Aktualności

 

 

Łódzki Dom Kultury, 20.10.2016r Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”. Moja obecność tam to odpowiedź na zaproszenie ŁDK, który przygotował ofertę kulturalną skierowaną do seniorów województwa łódzkiego.

Idea, która przyświeca tym działaniom to zwiększenie aktywności artystycznej seniorów, stworzenie im możliwości prezentacji własnej twórczości na poziomie ponadlokalnym.

Pierwszy „Przystanek 60+” to konkurs plastyczny.

Radość osób, które zgłosiły swoją pracę plastyczną i zobaczyły ją na wystawie jest dowodem na to, że pomysł jest trafiony w dziesiątkę.
Wręczenia nagród i wyróżnień odbyło się z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego, przedstawicieli władz samorządowych i mediów.

Gospodarzem  tego pilotażowego spotkania był p. Jacek Sokalski Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury. Uważam, że może być zadowolony ze spotkania.

Zostaliśmy poinformowani o szczegółowej ofercie programowej ŁDK dla seniorów. Będą następne „Przystanki 60+” dot. teatru, muzyki, fotografii i innych.

Bardzo dobrym pomysłem jest, aby w konkursach mogły brać udział, oprócz twórców reprezentujących Domy Kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, także indywidualne osoby 60+ z terenu województwa łódzkiego.Tekst i Foto: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


26 października 2016 r.


 Skarby Piotrkowa Trybunalskiego - dawne kamienice przy ulicy Słowackiego - to tytuł wykładu jakiego słuchacze UTW wysłuchali w dniu 19.10.2016 roku. Wykład prowadził znany gawędziarz piotrkowski - lek. med. Leszek Józefacki. Wykładowca ograniczył się w swojej prezentacji do kamienic, które zostały zniszczone w czasie bombardowania miasta przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Stały one przy ulicy Słowackiego /Kaliska/ nr 6, 8, 10, 12, 14 w miejscu obecnego Parku Jana Pawła II. Miejsce to mieszkańcy Piotrkowa nazywali Krzywda.

Ulica Słowackiego w wieku XIX i w I połowie XX wieku stanowiła centrum administracyjne i kulturalne miasta. Zbombardowane kamienice to luksusowe, dwupiętrowe domy o pięknej architekturze. Właścicielami kamienic byli Polacy. Podwórka kamienic wraz z ogrodami i oficynami sięgały aż do ul. Narutowicza. Na parterze kamienic mieściły się restauracje, luksusowe sklepy, księgarnia, apteka, punkty usługowe. Na pierwszym piętrze wynajmowano lokale między innymi na gabinety lekarskie, kosmetyczne, kancelarie adwokackie a na drugim piętrze mieszkali właściciele kamienic. Właściciele lokali reklamowali swoje towary w ówczesnych gazetach. Wykładowca cytował niektóre reklamy, treść ich była bardzo podobna do dzisiejszych reklam.

Wykład prowadzony bardzo ciekawie, pozwolił nam poznać życie mieszkańców naszego miasta przed II wojną światową, które znaliśmy przeważnie z opowiadań dziadków i rodziców.Tekst: M. Hińcza


 


 

 


20 października 2016 r.


 13 października 2016 roku pojechaliśmy do Łodzi na koncert. Odbył się w nowym budynku Filharmonii Łódzkiej. Z podziwem oglądaliśmy architekturę ze szkła, metalu, kamienia. Na mnie elegancja, prostota kształtu i szlachetność tworzywa zrobiła ogromne wrażenie.

W spektaklu uczestniczył 50 osobowy skład artystów Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy. Zespół filharmoników prowadzony przez  Vitaliego Kovalchula wprowadzał w atmosferę aktualnie przedstawianych utworów. Program oparty był na znanych ariach operetkowych wodewilowych XIX i XX wieku.

Niesamowite wrażenie odbioru robił śpiew duetów. Połączenie bas-barytonu Alexandra Stryukina i sopranu koloraturowego Aliny Vorokh otwierało wyobraźnię i uczucia. Niepokojąca uroda Kateriny Lian wprowadzała w świat klimatów hiszpańskich. Do występów solistów dawał tło ośmioosobowy balet.

Występ Dymitra Foczanka - tenora, artysty niewysokiego, lecz z nieprawdopodobnie czystym tembrem głosu był dla mnie dużą przyjemnością. Wiśienką na torcie było zaśpiewanie po polsku szlagieru J. Petersburskiego "Brunetki, blondynki"

Spektakl pozostawił niezapomniane wrażenia.Tekst: W. Michalska


 

 


20 października 2016 r.


  W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty numerem naszego periodyku. Gorąco zapraszamy do lektury.16 października 2016 r.


 
Ze względu na dużą liczbę słuchachy, zaplanowane na jutro spotkanie organizacyjne, odbędzie się o godz. 17.00 w auli budynku A.


 

 


11 października 2016 r.


 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016-2017


Pieśnią Gaudeamus igitur w dniu 5 października 2016 roku członkowie UTW uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki 2016-2017. W uroczystości uczestniczyli: władze Piotrkowa Tryb. - wiceprezydent Andrzej Kacperek, przedstawiciel Rady Miasta -  Jan Dziemdziora, władze UKJ - prof. dr hab. Zygmunt Matuszak oraz członkowie powołanej 20 września 2016 roku Rady Naukowej UTW prof. zw. dr hab. Andrzej Felchne r- UJK, dr hab. Jacek Bonarek - UJK, dr Marta Walak – Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Tryb. , dr Błażej Cecota – Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Tryb.

Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje. Wykład inauguracyjny "Mity i fakty wojny polsko-rosyjskiej /polsko-bolszewickiej/ 1919-1920" wygłosił  prof. dr hab. Zygmunt Matuszak. Przed inauguracją otwarta została wystawa fotograficzna członków UTW - Mało znane zabytki i zakątki Polski oraz prezentowana była Kronika UTW.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii autorstwa Stanisława Jakubczaka.


FOTOGALERIA

 


Tekst: M. Hińcza10 października 2016 r.


 

 

0BYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW II kadencja 2016-2019

Obywatelski Parlament Seniorów zebrał się 3 października 2016 r. Jest to już II kadencja OPS, który jest organizacją środowisk polskich seniorów, tj. Uniwersytetów  Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, gminnych rad seniorów oraz innych organizacji senioralnych.


OPS ma charakter apolityczny i neutralny światopoglądowo.


Podczas sesji miały miejsce wystąpienia np. Adama Bodnara Rzecznika  Praw Obywatelskich, Krzysztofa Kwiatkowskiego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Władysława Kosiniak-Kamysza b. Ministra Pracy i Polityki Społecznej także Krystyny Lewkowicz Przewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu I  i  II kadencji dot. polityki senioralnej w Polsce, prawach osób starszych, aktywności społecznej osób starszych.

Podczas sesji zostali wybrani: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Prezydium OPS II kadencji.

OPS jednoczy różne środowiska senioralne i skutecznie reprezentuje interesy i wyraża stanowisko osób starszych, przyczynia się do upowszechnienia wiedzy o zróżnicowanych potrzebach osób starszych i możliwości ich zaspokajania poprzez edukację, badanie potrzeb oraz inspirowanie właściwej polityki społecznej i gospodarczej państwa.

Delegatem ze strony Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest
Prezes UTW - Janina Franczak-Kujawska.Tekst i Foto: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


10 października 2016 r.


 1 października 2016 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”, której organizatorem była Komisja Polityki Senioralnej przy udziale Ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska wskazała, że rady seniorów których jest w Polsce 255 odgrywają rolę integracyjną i koordynującą w działaniach na rzecz polityki społecznej w środowisku lokalnym.

Bardzo ciekawe było wystąpienie Wiceprezydenta Gdyni dot. sukcesów i wyzwań w zakresie  polityki senioralnej. Gdynia, jako pierwsze polskie miasto uzyskało certyfikat „ Miasto przyjazne starzeniu”.

Wystąpił także prof. dr hab.  Jerzy Szyszkowski z
Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Mówił na temat samorządowej  pomocy społecznej wobec  ludzi starych.

Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się przedstawiciele organizacji seniorskich, parlamentarzyści i członkowie Rady Ministrów oraz eksperci, rozmawiali o współpracy gminnych rad seniorów a władzą samorządową.

Tekst i Foto: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


10 października 2016 r.


 1.10.2016 r. w Międzynarodowym Dniu Seniora uczestniczyliśmy w olimpiadzie sportowej Zdrowy Senior w Radomsku. Olimpiadę zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku oraz Fundacja Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty Dla Każdego.

Celem olimpiady było: popularyzacja kultury fizycznej wśród seniorów, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja seniorów. W olimpiadzie uczestniczyło 5 drużyn: UTW Radomsko, UTW Tomaszów Maz., UTW Koziegłowy, UTW Piotrków Tryb. oraz Klub Seniora w Radomsku.

Rozegrano 9 konkurencji:  wyścig z woreczkiem na głowie, toczenie piłki, zawody łucznicze, slalom zręcznościowo-sprawnościowy, rzuty do celu, tor przeszkód, rzut piłką lekarską, tunel, slalom. Wszystkie konkurencje rozgrywano w drużynach 8-osobowych.

W ogólnej punktacji wygrało nasze Stowarzyszenie UTW Piotrków Tryb. Otrzymaliśmy puchar, medale orazokolicznościowe, upominki.

Gospodarze oprócz świetnej organizacji zapewnili nam też obiad i słodkie przekąski. Pogoda i humory oraz kibice dopisali, impreza była bardzo udana.Tekst: K. Marciniak


 

 


07 października 2016 r.


 20 września 2016 r. podpisaliśmy porozumienie w sprawie powołania Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dotychczas funkcjonujące porozumienie utraciło aktualność. Dlatego Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miasto Piotrków Trybunalski i Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie postanowiły powołać w nowym składzie Radę Naukową jako organ doradczy UTW.

W skład Rady wchodzą:

  • Pani prof. dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk,
  • Pani dr Marta Walak,
  • Pan dr Błażej Cecota,
  • Pan prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,
  • Pan dr hab. Jacek Bonarek,
  • Pan prof. zw. dr hab. Marian Kępiński,
  • Pan dr Marcin Kępiński.


Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym gwarantującym utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć.Tekst: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


25 września 2016 r.


  

...znowu spotkaliśmy się na szlaku

7 września 2016 roku byliśmy na wycieczce w Ogrodzieńcu, Górze Birów i Złotej Górze. To tylko "odrobina" Szlaku Orlich Gniazd.

Gród na Górze Birów – to rekonstrukcja drewnianej osady okresu wczesnego średniowiecza, która istniała już od połowy XIII wieku.

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu jest jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów na szlaku. Malowniczo położony pośród wapiennych skał o fantazyjnych kształtach, nadaje warowni magiczny wygląd. Usytuowany na górze Janowskiego 515 m. n.p.m. Największy okres świetności przypada na rządy Seweryna oraz Stanisława Bonara, którzy rozbudowując zamek uczynili z niego renesansową rezydencję magnacką. Zwiedzając Muzeum Zamkowe zobaczyliśmy eksponaty związane z historią zamku i okolic. Zbrojownia Zamku, to pokaz uzbrojenia na przestrzeni epok. Sala tortur, to wystawa narzędzi i technik katowskich. Karczma Rycerska umiejscowiona w dawnych zamkowych spichlerzach ugościła nas smacznym obiadem.

W nieprzypadkowej bliskości Jasnej Góry w Parku Miniatur Sakralnych w Złotej Górze pokazane są miniatury najpiękniejszych bazylik i sanktuariów. Spacerując alejami Parku mogliśmy przejść na "Ty" z architekturą sakralną, zachwycić wykonaniem miniatur, przemierzyć biblijne ogrody, spotkać postacie z Pisma Świętego – jednym słowem – odnaleźć swój skrawek nieba. Największa na świecie statua Jana Pawła II /14 m/ pożegnała zwiedzających.

Dużo wrażeń jak na jeden dzień. Pora wracać do domu….Tekst: D. Wożniak
Foto:
J. Franczak-Kujawska


 


 

 


20 września 2016 r.


 
Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
odbędzie się dnia 05.10.2016 r. o godzinie 17:00, w auli budynku "A" Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tyb. ul Słowackiego 116.

OBOWIĄZUJĄ BIRETY!


 

 


15 września 2016 r.


 

 

 

Liczba odwiedzin: