Aktualności

 Członkowie UTW Karnawał w 2018 roku żegnali w dniu 9 lutego na Balu Karnawałowym w Sali Arresto. Dobre towarzystwo, świetna muzyka, smaczne jedzenie, to idealny zestaw, aby bal stał się niezapomnianym karnawałowym wspomnieniem.

 


Tekst: W. Michalska 
Foto: T. Adamus 

 


16 luty 2018 r.


 Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

zawiadamia


że w dniu 7 marca 2018 r. o godz. 17.00 w auli budynek „A” Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 116 odbędzie się WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb.

Drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.Proponowany porządek obrad na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb.
w dniu 7 marca 2018 roku

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków:

a/ Przewodniczącego,

b/ Sekretarza.

4. Przyjęcie regulaminu obrad oraz wyboru na nieobsadzoną funkcję władz.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustąpienia Wiceprezesa ds. turystyki i sportu.

6. Powołanie:

a /Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

b/ Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Wybory uzupełniające Wiceprezesa ds. turystyki i sportu.

8. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.

9. Złożenie sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia za 2017 r.

10. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r.

11. Informacja o działalności Rady Słuchaczy.

12. Dyskusja.

13.Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,

b/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

c/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d/ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

14. Przyjęcie uchwał i wniosków.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.13 luty 2018 r.
 
27 stycznia 2018 roku – sobotni wieczór karnawałowy słuchacze UTW spędzili w Teatrze Muzycznym w Łodzi na koncercie karnawałowym Step by step w reżyserii Zbigniewa Maciasa. W programie koncertu słuchaliśmy polskich przebojów lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, najsłynniejszych amerykańskich przebojów  musicalowych np. Cabaret, Grease, New York, New York, i oraz evergeeny takie jak Moon River, Hit the road Jack. Podziwialiśmy choreografię do piosenek broadwayowskich musicali: Brigdoon, 42 ulica, Mężczyźni wolą kobiety. Na scenie w pięknej scenografii królowało tango, cza-cza i step. Solistom towarzyszył chór, orkiestra i balet teatru oraz mistrzowie stepowania – Joanna i Chris Ernest.


Było kolorowo, rytmicznie i dynamicznie, w karnawałowych nastrojach  wracaliśmy  do Piotrkowa.

 


Tekst: M. Hińcza


 

 


01 luty 2018 r.


 


24 stycznia 2018 roku w UTW gościł Paweł Kowalski - leśnik i kierownik Leśnej Osady Edukacyjnej i Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole z prezentacją filmu pt: „Życie owadów”.


Owady stanowią najliczniejszą gromadę zwierząt na świecie i zamieszkują wszystkie kontynenty. W Polsce żyje ok. 30 tyś. gatunków. Największa grupa to chrząszcze. Mają różnorakie znaczenie w świecie przyrodniczym. Niektóre są bardzo pożyteczne, inne są szkodnikami. Odgrywają też ważną rolę w zapylaniu roślin.


Pomimo usterek technicznych w projekcji filmu, słuchacze z przyjemnością wysłuchali komentarzy do filmu p. Kowalskiego.

 


Tekst: J. Łukasik


 

 


28 stycznia 2018 r.


 Początki piwowarstwa w Piotrkowie Trybunalskim sięgają średniowiecza i są związane z historią powstania miasta. Najstarsza zachowana wzmianka o piotrkowskim piwie pochodzi z 1487 roku, w której król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził prawa kupców do wytwarzania piwa w mieście. W Piotrkowie piwo wytwarzane jest już od wielu wieków i dlatego miasto nazwane jest Miastem Piwowarów.

 

 

13 stycznia 2018 roku członkowie Koła Podróżnik UTW zwiedzili Browar Rzemieślniczy Jan Olbracht w Piotrkowie Trybunalskim. Piwowar Kacper Włodarczyk przedstawił cały proces produkcji piwa, poszczególne etapy produkcyjne oraz rodzaje piw wytwarzane w Browarze i ich walory smakowe. Zwiedzanie browaru zakończyło się degustacją piwa, które przygotowane było do butelkowania.

 


Tekst: M. Hińcza 
Foto: uczestnicy wycieczki


 


 

 


20 stycznia 2018 r.


 


10 stycznia 2018 roku członkowie Stowarzyszenia wysłuchali wykładu mgr pielęgniarstwa Grażyny Kałużnej pt. Cukrzyca jako jedno z głównych zagrożeń XXI wieku.

Cukrzyca uznana jest za chorobę społeczną i jest jednym z najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych.  Szacuje się, że obecnie na świecie na cukrzycę choruje 420 mln ludzi a w Polsce około 3 mln.

 

 

Z wykładu dowiedzieliśmy się:


- co to jest cukrzyca i o rodzajach /typach/ tej choroby, 
- o przyczynach choroby i jej objawach,  
- o metodach diagnozowania i sposobach jej leczenia,
- o poważnych powikłaniach w przypadku nieleczenia choroby,
- o konieczności przestrzeganiu w czasie leczenia zaleceń lekarza prowadzącego ponieważ cukrzyca to choroba przewlekła i  nieuleczalna.

 

 

Wykładowca szczególną uwagę zwróciła na profilaktykę tej choroby, szczegółowo omówiła sposoby zapobiegania cukrzycy takie jak: zdrowa i zrównoważona dieta, aktywność fizyczna, unikanie nadwagi oraz stała współpraca z lekarzem prowadzącym.

 

Wykład ciekawy, a tematyka ważna dla osób w wieku 60+ i przekazana w sposób bardzo przystępny.

 


Tekst: M. Hińcza


 

 


12 stycznia 2018 r.


 


W zakładce Nasze Talenty umieszczona jest informacja o nagrodach i wyróżnieniach słuchaczy UTW w konkursach fotograficznych w 2017 roku oraz Fotogaleria nagrodzonych zdjęć.


 

 


03 stycznia 2018 r.


 Hej kolędo, leć
Hej kolędo, leć
Obudź serca, otwórz domy
Popatrz ludziom w twarz

słowa - J. Kondratowicz, muzyka: S. Krajewski20 grudnia 2017 roku słuchacze naszego Stowarzyszenia spotkali się na tradycyjnym Spotkaniu wigilijnym. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Nasz Klub Liryka Jesieni przedstawił montaż słowno-muzyczny pt. "Wigilijne zwyczaje". Przy tradycyjnych potrawach wigilijnych, śpiewając wspólnie kolędy, stworzyliśmy świąteczną, ciepłą i serdeczną atmosferę tego spotkania.


W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego - Krzysztof Chojniak, Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego - Ireneusz Czerwiński, przedstawiciel Rady Miasta - Urszula Czubała oraz członkowie Rady Naukowej Stowarzyszenia - dziekani wydziałów UJK filia w Piotrkowie - Andrzej Felchner i Jacek Bonarek.

 


Tekst i foto: M. Hińcza


 


 

 


25 grudnia 2017 r.


 


Dnia 14 grudnia 2017 roku w Łódzkim Domu Kultury odbyła się gala podsumowująca projekt pt. Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej – Przystanek 60+ oraz wystawa poplenerowa

 

Twórcze działanie naszych koleżanek na plenerze w Rezerwacie Przyrody zaowocowało następującymi nagrodami:

 

I miejsce w kategorii - fotografia: kol. Bożena Gęgotek

Wyróżnienie w kategorii - fotografia:  kol. Teresa Adamus

Wyróżnienie w kategorii -  malarstwo: kol. Roma Ogrodniczak

Wyróżnienie w kategorii - tkanina: kol. Barbara Sakowicz-Zyśk

 

O krótkie wystąpienie, jako zaproszonego gościa, poproszono naszą Panią Prezes - Janinę Franczak–Kujawską, która poruszyła temat opieki administracji nad działalnością osób dojrzałych.


Galę uświetnił występ wspaniałego tenora, artysty scen warszawskich - Iwo Orłowskiego, któremu na skrzypcach akompaniował Mariusz Kielan.

 

 

Tekst: W. Michalska 

 


17 grudnia 2017 r.


 Na wystawie "Orzechołomy" w Muzeum w Piotrkowie Tryb. prezentowana jest kolekcja dziadków do orzechów, której właścicielami są Jan i Mateusz Łomniccy. Kolekcja liczy około 400 eksponatów i uznawana jest za największą w Polsce. Eksponaty pochodzą z różnych regionów Polski ale też z Niemiec, Anglii, Węgier, państw bałkańskich, USA i Chin. W dniu 13 grudnia 2017 roku słuchacze UTW spotkali się w Muzeum aby wspólnie obejrzeć tę wystawę.


Kustosz wystawy Krzysztof Wiączek w prelekcji wygłoszonej przed zwiedzaniem wystawy przedstawił wiele ciekawych informacji o różnych odmianach orzechów takich jak: włoskie, laskowe, ziemne, pistacjowe, arachidowe, piniowe, nerkowce, brazylijskie, pekan, macedamia,  kola, migdały, kasztany jadalne, kokosy. Podał ich pochodzenie, sposoby uprawy, właściwości odżywcze i lecznicze  oraz historię narzędzi  do ich rozłupywania. Narzędzia te miały różne nazwy np.  orzechołom, staruszek, ząb, tłuczek. Nazwa dziadek do orzechów używana jest od XVIII wieku i stała się popularna dzięki baletowi "Dziadek do orzechów" Piotra Czajkowskiego na motywach baśni E. T. A. Hoffmana.

 


Tekst: M. Hińcza
Foto: M. Hińcza


 


 

 


17 grudnia 2017 r.


 6 grudnia 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursów organizowanych w ramach programu "Przystanek 60+ Przegląd Twórczości Dojrzałej” w zakresie: muzyki, literatury i fotografii.


Inaugurację rozpoczęli artyści muzykujący. Występy chóralne i indywidualne były na bardzo wysokim poziomie, a widownia znająca popularne utwory, śpiewała razem z artystami. Fantastyczny był popis arii operetkowych jaki dał Mieczysław Kincel – kunsztem muzycznym dorównujący operetkowym pieśniarzom.


Konkurs recytatorski wprowadził słuchaczy w melancholijne gamy, gdy autorki recytowały swoje utwory. Były wśród nich także nasze słuchaczki: Barbara Sakowicz-Zyśk, Danuta Woźniak i Nina Stępień.


Natomiast konkurs fotograficzny, był dla nas piotrkowian, członków UTW uświetnieniem wieczoru. Koleżanka Bożena Gęgotek otrzymała aż dwie nagrody: wyróżnienie za fotografię „Kolejarz” oraz II nagrodę za  cykl fotografii „Pożar” - fotografie tak intrygujące, że aż jurorzy zadali pytanie - „jak udało się uchwycić taki temat”.


Wyróżnienie otrzymał także kol. Stanisław Jakubczak za cykl:

„Kwiaty i owady”. Pięknie pokazane kwiaty, a na nich przysiadły biedronki, żuczki i motyle, czyli... lato zamknięte w fotografii.


Całość spotkania uświetnił występ artystki Marii Kamieńskiej, która śpiewając piosenki z repertuaru:  Edith Piaf, Violetty Villas, Hanki Ordonówny przeniosła nas w odległy czas wspaniałych kabaretów.


Podsumowując: BYŁO WSPANIALE.

 


Tekst: W. Michalska
Foto: D. Śmigielski


 


 

 


12 grudnia 2017 r.


 06.12.2017 r. mgr Paulina Tompa – wykładowca UJK - przedstawiła słuchaczom UTW wykład pt.: „Kobiety agentki II Wojny Światowej”.


Czasy działań wojennych, udział w nich służb specjalnych - głównie mężczyzn zostały szeroko opisane. Niemniej od dłuższego czasu rola kobiet w tym okrutnym okresie zostaje doceniona – pojawia się coraz więcej publikacji na temat dziewczyn, kobiet - wojennych agentek, które wspierały walkę z wrogiem. Pani mgr przybliżyła biografie dwóch z nich, które działały skutecznie w brytyjskiej tajnej organizacji rządowej (SOE).

 

Krystyna Skarbek - "Ulubiona agentka Churchilla" uczestniczyła w wielu misjach specjalnych w krajach okupowanych przez Niemcy, do Polski docierała na nartach z Węgier, gdzie obserwowała ruchy niemieckich czołgów.

 

Noor Khan – uzyskała wszechstronne wykształcenie. Odbyła szkolenie w operacjach specjalnych i jako pierwsza kobieta – radiotelegrafistka - działała we Francji.


Wykład przybliżył  słuchaczom działanie służb specjalnych w czasie II wojny światowej, metody szkoleń, werbunku i budowania międzynarodowych siatek, a także udział kobiet w ich strukturach, choć ich działania są owiane tajemnicą i klauzulą tajności.

 

 

 

Tekst: J. Łukasik


 

 


12 grudnia 2017 r.


 W dniu 5 grudnia 2017 roku słuchacze UTW uczestniczyli w  konferencji popularnonaukowej pt. "Polski Niepodległej regionu korzenie". Konferencja została zorganizowana przez UJK Filia w Piotrkowie, w ramach projektu Nasza mała ojczyzna - w poszukiwaniu utraconego czasu. Jest to kolejny temat w realizacji tego projektu, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma na celu wspierać działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wykłady dotyczące rodzenia się niepodległości naszej małej ojczyzny - ziemi piotrkowskiej wygłosili wykładowcy UJK oraz pracownicy Archiwum Państwowego w Piotrkowie. Bardzo osobistą refleksją - Moja mała ojczyzna, podzieliła się z uczestnikami konferencji nasza koleżanka Aleksandra Zajewska.

 

 

 

Tekst: M Hińcza


 

 


07 grudnia 2017 r.


 W ramach projektu Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+, w dniu 22 listopada 2017 roku, w Centrum Idei  Ku Demokracji odbyło się spotkanie Przystanek 60+ - Forum Piotrków Tryb. Organizatorem spotkania był Łódzki Dom Kultury, a współorganizatorem nasze Stowarzyszenie UTW. Celem Forum była integracja i wymiana doświadczeń środowisk i organizacji seniorskich oraz rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej pokolenia 60 +. W spotkaniu oprócz bardzo licznej grupy słuchaczy naszego Stowarzyszenia uczestniczyli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW z Radomska, Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego.


Kilkugodzinny program Forum obejmował:


Wykłady: Nazwa terenowa jako nośnik kultury – Marzeny Żemejdy  oraz Facebook jako narzędzie prezentacji siebie i swojej twórczości – Joanny Cieślik-Ospalskiej,


Prezentację działalności UTW przy Politechnice Łódzkiej,

 

Występy artystyczne: fragmenty Dobrego Wojaka Szwejka w interpretacji aktora teatru Powszechnego w Łodzi Mirosława Henke oraz koncert solistki Teatru Muzycznego w Łodzi Sylwii Strugińskiej wraz z zespołem, która zaśpiewała piosenki okresu międzywojennego, znane i lubiane arie operetkowe oraz piosenki z repertuaru Anny German.


Z rozmów z uczestnikami Forum wynika, że spotkanie było interesujące, a występy artystyczne bardzo się podobały o czym świadczą  bisy wykonawców.Tekst: M. Hińcza
Foto: D. Nitecka


 


 

 


24 listopada 2017 r.


 
Zarząd informuje, że 5 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 w auli budynku A Filii  UJK odbędzie się konferencja dotycząca projektu "Nasz mała Ojczyzna w poszukiwaniu utraconego czasu".


Nasza słuchaczka Aleksandra Zalewska wygłosi wykład  "Moja mała Ojczyzna".


Serdecznie zapraszamy!

Zarząd UTW 

 


21 listopada 2017 r.


 "Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość"

Marcel Proust


 

Kilka jesiennych wieczorów słuchacze naszego Stowarzyszenia spędzili na wspólnych wyjściach lub wyjazdach do teatru. Obejrzeliśmy następujące spektakle:

 

Monodram Grubaska w dniu 15.10.2017 roku na Piotrkowskiej Scenie Regionalnej Teatru im S. Jaracza w Łodzi.  Jest to adaptacja opowiadania pt. ,,Lardżerka’’  Wandy  Szymanowskiej


Recital Hanny Banaszak w dniu 21.10.2017 roku na sali widowiskowej MOK


Noc w Wenecji - operetkę Johana Straussa II w dniu 27.10.2017 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. Oglądając spektakl przenieśliśmy się w atmosferę weneckiego karnawału z piękną muzyką, niezwykłymi i kolorowymi kostiumami oraz tajemniczymi maskami.


Koncert Muzyczna podróż z Wiednia do Rio w dniu 16. 11. 2017 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi. W pięknej scenografii odbyliśmy muzyczną podróż ze stolicy walca Wiednia przez Belgrad, Pragę, Budapeszt, Warszawę, Neapol, Chicago na pełen gorących rytmów karnawał do Rio w Brazylii. Solistom towarzyszył chór, balet i orkiestra.

 

Każdy z nas w zaproponowanej ofercie mógł znaleźć to co lubi i to co go interesuje. Z przedstawień wracaliśmy pełni teatralnych i muzycznych przeżyć i wrażeń.

 

 

Tekst: M Hińcza


 

 


21 listopada 2017 r.


 Dnia 9 listopada 2017 roku słuchacze UTW wyjechali na wycieczkę do Uniejowa.


Uniejów jest miastem położonym nad Wartą. Pierwsze wzmianki o terenie obecnego Uniejowa zapisane już są od XI w. Natomiast w XIV i XV w. zamek w Uniejowie został zbudowany jako rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich. Stąd: - Kolegiata ze wspaniałymi freskami i sarkofagiem arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego z XVI w. i zamek z XVI w. z 30 metrową wieżą służąca za miejsce obronne i więzienie. Przewodnik, oprowadzając nas opowiadał wiele ciekawych anegdot dotyczących ubiorów średniowiecznych np:  dlaczego używa się powiedzonka "stroić się w piórka" lub "dbać o swoje klejnoty". Na koniec ze szczytu wieży oglądaliśmy wspaniały krajobraz zakola Warty.

 

Następnie już nieco zziębnięci poszliśmy do basenów termalnych. Termy otworzono w 2008 r. natomiast kompleks basenowy otwarty został w 2012 r.  Kompleks składa się z dwu dużych basenów z wodą mineralną i termalną, oraz basenu pływackiego. Atrakcją były także masaże wodne. Szkoda, że nie mogliśmy skorzystać ze Spa /czynne od 16-tej/.

 

Wycieczka zakończyła się sutym obiadem. Wróciliśmy bardzo zadowoleni.Tekst: W. Michalska
Foto: J. Biłek


 


 

 


21 listopada 2017 r.


 W dniu 8 listopada 2017 roku słuchacze UTW spotkali się w pięknie odremontowanym piotrkowskim Kościele Ewangelicko-Augsburs-kim.

Proboszcz ks. Wiesław Żydel przedstawił:

- powstanie w Kościele Chrystusowym zapoczątkowanego przez Marcina Lutra w 1517 roku ruchu religijno-polityczno-społecznego nazwanego reformacją,

- historię osiedlania się w wielokulturowym Piotrkowie  Niemców wyznania luterańskiego,

- historię powstania kościoła i parafii luterańskiej w naszym mieście,

- cztery pryncypia luteranizmu: Sola Scriptura - jedynie Pismo Święte, Solus Christus - jedynie Chrystus, Sola gratia – jedynie łaska, Sola fide – jedynie wiara.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród członków naszego Stowarzyszenia o czym świadczy duża frekwencja oraz licznie zadawane pytania. Ks. W. Żydel poprowadził spotkanie dowcipnie i bardzo ciekawie.Tekst: M. Hińcza
Foto: S. Jakubczak


 


 

 


13 listopada 2017 r.


 
UWAGA!

Wyjazd do UNIEJOWA - 9 listopada, godz. 9:00, parking Filii UJK


 

 


6 listopada 2017 r.


 25.10.2017 r. Pani Nina Kołek z Urzędu Miasta gościła na UTW z wykładem „Jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych?”.

 

Współczesny człowiek winien mieć podstawową wiedzę o zagrożeniach typu:

- pożar

- atak terrorystyczny

- zadymienie

- użycie broni bakteriologicznej czy chemicznej.

 

Jak należałoby się zachować aby nie ulec panice - choć strach to emocje towarzyszące człowiekowi? Co robić, kiedy uciekać i w jakim kierunku? Jak dopasować maskę? Kiedy kłaść się na podłodze, a kiedy nie dyskutować tylko słuchać wydawanych poleceń?

W/w informacje były w skrócie przekazane na wykładzie.

 

 

Tekst: J. Łuksik


 

 


29 października 2017 r.


 20.10.2017 r. w ramach programu „Przystanek 60+” organizowanego przez Łódzki Dom Kultury, 22 członkinie Naszego Uniwersytetu wyjechało na plener artystyczny do  Rezerwatu Przyrody Dęby w Meszczach.

Drzewa w  rezerwacie „Dęby” przywitały nas jesienną barwą liści i magicznym zamglonym światłem, co oczywiście najbardziej podobało się koleżankom z koła fotograficznego.

Podzielono nas na koła zainteresowań: fotograficzne, malarskie i tkackie.

Zajęte twórczymi pracami nie zwróciłyśmy uwagi, że kilka godzin minęło jak jedna chwila.

W trakcie pleneru odwiedził nas dyrektor Łódzkiego Domu Kultury – pan Jacek Sokalski, któremu z przyjemnością zaprezentowałyśmy nasze prace.

Mimo mgły, lekkiego chłodu z pleneru wróciłyśmy bardzo zadowolone.

 


Tekst: W. Michalska
Foto: W. Michalska, T. Adamus


 


 

 


26 października 2017 r.


 18.10.2017 r. słuchacze UTW wysłuchali wykładu dr hab. Marcina  Kępińskiego z UŁ  pt. „Literacki mit polskiej wsi”.

Na przełomie XIX i XX wieku (Młoda Polska) tematyka chłopska była bardzo popularna w literaturze i malarstwie. Interesowano się obyczajowością, barwnością stylu życia oraz warunkami panującymi na wsi. Jednym z przejawów tego zainteresowania były małżeństwa z chłopkami zawierane przez artystów. Często przedstawiano wieś nie tylko w sposób sielankowy ale także naturalistyczny i wstrząsający. Opisywano relacje pomiędzy różnymi grupami chłopów.

Wieś przedstawioną w „Chłopach”, „Konopielce” i „Malowanym ptaku” wykładowca przybliżył w sposób bardzo klarowny, komunikatywny i chwilami dowcipny.

 

Tekst: J. Łuksik


 

 


22 października 2017 r.


 W dniu 7 października 2017 r. członkowie naszego Stowarzyszenia  wzięli udział w kolejnej edycji Olimpiady Zdrowy Senior w Radomsku. Olimpiada zorganizowana była przez radomszczański UTW oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku. W zawodach brało udział siedem 8 osobowych drużyn. W ogólnej punktacji nasz UTW, podobnie jak w ubiegły roku, zajął I miejsce. Gratulujemy zawodnikom wspaniałych wyników.


Foto: Anna Kruszyna 


 

 


14 października 2017 r.


 Vivat Academia, vivant professores,
Vivat Academia, vivant professores,
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore, semper sint in flore
/słowa pieśni – hymnu studenckiego/

 

 

W dniu 4 października 2017 roku członkowie Stowarzyszenia UTW już po raz dwunasty uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki 2017 - 2018. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Krzysztof Chojniak - prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Urszula Czubała - przedstawiciel Rady Miasta, Elżbieta Łągwa-Szelągowska – dyrektor MOK oraz członkowie Rady Naukowej Stowarzyszenia, wykładowcy UJK prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner i dr hab. Jacek Bonarek. Nowo przyjęci członkowi Stowarzyszenia złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje.

Prezydent Miasta w formie krótkiej prezentacji przedstawił rozwój Piotrkowa w ostatnich latach oraz plany na lata następne. Wykład inauguracyjny pt. "Starcy na tronie Bizancjum" wygłosił dr hab. Jacek Bonarek. Przed inauguracją w holu UJK została otwarta wystawa fotograficzna słuchaczy UTW pt. "Świat zwierząt w Polsce".

 


Tekst: M. Hińcza
Foto: Słuchacze UTW


 


 

 


11 października 2017 r.


 W zakładce Nasze Talenty znajdziecie Państwo fotografie członków naszego Stowarzyszenia prezentowane na wystawie Świat zwierząt w Polsce w holu przed dużą aulą UJK budynek A w dniach 4–9 października 2017 roku.
11 października 2017 r.


 1 października 2017 roku w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się III Sesja Plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, której jako delegat uczestniczyłam.


Wystąpienia programowe między innymi mieli:

 

- Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Prawa osób starszych – obszary wymagające systemowych rozwiązań.

- Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Sytuacja osób starszych w Polsce – wnioski z działalności NIK

- Wiceprzewodnicząca OPS Elżbieta Ostrowska. Sytuacja dochodowa osób starszych.

 

Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów uznają za konieczne podnoszenie poziomu wiedzy obywatelskiej i świadomości społecznej inspirującej seniorów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w formach partycypacji obywatelskiej i wyrażania swojego stanowiska w sprawach ważnych dla kraju i społeczeństwa.

 

Obywatelski Parlament Seniorów będzie kontynuować kampanię na rzecz poprawy sytuacji materialnej osób starszych w tym zwłaszcza wypracowania waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, zwiększenia środków na powszechny system opieki zdrowotnej, ochrony przed likwidacją szpitalnych oddziałów geriatrycznych.

 


Tekst: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


11 października 2017 r.


 „Kto chce – znajdzie sposób; kto nie chce – znajdzie powód”

 

 

W Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2 października 2017 roku odbyła się Konferencja „Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów w Polsce”.

 

Została ona zorganizowana przez Komisję Polityki Senioralnej wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.


Szczególne zainteresowanie obecnych wzbudziły tematy:

1. Polityka społeczna wobec osób starszych.

2. Potrzeby i oczekiwania polskich seniorów w zakresie opieki zdrowotnej.

3.Zapotrzebowanie na geriatrię.

 

A także:

Panel dyskusyjny „Polityka samorządowa wobec osób starszych”


Swoje działania na rzecz osób starszych przedstawili:

- Wiceprezydent Miasta Poznania,

- Starosta Pucki,

- Wójt gminy Kościerzyna,

- Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.

- Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów


Moderatorem dyskusji była Małgorzata Zwiercan.


Można pozazdrościć działań prowadzonych na rzecz osób starszych np. przez samorząd Poznania.

W Piotrkowie Trybunalskim, jak do tej chwili, nie mamy Rady Seniorów. Cóż, należy uwzględnić obiektywny fakt istnienia ludzi, którzy zmian nie chcą.

 


Tekst: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


11 października 2017 r.


 Na drugim posiedzeniu Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, która odbyła się 29 września 2017 r., zajęliśmy się:

- założeniami do planowanego na drugie półrocze 2017 r. badania dotyczącego diagnozy potrzeb osób starszych 60+ w województwie łódzkim (próba to ok. 1500 osób wyłonionych wg określonych kryteriów z bazy PESEL. Tak więc mogą do niektórych z nas trafić ankieterzy),

- konsultacjami projektu „Regulaminu wydawania i użytkowania Karty Seniora Województwa Łódzkiego” (jest to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim).


Podmioty oferujące ulgi i uprawnienia będą mogły żądać okazania karty wraz z dokumentem tożsamości.


 

Tekst: Janina Franczak-Kujawska


 


 

 


10 października 2017 r.


 W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty drugi numer naszego periodyku. Gorąco zapraszamy do lektury.10 października 2017 r.


 
UWAGA!

Dzień 27 (środa) września 2017 r. jest OSTATNIM DNIEM WPŁAT SKLADEK CZŁONKOSKICH na rok akademicki 2017/2018.


 

 


36 sierpnia 2017 r.


 
ZAPISY DO STOWARZYSZENIA UTW DLA NOWYCH CZŁOKÓW
odbywać się będą w biurze (budynek B, pokój nr 6), w dniach:


06.09.2017 r. w godz. 15.00-17.00
07.09.2017 r. w godz. 15.00-17.00
13.09.2017 r. w godz. 15.00-17.00
14.09.2017 r.
w godz. 15.00-17.00
20.09.2017 r. w godz. 15.00-17.00
21.09.2017 r. w godz. 15.00-17.00
30 sierpnia 2017 r.


 
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
odbędzie się dnia 04.10.2017 r. o godzinie 17:00, w auli budynku "A" Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tyb. ul Słowackiego 116.

OBOWIĄZUJĄ BIRETY!


 

 


30 sierpnia 2017 r.


 

 

 

Liczba odwiedzin:

 

 

biu

p