Aktualności

 

 

W miesiącu wrześniu 2021 roku w dniach 1-2,  8- 9,  15-16,  22-23, 30,  w biurze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 116, bud. B, pokój nr 6  w godz.15.00–17.00 przyjmowane będą zapisy nowych członków na rok akademicki 2021/2022.

 

Roczna składka członkowska -  80,00 zł,

jednorazowe wpisowe - 50,00  zł,

biret - 15,00

W podanych wyżej terminach przyjmowane będą również składki członkowskie od dotychczasowych słuchaczy oraz słuchaczy, którzy zrezygnowali z członkostwa  w UTW w roku akademickim  2020 /2021.

 

Zainteresowani będą proszeni o podanie informacji czy są:


- zaszczepieni przeciwko COVID-19 (pełne szczepienie) ewentualnie czy są ozdrowieńcami.


Zarząd UTW
30 września 2021 r.


 Zapraszamy do obejrzenia w zakładce Nasze Talenty zdjęć słuchaczy naszego Stowarzyszenia nagrodzonych w konkursie fotograficznym Ośrodka Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim pt. Piotrkowska Przyroda. Konkurs rozstrzygnięto dnia 8.07.2021 roku.


 

 

 


21 sierpnia 2021 r.


 

 

 

 

6.07.2021r. słuchacze UTW Piotrków Trybunalski uczestniczyli w wycieczce do Uniejowa i Poddębic.


Uniejów to jedyny kurort, który oferuje kąpiele w ciepłej solance (pomaga leczyć: reumatyzm, nerwobóle, choroby skóry i układu oddechowego jodem). Trzygodzinny pobyt na różnego rodzaju basenach, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej radości. Na pewno tu wrócimy jeszcze nie raz.


Po kąpieli zjedliśmy obiad i zwiedziliśmy:


- Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich,

- Wieżę widokowa na Zamku,

- Gotycki kościół parafialny,

- Park Aleksandra Tolla.

 

 

W Poddębicach zwiedziliśmy:

- Ogród Zmysłów,

- Renesansowy Pałac Grudzińskich.

 

Wyjazd był pożyteczny dla zdrowia, ciekawy i dobrze zorganizowany.


Tekst: Janina Kujawska
Foto: Janina Franczak Kujawska, Elżbieta Knopik, Zofia Pryczak.


 

 

 


21 września 2021 r.


 

 

 

 

Tradycyjnie, jak co roku (oprócz roku 2020 – pandemia), słuchacze UTW spotkali się 23.06.2021 roku na Pikniku, tym razem w ośrodku Dresso w Sulejowie – Polanka. Tańce przy dobrej muzyce, smaczny obiad, emocjonujące zawody sportowe zorganizowane przez naszych kolegów Janusza Starostkę i Tadeusza Przygodzkiego oraz ognisko z  pieczeniem kiełbasek - to program tego spotkania.

 

Dobra organizacja, pachnący sosnowy las, niedaleko rzeka Pilica, pogoda idealna na spotkanie w plenerze, ale przede wszystkim możliwość spotkania kolegów i koleżanek po długiej pandemicznej izolacji, spowodowały, że atmosfera spotkania była bardzo serdeczna.


Tekst: M. Hińcza
Foto: D. Nitecka, M. Hińcza


 

 

 


29 czerwca 2021 r.


 

 

 

 

W dniach 15 -17 czerwca 2021 roku członkowie UTW wyjechali na wycieczkę na Dolny Śląsk.

 

Zwiedziliśmy:


- Jelenią Górę; plac Ratuszowy i Ratusz, Bazylikę Św. Erazma i Pankracego, Cerkiew Św. Piotra i Pawła, Kościół Łaski, Podwyższenia  Św. Krzyża, Baszty Wojanowską, Grodzką i Zamkową;


- pałace w Dolinie Pałaców i Ogrodów  w Wojanowie, Łomnicy, Bobrowie i Mysłakowicach;


- perłę architektury Dolnego Śląska Lubomierz z jego zabytkami oraz Muzeum Kargula i Pawlaka;


- Lwówek Śląski z zabytkami: renesansowy Ratusz, XIII wieczny Kościół Wniebowzięcia  NMP;


- Szwajcarię Lwówecką /zespół skał wapiennych/, zamek Grodziec, Zaporę Pilchowicką ;


- Krzeszów - barokowe pocysterskie Opactwo o wspaniałej architekturze, freskach i rzeźbach: kościół klasztorny-bazylika Wniebowzięcia NMP z kaplicą Loretańską, Mauzoleum Piastów, misterne stalle, unikalne organy i wspaniały ołtarz główny z ikoną Matki Bożej Łaskawej, Kościół Św. Józefa z pięknymi freskami M. Willmanna, Kościół Smutki i Radości Św. Józefa, Kalwarię Krzeszowską, Dom Gościnny Opata;


- Świdnicę:  kościół Pokoju  - największy barokowy drewniany kościół w Europie, wpisany na Listę UNESCO w 2001 roku, majestatyczną katedrę budowaną w latach 1377-1486 z wieża o wys. 103 m, muzeum Broni i Militariów, z wieży oglądaliśmy miasto i okolicy.

 

Pogoda sprzyjała spacerom, przewodnicy Leszek Koprowski i Bogumił Kociumak  ciekawie opowiadali o zwiedzanych obiektach, na pewno chętnie jeszcze wrócimy na Dolny Śląsk.


Tekst: A. Nowak
Foto: S. Jakubczak


 

 

 


29 czerwca 2021 r.


 

 

 
23 czerwca 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2020 rok Zarządowi Stowarzyszenia UTW.


Tekst: M. Hińcza   
Foto:  D. Nitecka 

 


29 czerwca 2020 r.


  

Koło UTW Nordic Walking -  Wędrowniczki

W czerwcu 2021 roku po raz trzeci próbujemy wrócić do normalnej działalności. Może tym razem się uda. Pierwsze wyjście 12.06.2021 r. do lasu na Wierzejach było bardzo udane, pogoda dopisała, frekwencja spora no i zaliczone 9,5 km po leśnych ścieżkach, wśród bujnej zieleni. Wreszcie spotkanie w większym gronie koleżanek.

 

A jak było od czasu pojawienia się COVID-19?! Mimo wszystko działo się dużo. Ostatnie nasze przedcovidowe „kijkowanie” to 29.02.2020 r. Ale już pod koniec kwietnia pierwsze odważne koleżanki, pojedynczo lub parami ruszyły na trasy. I tak minęła wiosna i lato 2020 roku. Z wielką radością i nadzieją spotkałyśmy się 3.10.2020 roku na trasie nad Bugajem i Wierzejką. Niestety zaraz po tym pojawiła się druga fala. I znów reszta jesieni i zima to tylko „kijkowanie" w grupach po dwie, trzy osoby. 13 marca 2021 roku tradycyjnie choć nielicznie uczestniczyłyśmy w rajdzie NW OSIR po czym zaraz „wybuchła” trzecia fala. Teraz mamy nadzieję, że już nam nic nie przeszkodzi i przez lato nadrobimy stracony czas.

 

Wszystkie nasze działania są szczegółowo opisane w naszej Kronice Koła przez Ewę Dudę i Anię Merk.


Tekst: D. Nitecka
Foto: Członkowie Koła


 

 

 


18 czerwca 2021 r.


 

 

 
19 maja 2021 r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyli w wycieczce do Rogowa i Lipiec Reymontowskich.


ROGÓW

Arboretum (łac. albor -drzewo ) w Rogowie powstało w 1923 r. i należy obecnie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pełni funkcję naukową jako obiekt w którym prowadzi się próby aklimatyzacji i obserwację obcych gatunków drzew i krzewów ze stref klimatu umiarkowanego.

Najbardziej efektownymi i podziwianymi w maju są kwitnące krzewy magnolii i różaneczników.

 

LIPCE REYMONTOWSKIE

Miejscowość związana z twórczością Władysława Reymonta, który w 1924 r. otrzymał literacką nagrodę Nobla za powieść "Chłopi".

Akcja powieści umiejscowiona została w Lipcach, nadała gminie rozgłos i utrwaliła obraz życia mieszkańców na przełomie wieków.

Zwiedziliśmy Galerię Pamiątek Regionalnych – świetne miejsce by poznać historię chłopów, a przez zgromadzone zbiory przyjrzeć się realizmowi wsi polskiej.

Miły gospodarz z entuzjazmem opowiadał o zgromadzonych eksponatach, pokazywał wszystko co związane było z książką i filmem „Chłopi".

 

 


 

 


02 czerwca 2021 r.


 Zarząd Stowarzyszenia UTW informuje Słuchaczy, że WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb. odbędzie się:


23.06.2021 r. o godz. 13:00 (I termin)

23.06.2021 r. o godz. 13:15 (II termin)


w  Ośrodku Wczasowym  „DRESSO”  w Sulejowie  /Polanka/


Proponowany porządek obrad na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 czerwca 2021 r. :

 

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia członków:

a) Przewodniczącego,

b) Sekretarza

4. Przyjęcie regulaminu obrad

5. Powołanie:

a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

b) Komisji Uchwał i Wniosków,

6. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu

7. Złożenie sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia

8. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

9. Informacja o działalności Rady Słuchaczy

10. Dyskusja dot. działalności za 2020 r.

11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

c) w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e) w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok akademicki 2021/2022

12. Dyskusja dotycząca programu działania na następny rok

13. Przyjęcie uchwał i wniosków

14. Sprawy różne

15. Zakończenie obrad


Dojazd: Będą podstawione autobusy na ul. Słowackiego przy biurze UTW odjazd o godz. 12:30. Obecność  każdego członka UTW na Walnym Zgromadzeniu obowiązkowa.


Zarząd UTW


 

 


027maja 2021 r.


 

 

Zarząd Uniwersytetu informuje o planowaniu niżej wymienionych imprez i wycieczek:


  • 19.05.2021 r. - Arboretum w Rogowie i Lipce Rejmontowskie - 20 zł

  • 15-17.06.2021 r. - Jelenia Góra, Wojanów, Łomnica, Świdnica i Krzeszów - 400 zł


  • 23.06.21 - Piknik od godz. 13.00 (Dresso, Polanka) - 20 zł (przy wpłacie należy zadeklarować, czy słuchacz zamierza skorzystać z transportu – będzie podstawiony autobus na parkingu UTW)

  • 25.06.2021 r. - Mszczonów, Park Suntago – 50 zł (dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności)

 


Zapisy na wycieczki i imprezy można dokonać w dniach 12 maja, 19 maja , 26 maja,
2 czerwca, 9 czerwca br. w godzinach 15.00 – 17.00  w biurze UTW.

 

Kontakt w sprawie wycieczek Ania Nowak - 603 689 817.

 


WAŻNE


DODATKOWO INFORMUJEMY że w dniu 23 czerwca br. przed  Piknikiem odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Szczegółowe informacje zamieszczone będą na stronie UTW oraz na tablicy ogłoszeń przy biurze UTW.


Zarząd UTW
13 maja 2021 r.


 Z okazji DNIA KOBIET serdeczne życzenia Koleżankom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim; zdrowia, spełnienia marzeń, uśmiechu, pogody ducha oraz szybkiego spotkania na wykładach i zajęciach składają

koledzy z Uniwersytetu
05 marca 2021 r.


 W zakładce "Historia" jest dostępna aktualizacja. Gorąco zapraszamy do lektury.24 lutego 2021 r.


 Szanowni słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim.


20 stycznia 2021 roku mija 15 lat od zarejestrowania naszego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim.


Ze względu na panującą pandemię koronawirusa nie spotykamy się na wykładach, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Trwają prace nad przygotowaniem – miejmy nadzieję, że się odbędzie - JUBILEUSZU 15-LECIA.

Jest już prezentacja filmowa dot. naszych wykładów, spotkań, wyjazdów do teatru i filharmonii, wyjść do kina, wycieczek, wyjazdów na olimpiady sportowe seniorów, spotkań na Wigilii, dniu Kobiet, balach karnawałowych, Juwenaliach, piknikach, udziału w różnych projektach /”Nasza mała Ojczyzna”, Przystanek 60+, Senioraliach/, a także wielu innych zdarzeniach.

Autorką prezentacji jest nasza słuchaczka Alicja Petruzela. Dziękuję.


Prezentacja jest w trzech częściach po ok. 10 minut.


Linki do tej prezentacji zamieszczamy poniżej.

 

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III


 

Janina Franczak-Kujawska
Prezes UTW
20 stycznia 2021 r.


  

Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną
/ strefa czerwona /

Zarząd UTW podjął decyzję o


ZAWIESZENIU DO ODWOŁANIA WYKŁADÓW


Zawieszenie obowiązuje od dnia 21.10.2020 r.
do odwołania.


Pozostają aktualne dyżury  skarbnika i członka Zarządu w każdy czwartek  w godz. 15.0017.00.

 


Podczas dyżurów można:


  • odebrać aktualny biuletyn.
  • wypełnić ankietę dotyczącą działalności naszego UTW (dane z ankiety, po opracowaniu, znajdą się  w wydawnictwie jubileuszowym), 
  • wpłacić składkę członkowską , opłatę na wycieczkę do W-wy, na wyjazd do teatru,
  • realizować wypłaty - zwroty za basen, pilates i inne


Ważne informacje dla słuchaczy UTW będą umieszczane na profilu Facebook i naszej stronie  internetowej.


Zarząd UTW
23 paźdiernika 2020 r.


 W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty ósmy numer naszego periodyku. Gorąco zapraszamy do lektury.23 paźdiernika 2020 r.


 


30 września 2020 roku w sali widowiskowej MOK odbyła się uroczysta inauguracja na UTW nowego roku akademickiego 2020-2021. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Andrzej Kacperek - wiceprezydent Piotrkowa Tryb, Elżbieta Łągwa-Szelęgowska – dyrektor  MOK,  członkowie Rady Naukowej UTW - dr hab. prof. Filii UJK Jacek Bonarek i dr Błażej Cecota - kier. CIT w Piotrkowie, a w imieniu nowego dziekana Filii UJK - dr Jolanta Jarocka-Piesik.

Nowi członkowie UTW złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali z rąk Andrzeja Kacperka legitymacje członkowskie Stowarzyszenia. Wszyscy zaśpiewaliśmy studencką pieśń hymniczną Gaudeamus igitur.

Wykład inauguracyjny pt. „Zoe o oczach czarnych jak węgiel i inne cesarzowe Bizancjum X wieku” wygłosił dr hab. Jacek Bonarek.

W holu przed salą widowiskową prezentowana była wystawa fotograficzna słuchaczy Stowarzyszenia pt. "Magia światła".Tekst: M. Hińcza


 

 


02 października 2020 r.


 SZANOWNI SŁUCHACZE
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
w Piotrkowie Trybunalskim

 


UROCZYSTA INAUGURACJA roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się:


30 września 2020 roku (środa) o godz. 17.00 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim przu ul. Aleja 3 Maja 12.


Podczas inauguracji prof. dr hab. Jacek Bonarek wygłosi wykład:

„Zoe o oczach czarnych jak węgiel i inne cesarzowe Bizancjum X wieku"


Podczas inauguracji będzie można podziwiać wystawę fotograficzną 
„MAGIA ŚWIATŁA" zorganizowaną przez Koło Foto-UTW.


Obowiązują maseczki, podpisy na liście wraz numerem telefonu, dezynfekcja rąk przed wejściem na salę, zajmowanie na sali co drugiego miejsca.


Sala może pomieścić 159 osób.


Podczas inauguracji podamy miejsce następnego wykładu oraz  informacje o Biuletynie nr 28.


Wszystkie te problemy są spowodowane pandemią COVID-19 oraz związaną z nią odmową udostępnienia auli w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim przez władze uczelni.


Proszę o udostępnienie tej informacji, aby mogła dotrzeć do jak najszerszej grupy słuchaczy UTW.

 


Do zobaczenia na inauguracji

Janina Franczak-Kujawska
Prezes Stowarzyszenia UTW

24 września 2020 r.


  

Liczba odwiedzin: