Aktualności

 
Zapraszamy do zapoznania się w zakładce NASZE TALENTY 
z twórczością naszej słuchaczki Romy Ogrodniczak.
18 lutego 2020 r.


  

„Podróż do Beunos Aires” monodram Amanity Muskaria we fragmentach przedstawiła słuchaczom p. Elżbieta Ołubek. Reżyserowała p. Elżbieta Jakóbczyk. Pani Elżbieta Ołubek jest słuchaczką UTW w Tomaszowie Mazowieckim od 2006 roku. Za monodram „Shirley Valentine” uzyskała Grand Prix na X Spotkaniach z Monodramem w Suwałkach. Nasi słuchacze od początku zostali oczarowani i słuchali w skupieniu. Po spektaklu aktorka została nagrodzona gromkimi brawami. Gratulacje i podziękowania były szczere i gorące. Życzymy aktorce dalszych udanych kreacji.


Tekst/Foto: Róża Lesińska


 

 

 


18 lutego 2020 r.


 

 

 

 

Członkowie Koła Podróżnik UTW, dnia 15 lutego 2020 roku, wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Zwiedziliśmy:


Muzeum Fryderyka Chopina - najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty/ ur. 1810 r. zm. 1849 r. /.  „Muzeum Chopina to kompozycja przedmiotów, dźwięków, świateł, idei i technologii”.


Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Rezydencja w Wilanowie, której twórcą był król Jan III Sobieski - wielki miłośnik nauki i sztuki, to pałac z licznymi budowlami, pomnikami, ogrodem i muzeum starożytności utworzonym przez Stanisława Kostkę Potockiego.

 

Wieczorem w ogrodach Pałacu obejrzeliśmy piękne i robiące ogromne wrażenie widowisko świetlne Królewski Ogród Świateł. Składa się ono z trzech części: Zimowego Ogrodu Króla, Muzycznego Ogrodu Marzeń oraz Ogrodu Różanego, w którym światłem kwitnie 6 tys. zmieniających kolory róż.

 


Tekst: M. Hińcza
Foto: M. Hińcza / M. Kaczor


 

 

 


18 lutego 2020 r.


 

 

 

 

8 lutego 2020 roku Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na tradycyjnym Balu karnawałowym w sali  bankietowej Arresto w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Wszyscy bawili się doskonale przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu

 


Tekst: M. Stus
Foto: J. Franczak-Kujawska


 

 

 


18 lutego 2020 r.


 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia UTW
informuje Słuchaczy, że
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE


członków  Stowarzyszenia  Uniwersytetu
Trzeciego  Wieku  w Piotrkowie Trybunalskim
odbędzie się:

 

04.03.2020 r. o godz. 17.00 ( I termin)

04.03.2020 r. o godz. 17.15 (II termin)


w  auli budynku „A” Uniwersytetu Jana  Kochanowskiego w Kielcach

Filia  w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 116Proponowany  porządek obrad na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym członków  Stowarzyszenia Uniwersytetu  Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb. w dniu 4 marca 2020 roku:

 

 

1. Otwarcie


2. Przyjęcie porządku obrad


3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia członków:

a) Przewodniczącego

b) Sekretarza


4. Przyjęcie regulaminu obrad


5. Powołanie:

a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

b) Komisji Uchwał i Wniosków.


6. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu.


7. Złożenie sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia.


8. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.


9. Informacja o działalności Rady Słuchaczy.


10. Dyskusja dot. działalności za 2019 r.


11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.


12. Dyskusja dotycząca programu działania na następny rok.


13. Przyjęcie uchwał i wniosków.


14. Sprawy różne.


15. Zakończenie obrad.

 


OBECNOŚĆ
każdego członka UTW na Walnym Zgromadzeniu
OBOWIĄZKOWA.


 

 

Za Zarząd

PREZES
Janina Franczak Kujawska

14 lutego 2020 r.


 29 stycznia 2020 r., ku wielkiemu zadowoleniu licznie przybyłych słuchaczy UTW w Piotrkowie Trybunalskim, swoją obecnością ponownie zaszczycił nas znany nam z wcześniejszych wykładów Pan Paweł Kowalski - pasjonat przyrody, leśnik, kierownik osady Leśnej w Kole. Tym razem tematem wykładu była "Zima w lesie".

 

Wykład był wzbogacony o pokaz zdjęć z Rezerwatu Przyrody w Lubiaszowie. Nasi słuchacze mieli możliwość zobaczyć leśne drzewa i krzewy w pięknej, śnieżnej szacie. Ponadto dowiedzieliśmy się wielu szczegółów o sposobach przetrwania zimy i o zachowaniach obronnych zamieszkujących w lasach zwierząt, takich jak: jelenie, sarny, daniele,  dziki, lisy i bobry, a także ptaki: bieliki, puchacze, kruki dzięcioły, sikorki, zięby i sójki. W okresie zimowym można w lesie dostrzec piękne porosty - chrobotki reniferowate i koralikowe. W miesiącu lutym zaczyna kwitnąć olcha i leszczyna.


Wykład był bardzo ciekawy. Uzupełnił wiedzę naszych słuchaczy na temat życia przyrody, zwierząt, owadów i ptaków w miesiącach zimowych.

 

 

Tekst: M. Górka


31 stycznia 2020 r.


 15 stycznia 2020 r. słuchacze UTW uczestniczyli w wykładzie Piotra Gajdy z Muzeum w Piotrkowie Tryb., pt. Historia  pałacu króla Zygmunta Starego w Piotrkowie Trybunalskim.

Budowa pałacu w Piotrkowie była wynikiem decyzji króla Zygmunta Starego. Autor projektu – murator królewski mistrz Benedykt przyjął wieżę jako element formy przestrzennej pałacu, co uznawane było jako wykładnik prestiżu właściciela. Pałac był rezydencją królewską w okresie odbywania w Piotrkowie sejmów, a następnie siedzibą Trybunału Koronnego i starosty piotrkowskiego. Duże zniszczenia zamku nastąpiły w okresie potopu szwedzkiego. Lata zaborów były okresem dalszej dewastacji i niszczenia pałacu. Od 1919 r. obiekt był użytkowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, a od roku 1920 jest siedzibą muzeum piotrkowskiego.


Słuchacze UTW z zainteresowaniem wysłuchali wykładu pełnego ciekawych faktów historycznych dotyczących zamku, Piotrkowa i Polski.

 

 

Tekst: S. Stus


28 stycznia 2020 r.


 Kolory za kołem podbiegunowym to tytuł prezentacji połączonej z wykładem, jaką w dniu 22 stycznia 2020 roku przedstawił dla słuchaczy UTW miłośnik i pasjonat fotografii – Jerzy Krupa.

Wykładowca oprócz wyjaśnienia zjawisk geograficznych jakie występują za kołem podbiegunowym - kręgiem polarnym i informacji o najciekawszych miejscach tych terenów, pokazał fotografie, które wykonał w czasie  swoich wyjazdów do Norwegii.  Ciekawe i piękne miejsca to:


- Tromso - najdalej położone na północ na świecie miasto, liczące około 73 tys mieszkańców – wrota do Arktyki,

- wyspa Senja z pięknymi plażami z białym piaskiem,

- Lofoty - archipelag wysp na Morzu Norweskim, zamieszkały przez około 25 tys. mieszkańców, ze względu na bajeczne widoki chętnie odwiedzany przez turystów.


Jerzy Krupa przedstawił również piękne, kolorowe zdjęcia magicznego spektaklu jakim jest zorza polarna.

Prezenacja była świetnie przygotowana i przedstawiona, podano  w nie oprócz pięknych i kolorowych zdjęć, również wiele ciekawych informacji i ciekawostek. Prezentowane zdjęcia na długo pozostaną w naszej wyobraźni.

 

 

Tekst: M. Hińcza


24 stycznia 2020 r.


  

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

K. Dzikowski

 


Tradycyjnie, jak co roku, 12 grudnia 2019 roku, słuchacze UTW spotkali się w świątecznie udekorowanej sali Arresto na Wieczorze Opłatkowym. W nastrój tego spotkania wprowadziły nas koleżanki i kolega z Koła teatralno-muzycznego przedstawiając piękny, bożenarodzeniowy montaż słowno-muzyczny. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne. Przy tradycyjnych potrawach wigilijnych stworzyliśmy miłą i rodziną atmosferę tego wieczoru.


W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: wiceprezydent Piotrkowa - Adam Karzewnik,  wiceprzewodniczący Rady Miasta - Ludomir Pęcina, pełnomocnik Prezydenta Piotrkowa - Grzegorz Janowski oraz dyrektor MOK w Piotrkowie- Elżbieta Łągwa-Szelągowska.

 


Tekst/Foto: M. Hińcza


 

 

 


16 grudnia 2019 r.


 

 

 

11 grudnia 2019 roku wykład Piotrkowskie legendy, a historia wygłosił dla słuchaczy UTW dr Błażej Cecota – kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Tryb. i wykładowca Uniwersytetu J. Kochanowskiego.


W sposób bardzo ciekawy przedstawił zawiłą historię początków naszego miasta. Dokumenty mówiące o początkach grodu częściowo spłonęły podczas licznych pożarów miasta, a także podczas burzenia Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku.

 

Pierwsza wzmianka o lokalizacji miasta Piotrkowa pochodzi z 1291 roku. O Piotrkowie pisał między innymi pisarz i poeta Leopold Lewin i Kazimierz Strączyński (XIX w.) - odpowiedzialny za spis zabytków w Królestwie Polskim.

 

Poznaliśmy historię powstania kościółka na Krakowskim Przedmieściu, gdzie wg legendy panował Czarny Bóg wraz z czarownicami, oraz historię powstania Zakonu Bernardynów, gdzie panował Biały Bóg - była to Łysa Górka. Wykładowca przedstawił rolę miasta położonego centralnie na terenie dzisiejszej Polski. Piotrków jest miastem, gdzie swą siedzibę mieli książęta i królowie polscy. Jest miastem pełnym tajemnic o bardzo bogatej historii.


Wykład był bardzo ciekawy, a my możemy być dumni, że mieszkamy w tak ważnym historycznie mieście.

 

 

Tekst: A. Bystrzycka


16 grudnia 2019 r.


 4 grudnia 2019 r. uczestniczyliśmy w wykładzie Piotrków gubernialny. Wykład wygłosił Kamil Walczak, autora książki „Kawa na Petersburskiej...”.


Gubernia piotrkowska powstała w roku 1869 na mocy ukazu cara Aleksandra II, jako jedna z sankcji za Powstanie Styczniowe na ziemiach Królestwa Polskiego. Obejmowała powierzchnię 12.250 km2 ; Największe miasta to: Łódź - 313 tys. os., Częstochowa - 45 tys. os., Piotrków - 31 tys. os. Gubernia piotrkowska była najbardziej rozwiniętym gospodarczo rejonem Królestwa Polskiego – rozwijał się przemysł bawełniany(Łódź), przemysł sukienniczy (Tomaszów) oraz ośrodek górniczo-hutniczy (Zagłębie Dąbrowskie). Lokalizacja władz i urzędów gubernialnych w Piotrkowie podniosła prestiż naszego miasta. Oprócz rozwoju gospodarczego, powstawały obiekty związane z kulturą i sztuką (2 teatry, pierwszy zakład fotograficzny), nastąpił rozwój hotelarstwa i gastronomii. Wraz z nadaniem miastu godności stolicy guberni, uaktywnił się jednak program rusyfikacji, który doprowadził w 1870 r. do zmian nazw wielu miejsc - obecną ul. Słowackiego nazwano Petersburską, a obecna ul. Wojska Polskiego otrzymała nazwę Moskiewskiej.


Książka Kamila Walczaka przedstawia fragment historii naszego miasta. Autor pisząc "zbeletryzowaną opowieść o Piotrkowie końca XIX w.", opierał się na pamiętnikach Franciszka Ksawerego Spahna – bawarczyka, który znalazł w Piotrkowie "drugą swoją ojczyznę"


Książka dostępna w bibliotece UTW.

 

 

Tekst: M. Stus


16 grudnia 2019 r.


  

Członkowie Koła Podróżnik UTW w dniu 25 listopada 2019 roku w ramach „Poznajemy swoje miasto” spotkali się w Centrum Edukacji Browarniczej.

 

W ramach zwiedzania Muzeum Piwowarstwa poznaliśmy historię piotrkowskiego browarnictwa oraz jego znaczenie w dziejach miasta i kraju, od średniowiecza do czasów współczesnych. Zobaczyliśmy prawdziwą instalację browarniczą w miniaturze. Poznaliśmy również proces produkcji piwa od przygotowania słodu do butelkowania, jego liczne gatunki i smaki oraz zasady samodzielnego warzenia piwa. Spotkanie zakończyło się degustacją piw piotrkowskiego browaru Jan Olbracht o nazwie Sekrety Króla i Piernikowy Foch. W sklepie działającym przy Centrum można było zakupić wiele rodzajów piw nie tylko produkowanych przez piotrkowskie browary.

 


Tekst/Foto: M. Hińcza


 

 

 


02 grudnia 2019 r.


 

 

 
23.11.2019 r. w Radomsku odbył się III Międzypokoleniowy Turniej Łuczniczy Senior's CUP i Junior's CUP o puchar Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Radomszczańskiego. Współorganizatorem Turnieju był RUTW Wiem więcej oraz MOSiR.

 

W turnieju rywalizowali zarówno juniorzy jak i seniorzy. Seniorzy to członkowie UTW z Radomska, Częstochowy, Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego. Nasza drużyna pojechała składzie: Adam Knopik, Teresa Frankowska, Lesław Wasiak, Maria Olszkowski i Elżbieta Knopik. Celem imprezy była integracja międzypokoleniowa oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Oprócz zawodów łuczniczych organizatorzy przygotowali różne konkursy sportowo - rekreacyjne, pokazy taneczne i gimnastyczne.  Medale oraz drobne upominki wręczał Prezydent Radomska Jarosław Ferenc oraz prezes RUTW - Anna Kapuściarek. VI miejsce w Turnieju zdobyła słuchaczka naszego UTW Teresa Frankowska. Impreza bardzo udana, przygotowujemy się do następnego Turnieju.Tekst: T. Frankowska
Foto: E. Knopik


 

 


02 grudnia 2019 r.


 27 listopada 2019 roku członkowie UTW wysłuchali wykładu dr Małgorzaty Piotrkowskiej z Muzeum w Piotrkowie Tryb. pt. „Między wojną a pokojem”.

 

Temat wykładu to polityka państw europejskich po I wojnie światowej. Wykładowca przedstawiła wiele faktów nieznanych nawet osobom interesującym się historią Polski. Cały okres międzywojenny to zabiegi dyplomatyczne mocarstw europejskich po "wielkiej wojnie" - niestety bezskuteczne. Niemcy konsekwentnie dążyły do odzyskania utraconej pozycji, a dojście do władzy Hitlera przypieczętowały los Polski, a w konsekwencji Europy. Należy przyznać rację współczesnym historykom, którzy uważają, że I i II wojna światowa to jedna wojna europejska z przerwą dwudziestoletnią. Historia nie zna litości, polityka to gra interesów. Nasz kraj jest przykładem tragicznego losu państwa położonego między mocarstwami.


Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Świadczyła o tym cisza i skupienie słuchaczy.

 

 

Tekst: U. Goska


29 listopada 2019 r.


 20 listopada 2019 roku zajęcia dla licznie zgromadzonych słuchaczy UTW odbyły się w Piotrkowskiej Mediatece. Wykład - prezentację pt. Żródła wiedzy o Piotrkowie Trybunalskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej, poprowadziła Pani Halina Braun – kierownik Działu Informacji Bibliograficznej i Czytelni.


Słuchacze zostali zapoznani z materiałami, w których są zawarte różnorodne informacje związane z naszym grodem. Wzmianki i informacje z różnych okresów dziejów naszego miasta są zamieszczone w książkach, zbiorach ogólnych i regionalnych, słownikach geograficznych i etnograficznych oraz dokumentach kartograficznych.


Dodatkowym urozmaiceniem wykładu było oprowadzenie nas po budynku nowoczesnej Mediateki, co spotkało się z dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy.

 

 

Tekst: M. Górka


22 listopada 2019 r.


 
Zapraszamy do obejrzenia w zakładce NASZE TALENTY zdjęć prezentowanych na wystawie Kwiaty uśmiechem rośliny.

21 listopada 2019 r.


 


13 listopada 2019 roku członkowie UTW spotkali się w piotrkowskiej Cerkwi pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Proboszcz parafii ks. Jan Jakimiuk przedstawił historię prawosławia w Piotrkowie oraz miejsca kultu tej religii. Obecnie Polski Kościół Prawosławny jest kościołem autokefalicznym, czyli samodzielnym, obejmuje wszystkie parafie na terenie Polski, a najwyższą władzą jest Sobór Biskupów.

 

W połowie XVIII wieku do Piotrkowa przybyli Grecy z Macedonii i w 1788 roku otwarto cerkiew w prywatnym domu rodziny Grabowskich (obecnie Plac Czarnieckiego). W latach 1844-1847 wzniesiono obecną, wolnostojącą cerkiew pod wezwaniem Wszystkich Świętych (ul. Słowackiego 15), którą rozbudowano w latach1868-1870, kiedy Piotrków został gubernią. Ks. J. Jakimiuk omówił wnętrze kościoła- ikonostas z ok. 1848 roku, szereg ikon i obrazów oraz obecne obrzędy prawosławne. W czasie spotkania nasi słuchacze zadawali wiele pytań, również dotyczących podstawowych różnic między religiami prawosławną i katolicką oraz obecnej działalności Cerkwi.Tekst/Foto: M. Hińcza


 

 


18 listopada 2019 r.


 Zaginione cmentarze Piotrkowa Trybunalskiego to tytuł wykładu,jaki wygłosił dla słuchaczy UTW w dniu 6 listopada 2019 roku dr Błażej Cecota z Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie.


Wykładowca przedstawił historię  cmentarzy, które od wielu lat a nawet wieków są nieczynne, ich miejsca symbolizują często tylko kapliczki, a ich istnienie odkryto np. dopiero przy prowadzonych remontach zabytków.


Piotrków od wieków był miastem wielokulturowym, a więc  każde wyznanie miało swoje cmentarze i krypty. Zaginione cmentarze i krypty o których opowiadał wykładowca:


- katolickie: kościół św. Jakuba - Fara, kościółek Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Krakowskie Przedmieście,  krypty Jezuitów, Dominikanów, Bernardynów, klasztor Franciszkanów (obecnie Mediateka),


- ewangelickie: Meszcze ul. Witosa,  ul. Rejmonta, ul. Krzywa 14, ul Batorego, ul. 3 Maja/ budynek Sanepidu/,


- prawosławne: ul. Słowackiego (kawiarnia Randez Vous) oraz teren obecnej  Cerkwi,


- nieprzypisańców (dla skazańców i zmarłych w czasie epidemii), ul. Narutowicza  44.


Wykład bardzo ciekawy, podający mało znane informacje, nawet dla rodowitych Piotrkowian.

 

 

 

Tekst: M. Hińcza


08 listopada 2019 r.


 Grupa teatralna słuchaczy UTW ROINES działa w Łodzi przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Grupa ta w 2014 r. została zaproszona przez Teatr Narodowy im. Kazimierza Dymka w Łódzi do współrealizacji projektu w ramach IV edycji „Dotknii Teatru" z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

 

Dla tego projektu artystka i reżyserka p. Teresa Radzikowska-Binkowska opracowała spektakl pt.: "Trzy czarownice i diabeł". 23 października 2019 r. grupa ta dla słuchaczy naszego UTW zaprezentowała spektakl pt.: „ Miłość, miłość, miłość".


Na scenie było 7 osób – kobiet. Były recytacje wierszy, śpiewanie piosenek - tematem przewodnim była miłość. Było dużo radości i humoru. Aktorki na scenie czuły się swobodnie, zachęcały do wspólnego śpiewania.

 

Słuchacze UTW w Piotrkowie Tryb. ogromnymi owacjami podziękowali za występ zespołowi oraz Pani reżyser Teresie Radzikowskiej-Binkowskiej.Tekst: R. Ogrodniczak


08 listopada 2019 r.


 16.10.2019  r.  - I wykład semestru zimowego


Temat: Lata dwudzieste, lata trzydzieste…  moda i obyczajowość w Polsce okresu międzywojennego


Wykład przedstawili: zaproszeni goście z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi  : Ewa  Kurylak i Krzysztof Pisera


Lata okresu międzywojennego najczęściej poznajemy poprzez pryzmat filmów z tego okresu; Bodo, Ćwiklińska, Wieniawa-Długoszewski, Jan Kiepura, Hanka Ordonówna, to kluczowe nazwiska artystów tego okresu.


Filmy ukazują zmiany zachodzące w modzie, gdzie obszerne, długie suknie zmieniają kształt na wzór litery „H”, szyte są ze szlachetnych materiałów, wzbogacone haftem i koronką. Mężczyźni ubrani w trzyczęściowe garnitury, noszą buty typu „Al Capone” i wszystkich obowiązuje noszenie kapeluszy.
Lecz obok pięknego wyglądu elit – rozkwita przemysł i gospodarka.


W II Rzeczpospolitej – wielonarodowościowym państwie Polacy stanowili tylko 68,9% ludności, a na Kresach Wschodnich Polacy byli mniejszością narodową.

 

Myśl techniczna w tym okresie zaskakuje innowacyjnością. Parowóz PM36-1 na Światowej Wystawie w Paryżu  w 1938 r. otrzymuje złoty medal. Polska uzyskała 8 miejsce w rankingu światowym, wyprzedzając USA.


Budownictwo: to budynek Sejmu 1925-28, Tor Wyścigów Konnych 1931-39,
a w 1938 r. powstał dla Warszawy plan metra.

Komunikacja to Luxtorpeda - uzyskująca prędkość do 115km/h i pokonujący trasę Kraków-Zakopane w 2godz i 18 minut.

Rozwija się Centralny Okręg Przemysłowy i powstaje Port w Gdyni, a Władysław Grabski wprowadza reformę walutową scalającą waluty trzech zaborców.

 

Do dziś z zachwytem patrzę na ten okres rozwoju naszego Państwa i ze zdumieniem myślę, że trwał on tylko 20 lat.

 

 

 

Tekst: W. Michalska


30 października 2019 r.


 Dnia 8 października 2019 roku grupa słuchaczy UTW uczestniczyła w Wojewódzkich Obchodach Dnia Seniora. Organizatorem był Urząd Marszałkowski w Łodzi. Na uroczystości pani Prezes naszego UTW - Janina Kujawska otrzymała podziękowania za pracę w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Łódzkiego I kadencji.

 

 

Wystąpili dla zgromadzonych:

 

- Kabaret "Młodzi Duchem" z Krośniewic,

 

- Kabaret "Kabaret bez Nazwy" z Lipiec Reymontowskich,

 

- Duet Czesława Majewskiego & Janusza Tylmana "Śpiewające fortepiany - koncertowo i z humorem".

 

 

Pełni muzyki i w dobrych humorach powróciliśmy do Piotrkowa.

 

 

Tekst: R. Lesińska


30 października 2019 r.


  

Hymnem studenckim Gaudeamus igitur członkowie Stowarzyszenia UTW w dniu 2 października 2019 roku uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki 2019-2020. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Krzysztof Chojniak - prezydent Piotrkowa Tryb., Mariusz  Staszek – wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Tryb., Krystyna  Czechowska -  radna  Rady  Miasta , członkowie Rady Naukowej Stowarzyszenia z UJK - prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner i dr hab. Jacek Bonarek, dr Marta Walak - Muzeum w Piotrkowie, dr Błażej Cecota – Centrum Informacji Turystycznej, Wanda Amarantidou - przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego.

 

Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje członkowskie. Wykład inauguracyjny pt. III brygada Legionów Polskich 1915-1917 w walce o niepodległość Polski wygłosiła dr Marta Walak – dyrektor Muzeum w Piotrkowie.


W holu przed aulą UJK została otwarta wystawa fotograficzna członków UTW pt. Kwiaty uśmiechem rośliny.

 

 


 

 

 


09 października 2019 r.


 

 

 

W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty szósty numer naszego periodyku. Gorąco zapraszamy do lektury.09 października 2019 r.


  

Pod hasłem „Zdrowy Senior", 28 września 2019 r., odbyła się VI SPARTAKIADA SENIORÓW w Radomsku. Udział w Spartakiadzie wzięło 5 drużyn, w tym 4 drużyny z Radomska i jedna drużyna z Piotrkowa. Celem rywalizacji jest propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja kultury fizycznej wśród seniorów, a także integracja międzyludzka. Odbyły się następujące konkurencje: bieg z woreczkiem na głowie (slalom), toczenie piłki (slalom), podawanie piłki nad głową, rzuty do celu woreczkiem, bieg z obręczą.


Klasyfikacja - miejsca:


1. UTW  Piotrków Trybunalski

2. RUTW  Społeczna Akademia Nauk Radomsko

3. RUTW „Wiem Więcej"

4. Klub Złota Jesień

5. P. Z. Emerytów i Rencistów.


Pierwsze 3 drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a zawodnicy pamiątkowe medale.  Zawody zakończyły się wspólną zabawą przy muzyce oraz pamiątkowym zdjęciem z prezydentem Radomska. BRAWO MY!!!!!


Tekst: T. Frankowska   
Foto: M. Kaczor


 

 

 


07 października 2019 r.


 

 

 


Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
odbędzie się 02.10.2019 r. (środa), o godzinie 17:00, w auli budynku "A" Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tyb., ul Słowackiego 116.

OBOWIĄZUJĄ BIRETY!


 

 


16 września 2019 r.


 

 


ZAPISY DO STOWARZYSZENIA UTW
DLA NOWYCH CZŁOKÓW


odbywać się będą w biurze (budynek B UJK, ul. Słowackiego 116, pokój nr 6), w dniach:


04-05.09.2019 r. w godz. 15.00-17.00
11-12.09.2019 r. w godz. 15.00-17.00
18-19.09.2019 r. w godz. 15.00-17.00
02 września 2019 r.


  

Wojewódzkie Dni Seniora 2019 roku podregionu Piotrków Trybunalski /powiat piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, opoczyński i wschodni łódzki/ odbyły się w dniu 31 sierpnia 2019 roku na boisku sportowym UJK Filia w Piotrkowie Tryb. Zorganizowało je Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Celem spotkania była aktywizacja i integracja osób starszych oraz prezentacja działalności organizacji zrzeszających i działających na rzecz seniorów. Nasze UTW na swoim stoisku prezentowało: kronikę Stowarzyszenia, kroniki kół zainteresowań, wystawę fotograficzną koła Foto-UTW oraz prace rękodzieła członków Koła Hobbystek. W spotkaniu uczestniczyło około tysiąca osób, w tym 60 członków z naszego UTW.

 

Artyści i zespoły organizacji senioralnych prezentowali swoją działalność nie tylko na stoiskach ale również na estradzie. Na zakończenie Dni Seniora wysłuchaliśmy dynamicznego, sentymentalnego i pięknego koncertu Zespołu Vox.

 


Tekst: M. Hińcza
Foto: T. Adamus


 

 

 


02 września 2019 r.


 

 

 


20-22 sierpnia 2019 roku członkowie UTW byli na wycieczce w Tarnowie i Bochni.

 

Tarnów to miasto o bogatej historii, w 1330 roku lokacja na prawach niemieckich. Zwiedziliśmy tu Bazylikę katedralną p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z zachowanymi fragmentami gotyku (m.in. stalle) podziwialiśmy wspaniałe pomniki nagrobne rodu Tarnowskich i Sanguszków (renesans i manieryzm). Muzeum Diecezjalne zachwyciło nas kolekcją obrazów i rzeźb sakralnych (najstarsze z XV w.). Podziwialiśmy ratusz z czternastoma maszkaronami w rynku, muzeum regionalne z unikatowymi ogłowiami i bronią. W budynku dworca świetna wystawa malarska – fragmenty panoramy siedmiogrodzkiej  namalowanej przez  Jana Stykę. Byliśmy przy grobowcu gen. Bema i w muzeum poświęconym I wojnie światowej .Odwiedziliśmy też cmentarz żydowski ze wspaniale zachowanymi macewami oraz ruiny synagogi. Byliśmy również na terenach zakładów azotowych, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć secesyjną zabudowę z okresu międzywojennego (1927 r.) oraz przy pomnikach martyrologii z czasów II wojny światowej (miejsce pierwszego transportu do obozu w Oświęcimiu).


Trzeciego dnia wycieczki pojechaliśmy do Bochni. Obejrzeliśmy wspaniałą kolekcję motyli w Muzeum Motyli, następnie zwiedziliśmy bazylikę mniejszą – obok niej rekonstrukcja dzwonnicy z XVI w. Niezapomniane wrażenia dała nam wycieczka w kopalni soli ze świetnymi wizualizacjami pokazującymi historię kopalni, piękną kaplicą i rzeźbami a także pokaz maszyny parowej służącej niegdyś do wydobywania soli.


Pełni wrażeń i zadowoleni  zakończyliśmy zwiedzanie i wróciliśmy do Piotrkowa.

 

 

Tekst: H. Tazbir
Foto: H. Tazbir / B. Frańczak


 

 

 


02 września 2019 r.


 

 

 

W dniach 9-11 lipca członkowie UTW byli na wycieczce, której celem było poznanie stolicy Wielkopolski, szlaku Piastowskiego prowadzącego do miejsc związanych z początkami Państwa Polskiego, historii tych ziem w czasach przedsłowiańskich oraz nowszej historii tych ziem -  leżących na szlaku Ziemiańskim zamku w Kórniku i pałacu w Rogalinie.

Pierwszy dzień poświęcony był Poznaniowi. Szlak historii rozpoczęliśmy od Ostrowa Tumskiego, kolebki Państwa Polskiego. Tutaj miał swoją rezydencję – Palatium Mieszko I. Obok Palatium znajdowała się kaplica, wybudowana przez niego dla Dąbrówki, w której prawdopodobnie przyjął chrzest. W tym miejscu w ok. XV wieku wybudowano gotycki Kościół NMP. Następnie zwiedziliśmy znajdującą się opodal Katedrę, której budowę w tym miejscu rozpoczęto już w 968 roku. Pozostały z niej podziemia, gdzie spoczywali pierwsi władcy: Mieszko I, Bolesław Chrobry i Mieszko II. Katedra wielokrotnie ulegała zniszczeniu a jej obecny kształt to wynik odbudowy po ostatniej wojnie nawiązujący do katedry gotyckiej. Złota Kaplica, będąca jej częścią jest mauzoleum pierwszych władców Polski. Dalszy ciąg zwiedzania to średniowieczne miasto: Stary Rynek z renesansowym Ratuszem, barokowa Fara i Kolegium Jezuickie, zamek Przemysła I. A dalej już XIX-wieczny Poznań i miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim. Ostatni etap zwiedzania to plac Mickiewicza związany z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca 1956 z pomnikiem poświęconym tym wydarzeniom. Ostatni punkt programu to wizyta w największej w Polsce palmiarni.

 

Dzień drugi to wizyta w Biskupinie gdzie można zobaczyć jak żyli ludzie przed 28 wiekami (gród był zamieszkały od VIII do V wieku p.n.e.). Następnym etapem wycieczki było leżące na szlaku Piastowskim Gniezno. Było ono jedną ze stołecznych rezydencji pierwszych władców Polski. Tu zwiedziliśmy katedrę będącą miejscem koronacji pięciu królów z dynastii Piastów, ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi i konfesją z relikwiarzem  Św.Wojciecha. Następnym etapem szlaku Piastowskiego był Ostrów Lednicki, także rezydencja pierwszych władców Polski. Wykopaliska archeologiczne pozwoliły odtworzyć zarysy palatium oraz przylegającej  do niego kaplicy książęcej wybudowanych w stylu preromańskim oraz jednonawowego kościoła i obwarowań grodowych.

 

Trzeci dzień to szlak Ziemiański. Najpierw odwiedzamy Kórnik. W I połowie XIX wieku na miejscu wcześniejszej budowli ówczesny właściciel Tytus Działyński wybudował zamek w stylu neogotyku angielskiego. Właściciele zamku zgromadzili bogatą kolekcję XIX wiecznego wyposażenia wnętrz a także pamiątki historyczne z różnych epok, portrety postaci historycznych, portrety rodzinne oraz obrazy znanych malarzy oraz bogate zbiory biblioteczne. Obok zamku znajduje się arboretum ze zbiorem ok. 3 tys. gatunków roślin. Zamek podarowany został w 1924 roku przez wnuka Tytusa Działyńskiego - Władysława Zamojskiego narodowi polskiemu. W dworku zarządcy majątku urodziła się i spędziła pierwsze lata życia Wisława Szymborska. Drugim obiektem który zwiedziliśmy tego dnia był pałac w Rogalinie wybudowany w II połowie XVIII wieku przez ród Raczyńskich otoczony parkiem z wiekowymi dębami. W pałacu obejrzeliśmy wnętrza mieszkalne urządzone zgodnie z ówczesną modą oraz galerię z rodową kolekcją malarstwa. Ród Raczyńskich zasłużył się dla życia kulturalnego i politycznego Wielkopolski.

 

To był już ostatni punkt bogatego, świetnie zaplanowanego programu wycieczki, która dała nam wiele nowej wiedzy i wrażeń. I chęć powrotu jeszcze raz do Poznania aby połazić po starówce, spróbować miejscowych specjałów i posiedzieć wieczorem na Rynku.

 

 

 

Tekst: D. Nitecka
Foto: T. Adamus


 

 

 


23 lipca 2019 r.


 

 

 
29 maja 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się wizyta studyjna delegacji z krajów europejskich. W spotkaniu wzięły udział:


1. Łotwa, Daugavpils

2. Litwa, Kowno

3. Polska, Region Łódzki

4. Niemcy, Magdeburg

5. Włochy, Palermo

6. Dania, Vejle

7. Rumunia, Oradea

8. Hiszpania Cuenca


Uczestnicy mieli okazję poznać flagowy projekt Łódzkiego Domu Kultury, jakim jest Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”. Chcieli także zapoznać się z ewenementem tak licznego powstawania w Polsce Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Dlatego na spotkanie "…zostały zaproszone: Pani Janina Franczak-Kujawska – prezes UTW w Piotrkowie Trybunalskim, Pani Alicja Korytkowska – prezes UTW w Łodzi oraz Pani Zofia Spaleniak – koordynator Wieluńskiego UTW; które opowiedziały o działalności swoich placówek oraz o ich unikalności na skalę światową”.


Prezes UTW Piotrków Trybunalski przedstawiła prezentację multimedialną oraz opowiedziała o działalności (już czternastoletniej) Uniwersytetu. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie zagranicznych gości i było na bieżąco tłumaczone na język angielski.

 

Został zaplanowany również warsztat z papieroplastyki, czyli tworzenia papierowych koszyków. Zajęcia spotkały się z dużym entuzjazmem uczestników, którzy po raz pierwszy mieli okazję używać tej techniki.

 

Wydarzenie zakończyło się podsumowaniem całego projektu i dyskusją na temat zasadności aktywizacji seniorów oraz tworzenia kreatywnych przestrzeni dla rozwoju kulturalnego oraz artystycznego.Tekst/Foto: J. Franczak-Kujawska


 

 


28 czerwca 2019 r.


 


2 kwietnia 2019 roku w Starostwie zainaugurowano II kadencję Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego.

 

W skład Rady Seniorów weszli m.in. przedstawiciele stowarzyszeń działających w oparciu o politykę senioralną, a także działacze społeczni na co dzień współpracujący z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Do Rady Seniorów powołano 20 członków. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.


W wydarzeniu uczestniczyły władze Powiatu Piotrkowskiego – Pan Piotr Wojtysiak - Starosta Powiatu Piotrkowskiego oraz Pan Dariusz Magacz - Wicestarosta Powiatu. Pan Starosta podkreślił znaczącą rolę Rady Seniorów w konsultowaniu programów profilaktycznych, opiniowaniu rozwiązań w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i infrastrukturalnej, co w znacznym stopniu podniesie poziom jakości życia osób w wieku senioralnym.


W wyniku demokratycznych wyborów na:

  • Przewodniczącego Rady Seniorów wybrano Panią Wandę Amarantidou,
  • Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów wybrano Panią Janinę Franczak-Kujawską,
  • Sekretarza Panią Teresę Korytkowską.

Głównym celem działania Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Powiatu Piotrkowskiego oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych w społeczności lokalnej, w szczególności dotyczących rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowisk osób starszych.

Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego jest społecznym organem o charakterze doradczym, konsultacyjnym, inicjatywnym i opiniotwórczym w obszarze polityki społecznej i senioralnej powiatu.Tekst: J. Franczak-Kujawska
Foto:
J. Franczak-Kujawska / Internet


 

 


28 czerwca 2019 r.


 19 czerwca 2019 roku członkowie naszego Stowarzyszenia UTW tradycyjnie nad jeziorem Bugaj zakończyli uroczyście rok akademicki 2018-2019 Piknikiem Senioralia Kulturalno-Sportowe Uniwersytetów Trzeciego Wieku - 2019 rok.

 

W pikniku udział wzięli zaproszeni goście: Krzysztof Chojniak - Prezydent Piotrkowa, Marian Błaszczyński - Przewodniczący Rady Miasta, Ludomir Pęcina - Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Grzegorz Janowski - pełnomocnik Prezydenta Miasta oraz delegacje zaprzyjaźnionych UTW z Bełchatowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna,  RUTW Radomsko i UTW Radomsko „Wiem Więcej”.

 

Ciekawy montaż słowno-muzyczny zaprezentowali członkowie naszego Stowarzyszenia, zaprzyjaźnione UTW również prezentowały swoje  programy artystyczne . W zawodach sportowych brały udział drużyny z naszego UTW i z zaproszonych UTW, finaliści poszczególnych konkurencji otrzymali puchary i nagrody.

 

Dobra pogoda, smaczne jedzenie, muzyka i tańce towarzyszyły nam do godzin wieczornych. Do zobaczenia za rok!

 

 

 

Tekst: M. Hińcza
Foto: S. Jakubczak


 

 

 


27 czerwca 2019 r.


 

 

 

12 czerwca 2019 roku członkowie  UTW wysłuchali wykładu dr hab. Jacka  Bonarka z UJK w Piotrkowie Tryb. pt. "Kanikuła – rzecz o wakacjach"


Głównym zajęciem człowieka pierwotnego było zdobywanie pożywienia. W miarę rozwoju cywilizacji powstały systemy określania czasu (kalendarz) oraz podział czasu na intensywną pracę i odpoczynek.

 

Pomimo różnic w rozwoju poszczególnych grup społecznych założenia czasu wypoczynku były podobne - rozwój intelektualny i fizyczny (polowania, gry, igrzyska).

 

Kanikuła (od łac. canicula - piesek) pora roku w starożytnym Rzymie, w której Słońce znajdowało się w Gwiazdozbiorze Psa.

 

Kanikuła to nazwa Syriusza, najjaśniejszej gwiazdy gwiazdozbioru Wielkiego Psa.

 

W wieku XX rozwój przemysłu (pracy najemnej) przyniósł uregulowania prawne czasu wypoczynku:

  • w roku 1922 - pierwsze urlopy w Polsce,
  • w roku 1936 wprowadzono urlopy wypoczynkowe w Europie.

 

Łacińskie "otium post negotium" (odpoczynek po pracy) przetrwało do naszych czasów. OTIUM często możemy spotkać w nazwach hoteli i pensjonatów.

 

 

 

Tekst: M.  Stus


27 czerwca 2019 r.


 11 czerwca 2019 roku członkowie Stowarzyszenia w ramach Senioralnego Powitania Lata zorganizowanego przez Łódzki Dom Kultury obejrzeli spektakl OLD SPICE GIRLS, czyli Babski Kabaret. W spektaklu wystąpiły artystki o dużym dorobku scenicznym: Emilia Krakowska, Lidia Stanisławska, Barbara Wrześińska, a wykorzystywane były teksty znakomitych twórców: Tuwima, Hemara, Brechta, Czubaszek, Korpolewskiego.


Żarty, skecze, anegdoty, monologi, przeplatane piosenkami pełnymi humoru, dowcipu, nonsensu sytuacyjnego, żartobliwego stosunku do mężczyzn, z dobrą puentą – to treść Babskiego Kabaretu.


Spektakl zapewnił nam „dużą porcję” szczerego śmiechu, a przecież śmiech przedłuża życie, poprawia samopoczucie, a my na co dzień odczuwamy stały jego brak.

 

 

 

Tekst: M.  Hińcza


13 czerwca 2019 r.


 Manipulacja makiawelizmem – jak  sobie radzić z wpływem społecznym i nie dać się oszukać - to tytuł wykładu jaki 05.06.2019 roku dla członków UTW wygłosił dr hab. Marcin Kępiński – wykładowca UŁ


Niccolo Machiavielli – filozof  renesansu, uważał, że polityka jest sztuką skutecznego działania i aby je osiągnąć należy korzystać ze wszystkich dostępnych środków, w myśl zasady, że "Cel uświęca środki.”


Obecnie we współczesnym świecie tezy doktryny Machiaviellego wykorzystywane są bezwzględnie w polityce, mediach, reklamie, handlu, oraz codziennym życiu społecznym. Bo przecież, „manipulacja to świadome sterowanie innymi ludźmi w celu uzyskania własnych korzyści” poprzez działania na emocjach, obniżeniu samooceny manipulowanego, utratę „twarzy”, zawstydzenie, poczucie winy, obwinianie za nie swoje czyny, a nawet utratę dóbr materialnych. W manipulacji społecznej często spotykaną metodą jest plotka. Manipulant poprzez obniżenie samooceny ofiary uzyskuje jej podporządkowanie. Jedną z metod manipulacji jest wykorzystanie „trójkąta Karpmana”, gdzie role prześladowcy, ofiary i wybawcy zmieniają się dynamicznie w zależności od aktualnej potrzeby manipulanta.


Wykład wywołał w słuchaczach refleksję nad złożonością procesów społecznych, które są powszechnie stosowane, a z których często nie zdajemy sobie sprawy.

 

 

 

Tekst: W. Michalska


11 czerwca 2019 r.


 Zapraszamy do zakładki Nasze Talenty, gdzie obejrzeć można fotografie członka naszego Stowarzyszenia Stanisława Jakubczaka.


 

 


06 czerwca 2019 r.


 Członkowie Koła Podróżnik w dniu 4 czerwca 2019 roku wyjechali na wycieczkę do Gliwic. Gliwice – miasto w woj. śląskim, liczące 180 tys. mieszkańców, prawa miejskie otrzymało w II połowie XIII wieku.

 

 

Zwiedziliśmy:

- Muzeum archeologiczne w zameczku Piastowskim oraz zabytki starego miasta.

- Radiostację Gliwicką zbudowaną w latach 1935-1938 z drewnianym masztem nadawczym (111 m wysokości), jest to najwyższa istniejąca konstrukcja drewnina na świecie, jest wpisana na Listę Pomników Historii.

- Palmiarnię oraz otaczający ją piękny park im. Fryderyka Chopina.

 

Dużą atrakcją był rejs barką po Kanale Gliwickim. Ta droga wodna licząca 41km łączy Odrę z Gliwicami, różnica poziomu wody na początku i końcu kanału wynosi 43,6 m, pokonanie tych różnic przez jednostki pływające reguluje 6 śluz.

 

Mimo słońca i wysokiej temperatury wróciliśmy do Piotrkowa zadowoleni i pełni wrażeń.


Tekst / Foto: M. Hińcza


 

 

 


06 czerwca 2019 r.


 

 

 
25.05.2019 r. odbyła się XI Olimpiada Sportowa Trzeci Wiek na Start w Łazach k. Zawiercia. W zawodach z naszego UTW wzięło udział 14 zawodników, w takich konkurencjach jak: biegi na 60 m i 200 m, strzelanie, łucznictwo, kajaki, tenis stołowy, przełaje rowerowe, boulle. Srebrny medal w biegu na 200 m wywalczył nasz kolega Tadeusz Przygodzki.

Padł też rekord  pod względem ilości zawodników i kibiców, było nas ponad 1100 osób, wśród nich delegacje z Austrii i Ukrainy. Znicz Olimpijski zapalili najstarsi uczestnicy tegorocznej olimpiady.

W czasie trwania konkurencji olimpijskich odbyła się konferencja poświęcona tematyce senioralnej, w której uczestniczyła Prezes naszego Stowarzyszenia Janina Franczak-Kujawska.

Pogoda dopisała, humory też.


Tekst: T. Frankowska
Foto: M
. Kaczor


 

 


03 czerwca 2019 r.


 23 maja 2019 r. słuchacze UTW udali się na wycieczkę na baseny termalne do Uniejowa.


Kompleks termalno–basenowy w Uniejowie oferuje gorące kąpiele solankowe. Baseny kryte i otwarte zasilane solanką termalną są czynne przez cały rok, niezależnie od pogody. Dobroczynne wody termalne zapewniają zdrowy wypoczynek i regenerację.


Ciekawa i atrakcyjna wycieczka zyskała pozytywne opinie uczestników.

 

 

 

Tekst: M. Stus


03 czerwca 2019 r.


 14.05.2019 r. członkinie Koła Nordic Walking „Wędrowniczki” wyjechały na wycieczkę do Olsztyna k/Częstochowy.

 

Głównym punktem wycieczki było pokonanie z kijkami szlaku Nordic Walking – pętli mającej początek i koniec przy zamku w Olsztynie. Ze względu na niesprzyjającą pogodę trasa została trochę zmodyfikowana – wyruszyliśmy spod góry Biakło dość stromym jej zboczem w górę, a następnie w dół na brzeg lasu gdzie weszliśmy już na szlak NW. Poprzez rezerwat Sokole Góry doszłyśmy do jaskini "Magazyn", który niektóre z Koleżanek próbowały eksplorować, a potem dróżką nad kamieniołomem Kielniki. Po zejściu do kamieniołomu chwila odpoczynku, a potem dalsza część trasy okrążająca od południa ruiny zamku. Nasza 10 km. trasa zakończyła się w Olsztynie i na tyle pozwoliła nam pogoda. Deszcz rozpadał się na dobre. Po rozgrzewającym żurku zamiast zwiedzania ruin zamku (zrobimy to następnym razem), wyruszyliśmy busem do Złotego Potoku - dawnej posiadłości Krasińskich, gdzie w pięknym parku w małym dworku z czasów Zygmunta Krasińskiego znajduje się poświęcone mu muzeum, a obok wybudowany przez jego córkę pałac Raczyńskich.

Ciekawostka: w parku jest tablica poświęcona Kiepurze, który tutaj uczęszczał do ochronki, prowadzonej przez hrabinę Raczyńską. W drodze powrotnej udało nam się zaliczyć jeszcze 2 zabytki – sanktuaria w Św. Annie i w Gidlach. Do Olsztyna planujemy nie raz jeszcze wrócić.


Tekst: D. Nitecka
Foto: D. Nitecka, T. Adamus


 

 


03 czerwca 2019 r.


 

 

 

22 maja 2019 r. wykład dla słuchaczy UTW pt.: "25. Pułk Piechoty w Piotrkowie w latach 1921 – 1939" wygłosił  p. Krzysztof  Wiączek z  Muzeum w Piotrków Trybunalskim.


25. Pułk Piechoty sformułowany został w grudniu 1918 r. na bazie kieleckiego Pułku Piechoty im. T. Kościuszki. Pułk liczył 56 oficerów i  1500 podoficerów i szeregowców. Pułk uczestniczył w wojnie obronnej z Rosją i Ukrainą w roku 1920. W okresie 1921 -1939 pułk stacjonował w Piotrkowie. Garnizon ściśle współpracował z władzami administracyjnymi. W roku 1939 25. PP brał udział w walkach obronnych w strukturach organizacyjnych Armii Kraków.


Podczas II wojny do tradycji bojowych 25. PP nawiązywał sformułowany w 1944 roku - 25. Pułk Piechoty Armii Krajowej.


Wykładowca ciekawie i zajmująco przedstawił dzieje 25. Pułku Piechoty na tle miasta i społeczeństwa Piotrkowa.

 

 

Tekst: M. Stus


24 maja 2019 r.


 21 maja 2019 roku członkowie naszego Stowarzyszenia wyjechali na Dni Seniora w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Dni organizowane są w ramach projektu „Odpoczywam, integruję, współpracuję. Kulturalne spotkania w Koszęcinie” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


W ramach szerokiego programu Dnia Seniora:


- Zwiedziliśmy z przewodnikiem piękny, w stylu późnoklasycystycznym zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany został w XVII wieku, w latach 1805-1945 był własnością książęcego rodu Hohenlohe- Ingelfingen, a od 1953 roku jest siedzibę zespołu Śląsk, którego założycielami byli Stanisław Hadyna i Elwira Kamińska.

- W Miasteczku Zdrowia bezpłatnie można było wykonać badania między innymi: poziomu cukru, cholesterolu i tkanki tłuszczowej w organizmie, ciśnienia tętniczego i pomiary densytometryczne


- Wysłuchaliśmy ciekawych prelekcji i obejrzeliśmy występy zespołów wokalnych seniorów.

 

Punktem kulminacyjnym był piękny, kolorowy i niezapomniany koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk pt "Stanisław Hadyna w 100-lecie urodzin”.


Tekst / Foto: M. Hińcza


 

 


24 maja 2019 r.


 

 

 

15 maja 2019 roku słuchacze UTW mieli przyjemność wysłuchać wykładu poprowadzonego przez Pana Pawła Kowalskiego - leśnika i kierownika Osady Leśnej w Kole. Tematem wykładu było  „Spotkanie z przyrodą".

 

Wykładowca, jako wieloletni miłośnik oraz obserwator przyrody i dzikich zwierząt, omówił zachowania zwierząt zamieszkujących pobliskie nam lasy oraz rezerwaty przyrody. Wykład był niezwykle interesujący. Pozwolił słuchaczom poznać najciekawsze szczegóły z życia niektórych zwierząt, między innymi wilków, bobrów oraz niektórych gatunków ropuch, a także ptaków, takich jak: zimorodki, bieliki, remizy i dzięcioły.

 

 

Tekst: M. Górka


24 maja 2019 r.


 8 maja 2019 r. na UTW gościła z wykładem pt. „O DAWNEJ MEDYCYNIE” mgr Dominika Juszczak - wykładowca UJK.

 

We wszystkich miejscach, gdzie rozwijała się cywilizacja, tam były początki medycyny. Miała ona najpierw charakter magiczno-religijny. Ludzie wierzyli, że choroba jest zsyłana przez Boga jako kara za grzechy i aby się jej pozbyć, należało go przebłagać, składając różnorakie ofiary. Uzdrawiali lekarze-kapłani w świątyniach. Zalecano zdrowe jedzenie, mieszanki ziołowe, wysiłek fizyczny, co niejednokrotnie było łączone z magią. Zapobiegano chorobom, a także leczono rany po polowaniach i bitwach.

 

W  IV w. p.n.e. Hipokrates wskazał na cztery ciecze (krew , śluz, żółć i czarną żółć), które miały być odpowiedzialne za stan zdrowia, a przewaga którejś z nich prowadziła do choroby (znane jako patologia humoralna). Wprowadził regułę, która zakłada badanie pacjenta w całości, a nie jedynie chorego miejsca.

 

Od V w. p.n.e. zaczęła się rozwijać medycyna świecka. Anatomii uczono się na świniach, a także  nieboszczykach. Znano ziołowe środki znieczulające, ale chirurg musiał mieć dobrych i silnych asystentów, którzy byli potrzebni, aby trzymać wyrywającego się chorego.

 

Temat bardzo interesujący, z wdziękiem i dociekliwością zaprezentowany przez wykładowcę; zachęcający do indywidualnego zainteresowania się tym tematem.

 

 

Tekst: J. Łukasik

 


13 maja 2019 r.


 7 maja 2019 r. członkowie UTW wyjechali na wycieczkę do Łodzi. W trakcie wycieczki odwiedziliśmy następujące miejsca:

 

 

Cmentarz żydowski w Łodzi

Założony pod koniec 19-tego wieku. Największa w Polsce pod względem powierzchni nekropolia żydowska (ok. 42 ha , ponad 200 tys. pochowanych). W okresie II wojny światowej cmentarz znajdował się w granicach getta. Na "polu gettowym" - miejscu masowych pochówków więźniów getta, pochowanych jest ponad 45 tys. ludzi.

 


Stacja Radegast

Od 1942 r. miejsce z którego wywożono ludność żydowską i romską do obozów zagłady - czego upamiętnieniem jest Pomnik Zagłady.

 

 

Park Ocalałych

Park upamiętniający ludzi, którzy przeszli przez istniejące w okresie II wojny Litzmannstadt Getto. Drzewa w Parku posadziły osoby, które przeżyły holokaust. Na terenie parku znajduje się Pomnik Polaków Ratujących Żydów oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

 


Łódzki Ogród Botaniczny

Ogród o powierzchni 67 ha, utworzony na bazie istniejącego w latach 30-tych Parku Ludowego na Zdrowiu. Znajduje się w nim bogaty zbór unikalnych drzew, krzewów, ziół, kwiatów, minerałów i skał. Od roku 2000 realizowany jest program ścieżek dydaktycznych prezentujących wybrane rośliny, ich zastosowanie i ciekawostki z nimi związane.

 


W czasie zwiedzania ogrodu podziwialiśmy kwitnące tulipany. Było ich około 61 tyś.


Uważam, że miejsca, które zwiedziliśmy był ciekawe, a sam wyjazd dobrze zorganizowany.Tekst: M. Stus
Foto: T. Adamus


 

 


13 maja 2019 r.


 

 

 

24 kwietnia 2019 r. obejrzeliśmy występ zespołu romskiego PERŁA i BRACIA, zorganizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz społeczności romskiej "Zefiryn" w Piotrkowie Tryb.

 

PERŁA i BRACIA to żywiołowa, bardzo barwna grupa sceniczna specjalizująca się w romskiej muzyce wokalno-instrumentalnej, w różnych stylach muzycznych.

 

To był spontaniczny występ utrzymujący bezpośredni kontakt z publicznością. Piękną muzykę romską uzupełniał występ tancerek w barwnych folklorystycznych strojach - jedni widzieli w nich kwiaty, inni motyle. Występ nagrodzony  gorącymi brawami przez słuchaczy  UTW.Tekst / Foto: M. Stus


 

 


13 maja 2019 r.


 


17 kwietnia 2019 roku wysłuchaliśmy wykładu mgr fizykoterapii Eweliny Czaplińskiej - wykładowcy szkół TEB-Edukacja, pt.:  Przyczyny i profilaktyka w leczeniu bólu kręgosłupa.Wykładowca przedstawiła w formie prezentacji:


- budowę i funkcje kręgosłupa,


- przyczyny bólu kręgosłupa (otyłość, zmiany zwyrodnieniowe RZS i ZSSK, osteoporoza,  rwa kulszowa, przepuklina),


-objawy chorób kręgosłupa,


- leczenie (farmakologia, fizykoterapia, metody łagodzenia bólów).W prezentacji przedstawiono zasady i praktyczne rady dotyczące profilaktyki: dieta, zdrowy i aktywny tryb życia, utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, prawidłowe pozycje przy siedzeniu, spaniu i podnoszeniu ciężarów oraz szeroki zakres ćwiczeń.

Ponieważ u osób w wieku „dojrzałym” często występują problemy z kręgosłupem  wykład i prezentacja wzbudziła wśród słuchaczy UTW duże zainteresowanie,  szczególnie liczne praktyczne rady wykładowcy.

 

 

Tekst: M. Hińcza


19 kwietnia 2019 r.


 2 kwietnia 2019 r., w ramach zajęć koła Liryka Jesieni odbyło się spotkanie z aktorką - p. Grażyną Anną Suchocką, która wspaniale przedstawiła nam postać Wiery Gran.WIERA GRAN – piosenkarka, pisarka, artystka. Wiera Gran, a właściwie Dwojra Grynberg – wspaniała piosenkarka okresu wojny i okresu powojennego.


Mimo trudów wojny i życia w Gettcie talent pozwolił jej na współpracę z wspaniałymi artystami - Mirą Zimińską, Lodą Halama, Ludwikiem Sempolińskim, Władysławem Szpilmanem, czy Jerzym Jurandotem. Przyjaźniła się także ze Stefanią Grodzieńską. Wzorem J. Korczaka założyła w swoim mieszkaniu ochronkę dla dzieci. Współpracowała z Ireną Sendlerową.


W 1950 r. wyemigrowała do Izraela (odebrano jej wtedy obywatelstwo polskie).  "Zaszczuta" przez Niemców, Polaków i Żydów, uciekając z kraju do kraju w końcu osiedliła się w Paryżu. Została gwiazdą piosenki francuskiej. Śpiewała z Maurice Chevalier, Charlsem  Aznavurem. W 1956 r. ponownie została zaproszona do Izraela.


Występowała w Szwecji, Kanadzie, USA, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii i Meksyku. Napisała autobiografię „Sztafeta oszustów” (polecam).


Zmarła w Paryżu 26 listopada 2007 roku.

 

 

Tekst: W. Michalska


19 kwietnia 2019 r.


 


Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna – najsłynniejszy romans w dziejach Rzeczypospolitej to tytuł wykładu wygłoszonego przez dr Rafała Jaworskiego dla członków UTW 10 kwietnia 2019 r.

 


Wykładowca przedstawił historię:


- romansu „od pierwszego wejrzenia”  króla Zygmunta Augusta i księżnej litewskiej Barbary Radziwiłłównej,


- ich potajemnego ślubu i  koronacji  Barbary na królową,


- podstępnych dążeń rodziców Zygmunta  Augusta  oraz senatorów i szlachty do unieważnienia małżeństwa,


- choroby i przyczyn śmierci Barbary.


Mimo, że historia tego romansu jest znana to z przedstawionego wykładu dowiedzieliśmy się wielu dodatkowych i ciekawych informacji.

 

 

Tekst: M. Hińcza


16 kwietnia 2019 r.


 6 kwietnia 2019 roku członkowie UTW wyjechali na wycieczkę do miejscowości Otrębusy - siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.

 


Zwiedziliśmy:


1. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Była to posiadłość darowana przez ojca Anny po zawarciu przez nią małżeństwa z Jarosławem Iwaszkiewiczem.  Po śmierci Anny i jej męża zgodnie z ich wolą przeszła, w 1980 roku, na własność Ministerstwa Kultury i Sztuki i stała się muzeum. W muzeum znajdują się cenne archiwalia, w tym rękopisy poety, jego korespondencja, biblioteka licząca ponad 20 tys. woluminów oraz wyposażenie wnętrz z cennymi zbiorami malarstwa - dzieł sztuki.


2. Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, gdzie prezentowane są samochody, karety, powozy oraz autobusy produkowane w latach od 20 do 80 dwudziestego wieku.


Po części turystycznej przyszedł czas na przeżycia duchowe. Uczestniczyliśmy w pięknym koncercie pieśni i tańca pt. „Kalejdoskop barw Polski” w wykonaniu zespołu Mazowsze. To były wspaniałe przeżycia. Salę koncertową opuściliśmy z obolałymi od oklasków dłońmi.

 

 

Tekst/Foto(1-5): B. Frańczak


 

 


16 kwietnia 2019 r.


 


27 marca 2019 roku członkowie UTW wysłuchali wykładu dr nauk medycznych - endokrynologa Ewy Karzewnik pt. "Choroby tarczycy".

W swoim wystąpieniu wykładowca  przedstawiła:                               

- budowę gruczołu tarczycy i jego ogromną i podstawową rolę w organizmie człowieka,
- przyczyny chorób tarczycy w tym przyczyny genetyczne, autoimmunologiczne a także brak pierwiastka jodu w organizmie
-  choroby tarczycy: nadczynność tarczycy, wole i choroba Gravesa-Basedowa, niedoczynność tarczycy i choroba Hashimoto, nowotwory tarczycy,                           
- metody badania tarczycy: poziom hormonów tarczycy we  krwi, USG, scyntygrafia  oraz biopsja tarczycy.

 

Choroby tarczycy są zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Kobiety szczególnie powyżej 40 – 50 lat mają zwiększoną wrażliwość na grę hormonów oraz wpływ estrogenów, dlatego częściej chorują na te choroby. Wykład miał charakter profilaktyczny. Pozwolił słuchaczom poznać objawy, które mogą być przyczynami chorób tarczycy i zachęcić do wykonania badań poziomu hormonów tarczycy we krwi.

 

 

Tekst: M. Hińcza


01 kwietnia 2019 r.


 20 marca 2019 roku - wykład dla członków UTW wykład pt.: Kraj lat dziecinnych w poezji Teofila Lenartowicza wygłosiła dr.hab. Pelagia Bojko - wykładowca UTW


Teofil Lenartowicz - poeta okresu romantyzmu (ur. 1820, zm. w 1893 we Florencji). Przedstawiał w swojej twórczości uroki i piękno ziemi ojczystej - Mazowsza. Szczególne miejsce zajmują sentymentalne wspomnienia domu rodzinnego - tradycje, zwyczaje, opisy przyrody. Uważał że od dzieciństwa się oddalamy, a jednak ciągle do tego okresu życia wracamy.

 

 

Tekst: M. Stus


 

 


01 kwietnia 2019 r.


 19 marca 2019 roku członkowie Koła Podróżnik UTW spotkali się w Muzeum Marcepanu Króla Zygmunta w Piotrkowie Tryb. na warsztatach marcepanowych.


Marcepan (z jęz. włoskiego  Merci panis - chleb Marka), początkowo był wytwarzany przez aptekarzy  i stosowany jako lekarstwo. Metryka Koronna podaje, że już w XVI wieku w czasie panowania  Zygmunta I Starego i jego żony królowej Bony w Piotrkowie marcepan produkowali i sprzedawali w swoich aptekach Melchior Bogurski i Marek Revesla.


Uczestnicy warsztatów własnoręcznie przygotowali marcepan wg historycznej receptury – skład:  migdały, cukier i woda różana. Udało nam się zrobić pyszny marcepan, smakował wyśmienicie i chyba był lepszy, niż kupiony w sklepie, a na pewno zdrowszy bo bez "ulepszaczy".

 

 

Tekst: M. Hińcza
Foto:
B. Frańczak, M. Hińcza


 

 


24 marca 2019 r.


 13 marca 2019 roku członkowie UTW wysłuchali wykładu "Cesarstwo Bizantyjskie – kobiety w purpurze", który wygłosiła Paulina Tompa –wykładowca UJK.


Wykładowca przedstawiła postacie trzech cesarzowych, które sprawowały władzę w Cesarstwie Bizantyjskim w IX–XI wieku: św. Teodorę, Teofano i Zoe.


Największą "karierę polityczną" zrobiła cesarzowa Święta Teodora - żona cesarza Teofila, regentka syna Michała. W 843 roku zwołała Synod biskupów w Konstantynopolu, który przywrócił ikonolatrię - kult obrazów i ikon, ustanowiła obchodzone w prawosławiu święto -Niedzielę Ortodoksji. Jest czczona jako święta przez cerkiew prawosławną i również przez kościół katolicki. W ikonografii jest przedstawiana w szatach cesarskich, trzymając w obu dłoniach ikonę Zbawiciela.

 

 

Tekst: M. Hińcza


 

 


17 marca 2019 r.


 8 marca 2019 roku w sali restauracji ARRESTO 130 koleżanek z UTW Piotrków Tryb. świętowało Międzynarodowy Dzień Kobiet. Najpierw życzenia złożyła nam nowo wybrana Prezes Stowarzyszenia UTW Pani Janina Franczak-Kujawska, a po niej swoim pięknym wierszem koleżanka Barbara Sakowicz-Zyśk.


Kolacja była bardzo smaczna. A później to już tylko tańce, hulanki, swawole. Było pięknie i radośnie. Koleżanki olśniewały eleganckimi kreacjami i urodą dojrzałych kobiet. DJ starał się fajnie rozbawić towarzystwo, zarówno słowem jak i muzyką. Radość promieniowała z każdej z nas.Tekst: K. Marciniak
Foto: A. Petruzela


 

 


17 marca 2019 r.


 W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty piąty numer naszego periodyku. Gorąco zapraszamy do lektury.17 marca 2019 r.


 6 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie  Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim. W marcu 2019 roku skończyła się trzyletnia kadencja władz statutowych Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrało nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Wybrano również nowy skład Rady Słuchaczy. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia została wybrana ponownie Janina Franczak-Kujawska.

 

 

Tekst: M. Hińcza


 

 


17 marca 2019 r.


 Zarząd Stowarzyszenia UTW
uprzejmie informuje Słuchaczy, że
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Członków Stowarzyszenia UTW w Piotrkowie Trybunalskim
odbędzie się:
dnia

- 06.03.2019r. o godz 17:00 (I. termin)
- 06.03.2019r. o godz 17:15 (II. termin)

w auli budynku „A” UJK Filia w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 116

 

 

 

Proponowany porządek obrad na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb. w dniu
6 marca 2019 roku

 

1. Otwarcie.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3.Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków:

a/ Przewodniczącego,

b/ Sekretarza.


4. Przyjęcie regulaminu obrad oraz wyboru na funkcje władz Stowarzyszenia.


5. Powołanie:

a/ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

b/ Komisji Uchwał i Wniosków.


6. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.


7. Złożenie sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia za 2018 r.


8. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

 

9. Informacja o działalności Rady Słuchaczy.

 

10. Dyskusja dot. działalności ustępujących władz.

 

11. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,

b/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

c/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d/ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

 

12.Wybór:

a/ Prezesa Stowarzyszenia,

b/ Trzech Wiceprezesów:

- ds. pogramowych

- ds. fnansowych

- ds. kultury, turystyki i sportu,

c/ Skarbnika,

d/ Sekretarza,

e/ Członka Zarządu,

f/ Komisji Rewizyjnej,

g/ Rady Słuchaczy.


13. Dyskusja dot.programu działania na następną kadencję.


14. Wybór Komitetu Obchodów 15- lecia powstania UTW.


15. Przyjęcie uchwał i wniosków.


16. Sprawy różne.


17. Zakończenie obrad.20 luty 2019 r.
 

8 lutego 2019 roku spotkaliśmy się na Zabawie karnawałowiej. Muzyka od razu porwała uczestników do tańca. Bawiliśmy się do godz. 23:30. Atmosfera wśród uczestników sprawiła, że czas minął niepostrzeżenie. Chętnie spotkamy się za rok w karnawale.

 

 

Tekst/Foto: R. Lesińska


 

 


15 luty 2019 r.


 W zakładce Nasze Talenty umieszczony został referat - wspomnienie naszej koleżanki, słuchaczki UTW Aleksandry Zajewskiej pt. „Moja mała ojczyzna”. Referat ten został wydrukowany w wydawnictwie pt. "Polski Niepodległej regionu korzenie”, w ramach realizacji projektu Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Tryb. pt. "Nasza mała ojczyzna – w poszukiwaniu utraconego czasu”, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 

 


07 luty 2019 r.


 30.01.2019 roku na UTW gościł dr hab. Jacek Bonarek z wykładem pt. „O jedzeniu w średniowieczu”.


Jedzenie zawsze było jedną z najważniejszych spraw zajmującą ludzi. W średniowieczu niedojadano i często poszczono. Posty narzucone przez Kościół były bardzo popularne – zajmowały około  jednej trzeciej roku. Mięso było rarytasem, bardziej dostępna na dworach rycerskich była dziczyzna. Owoce morza – ryby - można było spożywać w poście, czasem także ptactwo wodne. Bobry również jako żyjące w wodzie i dodatkowo jako szkodniki traktowano jako posiłek postny. Nie znano metod konserwacji żywności, więc często jedzenie bywało nadpsute czy sfermentowane. Przyprawy – pieprz i cukier były drogie, trudnodostępne, tylko dla wyższych warstw  społecznych. Cukier wręcz traktowano jako lekarstwo. Dominowały produkty zbożowe na południu Europy - pszenica, a na północy - żyto. Chleb w różnych postaciach był podstawą diety. Jadano dwa posiłki dziennie, a tylko osoby które pracowały fizycznie spożywały też śniadanie. Południe Europy spożywało wino, a na północy warzono piwo. Kuchnia polska słynęła z pieczonych żubrów i niedźwiedzich łap.


Pod koniec średniowiecza pojawiły się książki kucharskie.

 

Słuchaczom bardzo podobały się przepisy na zupy piwne.

 

 

Tekst: J. Łukasik


 

 


07 luty 2019 r.


 17 stycznia 2019 roku członkowie Koła Podróżnik UTW wyjechali na jednodniową wycieczkę Wokół szopek - spacerkiem po Krakowie.


Tradycja tworzenia wzorowanych na zabytkach miasta Krakowa szopek bożenarodzeniowych sięga XIX wieku, a od 1937 roku organizowany jest coroczny konkurs szopek. Szopkarstwo krakowskie to zwyczaj niespotykany nigdzie na świecie, to ważna część polskiej tradycji. W listopadzie 2018 roku zostało umieszczone na prestiżowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Aby szopka mogła być nazywana krakowską pokazana w niej scena Bożego Narodzenia musi być otoczona elementami architektury Krakowa i w czasie oglądania szopek Przewodniczka pokazywała jakie elementy krakowskie są w oglądanej szopce.

W Celestacie, w siedzibie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego obejrzeliśmy Pokonkursową /rok 2018/  Wystawę Szopek Krakowskich. Spacerując z Przewodnikiem po zabytkowej części Krakowa obejrzeliśmy kilkanaście szopek rozmieszczonych w różnych punktach, np. przy zabytkowych budowlach, kościołach, słuchając bardzo ciekawych informacji o tych zabytkach, a niektóre z nich również zwiedzaliśmy. Na zakończenie wycieczki zwiedziliśmy muzeum Amber Museum… z pasją do bursztynu.


Forma tematycznej wycieczki bardzo ciekawa, Przewodniczka o ogromnej wiedzy, zabytki Krakowa w zimowym słońcu prezentowały się pięknie, a i ciasto w kawiarni Jama Michalikowa było pyszne.

 


Tekst: M. Hińcza
Foto: T. Adamus / M. Hińcza


 

 


30 stycznia 2019 r.


 W dniu 23 stycznia 2019 roku członkowie UTW wysłuchali wykładu Polskie Państwo Podziemne w Piotrkowie Trybunalskim, który wygłosił dr hab. Marek Dudkiewicz - wykładowca UJK.

 

Wykładowca przedstawił:

- działalność władz konspiracyjnych w Polsce pod zaborami, w czasie Powstania Styczniowego i I Wojny Światowej, jako "wzoru" działalności konspiracyjnej,

- utworzenie w pierwszych miesiącach II Wojny Światowej Polskiego Państwa Podziemnego /PPP/, podległego Rządowi RP na uchodźstwie, które było fenomenem na skalę światową,

- struktury organizacyjne, sposoby działania i finansowania PPP oraz jego struktury działające w Piotrkowie Trybunalskim,

- formy i metody działania konspiracji PPP wg przesłania  "czym mniej wiesz, tym mniej powiesz”

 

 

Tekst: M. Hińcza


 

 


26 stycznia 2019 r.


 16 stycznia 2019 r. w Auli UJK w Piotrkowie Trybunalskim, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ETHNOS, odbył się koncert oparty na kanwie kultury romskiej. Koncert został zorganizowany i sfinansowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Wystąpili: aktorka Teatru Małego w Łodzi Anna Grażyna  Suchocka - poezja, oraz Jan Wiśniewski - muzyka. Poezja poetów polskich, W. Broniewskiego czy A. Asnyka, pokazała nam, że nawet poetom tej klasy nie była obca kultura cygańska. Natomiast muzyka jaką przedstawił nam p. J. Wiśniewski daleko odbiegała od znanych utworów cygańskich. Muzyka w bogactwie interpretacji, rytmu, w formie zbliżona do flamenco, -albory-cantinaty - pieśni śpiewanej na ślubach cyganów andaluzyjskich przeniosła nas w atmosferę południowego taboru cygańskiego. Koncert był wspaniały.Tekst: W. Michalska


 

 


26 stycznia 2019 r.


 9.01.2019 roku na UTW gościł dr hab. Janusz Budziński z wykładem pt. "Mocarstwa wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej".


Po wybuchu wojny uważano, że będzie ona trwała tygodnie, może miesiące – było inaczej. Polska była pod zaborami i nikt nie był zainteresowany odzyskaniem niepodległości. Zaborcy znaleźli się po przeciwnych stronach barykady: Rosja z Francją i Wielką Brytanią wchodziła w skład Ententy, Niemcy i Austro-Węgry stanowiły trzon państw centralnych. Każde z państw zaborczych zmobilizowało do swojej armii po kilkaset tysięcy żołnierzy polskiego pochodzenia. Przez pierwsze dwa lata wojny mocarstwa milczały w polskiej sprawie. Dekretem z 5 listopada 1916 r. zapowiedziano utworzenie samodzielnego państwa z konstytucją, jednak bardziej zależało wszystkim na pozyskaniu polskiego rekruta - co Piłsudski zamierzał wykorzystać dla osiągnięcia jak największych korzyści. Sytuacja walczących Polaków została nagłośniona.


Dnia 8 stycznia 1918 r. prezydent USA  Wilson w orędziu noworocznym określił swój pokojowy program nazwany Czternastoma punktami. W przedostatnim zadeklarował utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza.


Wykład dostarczył pasjonatom historii mnóstwa ciekawych informacji nt. trudnej, wyboistej i długiej drogi do odzyskania wolności.

 

 

Tekst: J. Łukasik


 

 


14 stycznia 2019 r.


 W miesiącu grudniu 2018 roku słuchacze UTW obejrzeli w Łodzi dwa piękne, pozostające na długo w pamięci widowiska muzyczno-taneczne.


30 grudnia 2018 roku w Filharmonii Łódzkiej wysłuchaliśmy Koncertu na koniec roku. Program koncertu to melodie i arie z operetek i musicali  między innymi: J. Straussa, F. Lehára, E. Kálmána, W.A. Mozarta, G. Rossiniego, J. Bocka, R. Leoncavallo. Soliści koncertu: Katarzyna Mackiewicz – sopran i Tomasz Rak – baryton, Orkiestrą Symfoniczną FŁ dyrygował -  Massimiliano Caldi. W taneczny i już sylwestrowy nastrój wprowadziły nas  znane i lubiane arie i pieśni takie jak między innymi: "Usta milczą, dusza śpiewa", "Co się dzieje", "Tik - Tak", "Perpetuum mobile", "Gdybym był bogaczem".


9 grudnia 2018 roku w hali Atlas Arena obejrzeliśmy widowisko muzyczno-taneczne znanej i niepowtarzalnej rosyjskiej grupy artystycznej - Chóru Aleksandrowa. Chór istnieje od 1928 roku i uznawany jest za jeden z najlepszych chórów i baletów na świecie.

 

 

Tekst: M. Hińcza


 

 


03 stycznia 2019 r.


 Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Krainę miłą
W dobrych radach, dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą i Twoje wioski z miastami.
A słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Kolęda z roku 1787 
Bóg się rodzi  słowa F. Karpiński


 

19 grudnia 2018 roku członkowie UTW, tradycyjnie, jak co roku, spotkali się  na Wieczorze Wigilijnym. Nasze koło Liryka Jesieni zaprezentowało montaż słowno-muzyczny - "Spotkanie wigilijne”. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Przy tradycyjnych potrawach wigilijnych i wspólnym śpiewaniu kolęd stworzyliśmy miły świąteczny nastrój tego wieczoru.


W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Krzysztof Chojniak – prezydent Piotrkowa, Ludomir Pęcina – wiceprzewodniczący Rady Miasta, Ireneusz Czerwiński – sekretarz Starostwa Powiatowego, Jacek Bonarek – dziekan  UJK filia Piotrków i Elżbieta Łągwa-Szelągowska - dyrektor  MOK.

 


Tekst: M. Hińcza
Foto: R. Lesińska


 

 


25 grudnia 2018 r.


 12 grudnia 2018 roku gościliśmy zaprzyjaźniony Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku – Wiem więcej. Goście zaprezentowali koncert słowno-muzyczny związany z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert rozpoczął się recytacją Koncertu Jankiela z księgi XII Pana Tadeusza – epopei narodowej Adama Mickiewicza, wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego i  polonezem. Wykład-prezentację pt. "Józef Piłsudski – architekt niepodległości Polski i kobiety jego życia” wygłosiła dr Anna Kapuściarek.  Na zakończenie  śpiewano pieśni i recytowano utwory mówiące o dziejach Polski.

Koncert piękny, budzący wzruszenie i refleksję jak cenną wartością jest niepodległość Ojczyzny.

 


Tekst: M. Hińcza
Foto: R. Lesińska


 

 


17 grudnia 2018 r.


 5.12.2018 r. dr Jolanta Dybała z UJK gościła na UTW z wykładem pt.: "Prawdziwa historia świętego Mikołaja".


Każdy czeka na prezenty od bajkowego Mikołaja, dzieci wręcz go uwielbiają. Dobrze wiedzieć, że ok. 270 r. na terenie dzisiejszej Turcji przyszedł na świat Mikołaj - późniejszy biskup Miry. Dokument biograficzny „Żywot Świętego Mikołaja”, który przetrwał do naszych czasów, mówi o dobrym człowieku – biskupie niezwykle wrażliwym na potrzeby biednych. Swoją modlitwą miał uratować rybaków  w czasie gwałtownej burzy, wyprosił ułaskawienie dla swoich skazanych wyrokiem wiernych, ułatwił zamążpójście trzem córką ubogiego szlachcica. Cuda i dobro które czynił, przysparzały mu chwały w czasie długich lat rządów w Mirze. Zmarł 6 grudnia ok. 350 r. a po kilku wiekach jego szczątki przeniesiono do włoskiego miasta Bari. We Włoszech jest mnóstwo kościołów pod jego wezwaniem, nawet w Polsce ponad 300. Jest patronem Rosji, panien, marynarzy ,dzieci, więźniów i piekarzy.

 

Tematy mikołajkowe będą nam towarzyszyć w grudniu więc wykład na czasie i bardzo sympatyczny.

 

 

Tekst: J. Łukasik


 

 


10 grudnia 2018 r.


 30.11.2018 r. w restauracji „ARRESTO” odbyła się  Zabawa Andrzejkowa dla słuchaczy naszego UTW. Przez 5 godzin ponad pięćdziesięcioro naszych słuchaczy i sympatyków dobrze się bawiło przy świetnej muzyce. Kolacja i przekąski były, jak zwykle, bardzo smaczne a obsługa sprawna i miła.

Lania wosku nie było, ale jakieś ciche marzenia na pewno tak. Liczymy, że się spełnią i czekamy na kolejną fajną zabawę.

 


Tekst / Foto: K. Marciniak


 

 

 


24 11 2018 r. odbył się II Międzypokoleniowy Turniej Łuczniczy Junior's Cup i Senior's Cup, zorganizowany przez Radomszczański UTW "Wiem Więcej", miasto Radomsko, Starostwo Powiatowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku. W zawodach wzięło kilkadziesiąt osób z Radomska i okolic, a także z Opoczna i 3 zawodników z naszego UTW.  Mimo że pierwszy raz nabieraliśmy doświadczeń z łukiem, wyniki były zadawalające. Nasz kolega Adam Knopik zdobył 75 punktów i zajął 4 miejsce.

 

Impreza przebiegała w miłej atmosferze i zakończyła się poczęstunkiem.

 


Tekst: T. Frankowska 

 


03 grudnia 2018 r.


 WAŻNE !!!


1. Wyjazd do Łodzi na Chór Aleksandrowa, dnia 9 grudnia o godz. 15:00. Prosimy o PUNKTUALNOŚĆ!

2. Spotkanie wigilijne odbędzie w Restauracji "U Meckiera", al. Cmentarne 17, o godzinie 17:00.
03 grudnia 2018 r.


 


28.11.2018 roku członkowie UTW wysłuchali wykład dr Rafała Jaworskiego z UJK pt. "Kobiety niepodległości".


Przed I wojną światową kobiety nie miały żadnych praw. Najpierw rządzili nimi ojcowie, później mężowie, a na starość synowie. Nie miały też swoich szkół, bo uważano, że wykształcenie kobietom jest zbędne. W połowie XIX wieku w Anglii sufrażystki wywalczyły sobie czynne i bierne prawo wyborcze. W Polsce ruch sufrażystek nie rozwinął się, ale kobiety brały znaczący udział w powstaniach i ruchach niepodległościowych. Organizatorki tajnej oświaty, dyplomatki, terrorystki i żołnierki w męskich przebraniach, bohaterki, które podczas zaborów toczyły podwójną walkę – o niepodległość i emancypację. Dopiero PPS docenił ruch kobiet. Do Organizacji Bojowej PPS należało aż 478 kobiet. Brały udział w zamachach i tzw. eksach (akcjach ekspropriacyjnych czyli zaborowi państwowego mienia na poczet działalności partyjnej), szmuglowały broń i bibułę.  Zamachu na warszawskiego generała gubernatora Skałona (1906) dokonały praktycznie same kobiety: Wanda Krahelska, Zofia Owczarkówna i Albertyna Helbertówna. Wanda Krahelska później współpracowała z Januszem Korczakiem. Niemały udział w tym ruchu miała też Wanda Moraczewska - żona późniejszego premiera polskiego rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Maria Dulębianka była pierwszą, która kandydowała do parlamentu, żeby uzyskać prawa dla kobiet. Irenie Kosmołowskiej udało się przeforsować przez sejm ustawę o szkolnictwie dla wiejskich dziewcząt i kobiet a później te szkoły organizowała. Ważną też rolę w działalności PPS i Organizacji Bojowej odegrała Aleksandra Szczerbińska późniejsza żona Józefa Piłsudskiego.


Chociaż ze względu na realia epoki kobiety nie stały na czele wojsk czy ruchów politycznych, to ich praca miała ogromne znaczenie. Docenił to Józef Piłsudski i 28.11.1918 r. nadał kobietom czynne i bierne prawa wyborcze.


 


Tekst / Foto: K. Marciniak 

 


03 grudnia 2018 r.


 


Gala Finałowa Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+ odbyła się w Łódzkim Domu Kultury w dniu 29 listopada 2018 roku. Na Galii ogłoszono wyniki plebiscytu Przystanku 60+ w trzech kategoriach:

1. Instytucja wspierająca seniorów,

2. Lider/menadżer grupy senioralnej,

3. Senior Roku 2018.

W poszczególnych kategoriach nominacje otrzymały między innymi:  kat. 1. nasze Stowarzyszenie UTW, w kat. 2. Prezes naszego Stowarzyszenia Janina Franczak-Kujawska, w kat. 3 Wiceprezes ds. Programowych naszego Stowarzyszenia Wanda Michalska. W każdej kategorii nagradzane były trzy miejsca. Laureaci otrzymywali okolicznościową statuetkę i dyplom. W kategorii Senior Roku 2018 roku wyróżniona została nasza koleżanka Wanda Michalska.


W części artystycznej wystąpił Łódzki Teatr Piosenki z koncertem znanych i lubianych piosenek włoskich. Po koncercie uczestnicy Gali bawili się i tańczyli na wieczorze Andrzejkowym.

 


Tekst / Foto: M. Hińcza 

 


02 grudnia 2018 r.


 22 listopada 2018 roku w OEA MOK w Piotrkowie Tryb. odbył się Wieczór autorski Hanny Tazbir - słuchaczki naszego Stowarzyszenia. Wieczór połączony był z wernisażem wystawy, na której prezentowana była Jej twórczość.

 

Zapraszamy do obejrzenia Fotogalerii prezentującą twórczość artystyczną  Hanny Tazbir, znajdującej się w zakładce Nasze Talenty.Foto: OEA MOK

 


 

 

 


"Co myśli nasz rozmówca, gdy w czasie rozmowy pociera nos, lub dotyka ucha?"


21 listopada br. w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturowym ETHNOS odbył się dodatkowy wykład pt: "Komunikacja niewerbalna". Wykład przeprowadziła p. Maria Nowacka - Prezes w/w Stowarzyszenia. W bardzo ciekawy sposób przedstawiła wiedzę na temat umiejętności odczytywania gestów i odruchów, zazwyczaj wykonywanych nieświadomie. Nie zawsze, to co mówi nasz rozmówca jest prawdziwym przekazem. Czasami  wypowiedziane słowa, a postawa mówcy wskazują na sprzeczne intencje. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie owocna i inspirująca.


Tekst: W. Michalska 

 


24 listopada 2018 r.


 Zapraszamy do zakładki Nasze Talenty, gdzie można obejrzeć fotogalerię z wystawy członków naszego Stowarzyszenia  "Smutek … Radość".  Wystawa była prezentowana w Filii UJK w Piotrkowie Tryb., w październiku 2018 roku.


 

 


19 listopada 2018 r.


 


„Kobieta matka vs. Kobieta nie-matka” to tytuł wykładu jaki w dniu 14 listopada 2018 roku wygłosiła dla słuchaczy UTW dr hab. Dorota Ruszkiewicz.


W powszechnym przekonaniu społecznym kobieta ma obowiązek być matką, a małżeństwa bezdzietne uważane są za nieszczęśliwe. W opinii psychologów dzieciństwo ma wpływ na nasze dalsze życie. Kobiety, które w dzieciństwie musiały „matkować” rodzeństwu, a nawet własnym matkom w dorosłym życiu, nie chcą mieć dzieci. Niektóre kobiety nie chcą być matkami, bo uważają, że otaczający nas świat jest zbyt okrutny, a ziemia jest już przeludniona. Dla innych najważniejsza jest kariera. Pozostałym kobietom nie-matkom na rodzenie nie pozwala zdrowie, albo tak im się życie ułożyło. Kobiety bezdzietne są postrzegane jako egoistki materialistycznie nastawione na życie i nie kochające dzieci. Nie do końca jest to prawdą, ponieważ wiele z nich zawodowo zajmuje się dziećmi np. w żłobkach, przedszkolach itp. i robią to z pełnym zaangażowaniem i miłością.


Kobiety matki widzą tylko pozytywne walory macierzyństwa. Dzięki dzieciom doświadczają dużo radości i szczęścia. Liczą, że w czasie choroby lub na starość będą miały opiekę i oparcie dzieci. Uważają, że dzieci dają poczucie sensu życia, a zgromadzony w życiu majątek przekażą najbliższym, czyli dzieciom a nie dalszej rodzinie. Kobiety matki, mimo najróżniejszych problemów związanych z wychowywaniem dzieci uważają, że macierzyństwo jest jednym z najpiękniejszych stanów człowieczeństwa.


 


Tekst / Foto: K. Marciniak 

 


18 listopada 2018 r.


 


Niemiecka propaganda II Wojny Światowej to tytuł wykładu jaki w dniu 7 listopada 2018 roku wygłosiła dla słuchaczy naszego Stowarzyszenia dr Małgorzata Piotrowska z Muzeum w Piotrkowie Tryb.

 

Propaganda (od łac. propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić) - celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostek polegającej na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej. Wykładowczyni przedstawiła postać Paula Josepha Goebbelsa (1897–1945) polityka niemieckiego, ministra propagandy i oświecenia publicznego w rządzie Adolfa Hitlera, członka ścisłego kierownictwa partii narodowo-socjalistycznej NSDAP, głównego propagatora ideologii III Rzeszy. Propaganda niemiecka, przed i w czasie II Wojny Światowej odgrywała bardzo ważną rolę. Niemcy byli mistrzami w tej dziedzinie. Nawet porażki potrafili obrócić w sukces. J. Goebbels - mistrz propagandy potrafił dzięki cenzurze  podporządkować propagandzie wszystkie dostępne w tamtym czasie środki przekazu takie jak: prasę, książki, radio, film, publiczne wystąpienia, a nawet fotografię.  Wykład ciekawy, szczególnie dla słuchaczy UTW interesujących się historią.

 


Tekst: M. Hińcza


 

 


09 listopada 2018 r.


 


24.10.2018 r. dr Lidia Pacan-Bonarek gościła na UTW z wykładem pt. „O nazwach ulic Piotrkowa Trybunalskiego”


Po co nadajemy nazwy ulicom? Wiadomo - aby ułatwić sobie orientację w mieście. Współcześnie nazewnictwo jest pamiątkowe np. znane, zasłużone nazwiska, zdarzenia, rocznice i nie wykazuje związku z terenem. Dawniej bywało inaczej, nazewnictwo było motywowane (związane z historią, topografią, kierunkiem) np. Pijarska, Bykowska, Szewska, Górna, Sieradzka. Na przestrzeni wieków nazwy ulic się częściowo zmieniały, natomiast te ze Starego Miasta są źródłem cennych informacji dla historyków, a także mieszkańców, więc niech zostaną bez zmian dla potomnych.


Wykład wzbudził duże, aktywne  zainteresowanie słuchaczy.

 


Tekst: J. Łukasik


 

 


29 października 2018 r.


 


Obiecanki cacanki, czyli magia reklamy i sztuka marketingu to tytuł wykładu jakiego słuchacze naszego Stowarzyszenia wysłuchali w dniu 17 października 2018 roku. Wykład wygłosił wykładowca UŁ dr hab. Marcin Kępiński.


Reklama (z łac., reclamare - czynić hałas) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma ona na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei np. promowanie marki. Reklama przedstawia świat wyidealizowany i przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej. Celem reklamy jest skuteczność jej oddziaływania na odbiorcę a kampania reklamowa powinna być krótka. W reklamie ważna jest koncepcja SMART tzn. cel powinien być: skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Swoiste formy reklamy pochodzą z czasów starożytnych, gdzie retoryka była znaczącym elementem kampanii politycznej. Zdecydowana większość reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi, ale też można wyróżnić reklamę społeczną oraz reklamę polityczną. Reklamy powstające w ramach kampanii marketingowych łączących cele komercyjne z celami społecznymi określa się mianem marketingu społecznie zaangażowanego.  W reklamach przedstawiani są najczęściej mężczyźni sukcesu, piękni i młodzi, a kobiety zazwyczaj pokazywane są częściami ciała reklamującymi dany kosmetyk, albo jako westalki domowego ogniska.


 


Tekst / Foto: K. Marciniak 

 


22 października 2018 r.


 


Hymnem studenckim Gaudeamus igitur członkowie Stowarzyszenia UTW w Piotrkowie Tryb. w dniu 3 października 2018 roku uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki 2018-2019. W inauguracji uczestniczyli zaproszeni goście: Andrzej Kacperek - wiceprezydent Piotrkowa, Marian Błaszczyński - przewodniczący Rady Miasta, Ireneusz Czerwiński - sekretarz Powiatu   Piotrkowskiego, Elżbieta Łągwa-Szelągowska - dyrektor MOK, Zofia Antoszczyk - dyrektor MOPR, oraz członkowie Rady Naukowej naszego Stowarzyszenia - Andrzej Felchner, Jacek Bonarek i Błażej Cecota. Nowo przyjęci członkowie złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje członkowskie. Wykład inauguracyjny pt. „Piotrków w okresie międzywojennym” wygłosił prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner z UJK Filia w Piotrkowie.

Przed inauguracją w holu UJK otwarte zostały dwie wystawy członków UTW: fotograficzna pt. „Smutek…Radość” oraz wystawa prezentująca działalność wydawniczą Stowarzyszenia i prace (rękodzieło) koła Hobbystek.


 


Tekst: M. Hińcza
Foto: R. Lesińska 

 


05 października 2018 r.


 W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty czwarty numer naszego periodyku. Gorąco zapraszamy do lektury.04 października 2018 r.


  

Liczba odwiedzin:

 

 

f

-->

h