2019/2020

  

Słuchacze - sportowcy naszego Stowarzyszenia w dniu 20 września 2020 roku startowali  XII Międzynarodowej  Olimpiadzie  Seniorów -Trzeci Wiek na Start, której współorganizatorem jest UTW w Łazach koło Zawiercia. Olimpiada odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, udział wzięło 250 zawodników z 30 UTW oraz seniorzy z Austrii.

 

Podajemy wyniki osiągnięte przez naszych Słuchaczy:


Adam Knapik – bieg 60 m, brązowy medal, Tadeusz Przygodzki – bieg 150m, brązowy medal, Janusz Starostka – pchnięcie kulą, brązowy medal, Helena Starostka – bule, 4 miejsce, Jolanta Wiernicka -  pchnięcie kulą, 8 miejsce.

Wspaniałe wyniki, serdeczne gratulacje.


Foto: H. Starostka


 

 

 


27 września 2020 r.


 

 

 

 

Mimo pandemii koronawirusa 30 słuchaczy UTW w dniach 15-17.09 2020 roku wyjechało na wycieczkę na Białostocczyznę.

 

Zwiedziliśmy:


- w Tykocinie

Wielką Synagogę z XVII w., Kościół Św. Trójcy, Plac Czarnieckiego z jedynym w   Polsce pomnikiem St. Czarnieckiego i Alumnat (dawny szpital dla inwalidów wojennych) obecnie restauracja.


- w  Choroszczy

Muzeum Wnętrz Pałacowych - letnia rezydencja Branickich i park przy pałacu


- w  Białymstoku (centrum Prawosławia w Polsce)

Muzeum Historyczne z makietą starego miasta i zabytkami kultury mieszczańskiej.


Barokowy pałac Branickich (nazywany Polskim Wersalem) i barokowe Ogrody.


Bazylikę Archikatedralną Wniebowstąpienia NMP.


Cerkiew Katedralną Św. Mikołaja Cudotwórcy (1843-1846 r.)


Cerkiew Św. Ducha zbudowaną  w latach 1982-1999 na Antoniuku Fabrycznym.


Rynek Kościuszki z Ratuszem i zabudową z XIX w. I początków XX w.


- w  Korycinie

Ziołowy Zakątek z ogrodem botanicznym ziół i drewnianą  zabudową wsi Podlaskiej.


- w  Drohiczynie - historycznej stolicy Podlasia

Katedrę z zabudowaniami pojezuickimi


Pofranciszkański zespół kościelny


Muzeum  Diecezjalne im. Jana Pawła II z najbogatszą w Europie kolekcją ornatów z pasów kontuszowych


Górę Zamkową – dawne grodzisko i punkt widokowy na dolinę Bugu


Tekst: A. Nowak
Foto: S. Jakubczak


 

 

 


27 września 2020 r.


 

 

 

 

Słuchacze Stowarzyszenia UTW w dniu 10 września 2020 roku wyjechali  na wycieczkę  - Tomaszów Mazowiecki i okolice.

 

Zwiedziliśmy:

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego Podklasztorze w Sulejowie - wpisany na Listę Pomników Historii, jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce.

- W Tomaszowie Maz. -  ścisły rezerwat przyrody Niebieskie Źródła wchodzący w skład Nadpilicznych Parków Krajobrazowych oraz Skansen Rzeki Pilicy.

Spałę - znaną miejscowość wypoczynkową nad Pilicą na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego.

-  W Inowłodzu - ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego, romański kościół Św. Idziego oraz gotycki kościół parafialny Św. Michała Archanioła.

- W Studziannej-Poświętnej - barokową Bazylikę Matki Bożej Świętorodzinnej.

W Inowłodzu spotkaliśmy się z twórcą ludowym Aleksandrem Dutkiewiczem w jego w pracowni gdzie prezentował wykonane przez siebie wycinanki głównie z regionu rawskiego i opoczyńskie.


Tekst/Foto: M. Hińcza


 

 

 


15 września 2020 r.


 

 

 


ZAPISY DO STOWARZYSZENIA UTW I OPŁATA SKŁADEK


odbywać się będą w biurze UTW (budynek "B" UJK, ul. Słowackiego 116, pokój nr 6), w dniach:


09-10.09.2020 r. w godz. 15.00-17.00
16-17.09.2020 r. w godz. 15.00-17.00
23-24.09.2020 r. w godz. 15.00-17.00


Opłaty dla nowych słuchaczy wynoszą:

50 zł jednorazowe wpisowe + 80 zł składka roczna + 15 zł biret


Opłata dla osób kontynuujących naukę:
80 zł


Terminy wpłat składek za
rok akademicki 2020/2021 takie same, jak terminy zapisów.


Zapraszamy!

09 września 2020 r.


  

27 sierpnia 2020 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb uczestniczyli w wycieczce do Kluczborka  i Byczyny.


KLUCZBORK - jedno ze starszych miast województwa opolskiego. Nazwa związana jest z założeniem grodu przez Zakon Rycerzy Czerwonego Krzyża, który powstał w okresie wypraw krzyżowych. W trakcie spaceru oglądaliśmy obiekty starej i nowej zabudowy oraz słuchaliśmy  ciekawej historię miasta

 

MACIEJÓW – miejsce związane z życiem i działalnością  śląskiego pszczelarza  księdza i uczonego  dr. Jana Dzierżonia. W trakcie prelekcji edukacyjnej zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem pasieki zarodowej matek pszczelich dla potrzeb pszczelarstwa.

 

BYCZYNA – najstarsze miasto Śląska, zamieszkałe przez 4000 osób otoczone murami obronnymi o dł. 920 m. Miasteczko urokliwe z bogatą i burzliwą historią.


Wycieczka ciekawa, dobrze zorganizowana i chwalona przez uczestników.


Tekst/Foto: M.Stus


 

 

 


07 września 2020 r.


 

 

W dniu 14 lipca 2020 r. Zarząd UTW w Piotrkowie Tryb podjął decyzję o zorganizowaniu dla słuchaczy następujących wycieczek:

 

1.  Kluczbork, Byczyna.
Termin: 27.08.2020 r. jedniodniowa
dla osób posiadających orzeczenie o niepełosprawności /PEFRON/. Wycieczka dotowana. Koszt 45 zł

 

2. Tomaszów Mazowiecki i okolice.

Termin: 10.09.2020 r. jedniodniowa dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności /PEFRON/. Wycieczka dotowana. Koszt  35 zł

 

3. Białystok, Tykocin, Choroszcz, Korycin, Drohiczyn.
T
ermin: 15–17.09.2020 r. trzydniowa. Wycieczka dotowana. Koszt 400 zł

 

WPŁATY na wybrane wycieczki – 22, 23, 29 lipca 2020 godz. 15–17 bud, „B”. W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią Anną Nowak tel. 603 689 817

 

 

Tekst: M. Stus


17 lipca 2020 r.


 OGŁOSZENIE

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, zajęcia
na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku
w Piotrkowie Trybunalskim 

zostają ZAWIESZONE

do końca czerwca 2020 r.

/ do końca semestru wiosennego /


Przewidujemy rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2020/2021
inauguracją
30.09.2020 r. o godz. 17.00 w Auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

/ Warunek – sytuacja zagrożenia koronawirusem minie /


Zapisy osób nowych oraz wpłaty składek członkowskich – wrzesień 2020 r.

Ważne informacje będą umieszczane na profilu Facebook i naszej  stronie  internetowej.

 


Zarząd UTW 

 


08 maja 2020 r.


 

 

OGŁOSZENIE

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa
COVID-19

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Piotrkowie Trybunalskim


PRZEDŁUŻA


zawieszenie wszystkich zajęć i wykładów do końca  kwietnia 2020 r.


Ważne informacje będziemy umieszczać na profilu Facebook i naszej stronie internetowej.

 

 

Zarząd UTW 

 


09 kwietnia 2020 r.


 

 

OGŁOSZENIE

Z uwagi na epidemię koronawirusa Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb.  zawiesza wszystkie zajęcia i wykłady do końca marca 2020 r.


Ważne informacje będziemy umieszczać na profilu Facebook, naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 6.

 

 

Zarząd UTW 

 


16 marca 2020 r.


 

 

11.03.2020 r. członkowie UTW wysłuchali ciekawego wykładu Ewy Kurylak z Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi, pt.: "Pompeja – dzień zagłady".

 

Pompeje - miasto w rejonie Kampanii (Włochy), zniszczone przez erupcję wulkanu Wezuwiusz w dn. 24 sierpnia 79 roku. Pył wulkaniczny, który zasypał Pompeje utrwalił budowle, przedmioty, ciała ludzi i zwierząt. Systematyczne prace archeologiczne rozpoczęto w okresie lat 1860–1875. Dyrektor wykopalisk Giuseppe Fiorelli kojarzony jest z wynalezioną przez niego metodą wykonywania gipsowych odlewów ciał ofiar. Do najważniejszych odkryć należą: zachowane w dobrym stanie malowidła ścienne i mozaiki. Umożliwiło to odtworzenie historii malarstwa rzymskiego do 79 r.

 

Wykład interesujący, poparty projekcją filmu przedstawiającego możliwą wersję zagłady Pompejów.

 

 

Tekst: M. Stus


16 marca 2020 r.


 W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty siódmy numer naszego periodyku. Gorąco zapraszamy do lektury.16 marca 2020 r.


 


7 marca 2020 roku w Sali Arresto około 130 słuchaczek UTW tradycyjnie jak co roku obchodziło Święto Kobiet. Nasze koleżanki z Koła teatralno-muzycznego przedstawiły ciekawy montaż słowno-muzyczny pt. „Być Kobietą”. Przy muzyce prezentowanej przez DJ'a i smacznym jedzeniu „dziewczyny” pokazały, że i bez mężczyzn można tańczyć, śpiewać i bawić się wesoło. Do domu wracałyśmy z kwiatkami i wspaniałymi humorami.Tekst: M. Hińcza
Foto: A. Petruzela


 

 


16 marca 2020 r.


 4 marca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium za rok 2019 obecnemu Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

Tekst: M. Hińcza


6 marca 2020 r.


 
Zapraszamy do zapoznania się w zakładce NASZE TALENTY 
z twórczością naszej słuchaczki Romy Ogrodniczak.
18 lutego 2020 r.


  

„Podróż do Beunos Aires” monodram Amanity Muskaria we fragmentach przedstawiła słuchaczom p. Elżbieta Ołubek. Reżyserowała p. Elżbieta Jakóbczyk. Pani Elżbieta Ołubek jest słuchaczką UTW w Tomaszowie Mazowieckim od 2006 roku. Za monodram „Shirley Valentine” uzyskała Grand Prix na X Spotkaniach z Monodramem w Suwałkach. Nasi słuchacze od początku zostali oczarowani i słuchali w skupieniu. Po spektaklu aktorka została nagrodzona gromkimi brawami. Gratulacje i podziękowania były szczere i gorące. Życzymy aktorce dalszych udanych kreacji.


Tekst/Foto: Róża Lesińska


 

 

 


18 lutego 2020 r.


 

 

 

 

Członkowie Koła Podróżnik UTW, dnia 15 lutego 2020 roku, wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Zwiedziliśmy:


Muzeum Fryderyka Chopina - najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty/ ur. 1810 r. zm. 1849 r. /.  „Muzeum Chopina to kompozycja przedmiotów, dźwięków, świateł, idei i technologii”.


Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Rezydencja w Wilanowie, której twórcą był król Jan III Sobieski - wielki miłośnik nauki i sztuki, to pałac z licznymi budowlami, pomnikami, ogrodem i muzeum starożytności utworzonym przez Stanisława Kostkę Potockiego.

 

Wieczorem w ogrodach Pałacu obejrzeliśmy piękne i robiące ogromne wrażenie widowisko świetlne Królewski Ogród Świateł. Składa się ono z trzech części: Zimowego Ogrodu Króla, Muzycznego Ogrodu Marzeń oraz Ogrodu Różanego, w którym światłem kwitnie 6 tys. zmieniających kolory róż.

 


Tekst: M. Hińcza
Foto: M. Hińcza / M. Kaczor


 

 

 


18 lutego 2020 r.


 

 

 

 

8 lutego 2020 roku Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na tradycyjnym Balu karnawałowym w sali  bankietowej Arresto w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Wszyscy bawili się doskonale przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu

 


Tekst: M. Stus
Foto: J. Franczak-Kujawska


 

 

 


18 lutego 2020 r.


 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia UTW
informuje Słuchaczy, że
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE


członków  Stowarzyszenia  Uniwersytetu
Trzeciego  Wieku  w Piotrkowie Trybunalskim
odbędzie się:

 

04.03.2020 r. o godz. 17.00 ( I termin)

04.03.2020 r. o godz. 17.15 (II termin)


w  auli budynku „A” Uniwersytetu Jana  Kochanowskiego w Kielcach

Filia  w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 116Proponowany  porządek obrad na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym członków  Stowarzyszenia Uniwersytetu  Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb. w dniu 4 marca 2020 roku:

 

 

1. Otwarcie


2. Przyjęcie porządku obrad


3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia członków:

a) Przewodniczącego

b) Sekretarza


4. Przyjęcie regulaminu obrad


5. Powołanie:

a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

b) Komisji Uchwał i Wniosków.


6. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu.


7. Złożenie sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia.


8. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.


9. Informacja o działalności Rady Słuchaczy.


10. Dyskusja dot. działalności za 2019 r.


11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.


12. Dyskusja dotycząca programu działania na następny rok.


13. Przyjęcie uchwał i wniosków.


14. Sprawy różne.


15. Zakończenie obrad.

 


OBECNOŚĆ
każdego członka UTW na Walnym Zgromadzeniu
OBOWIĄZKOWA.


 

 

Za Zarząd

PREZES
Janina Franczak Kujawska

14 lutego 2020 r.


 29 stycznia 2020 r., ku wielkiemu zadowoleniu licznie przybyłych słuchaczy UTW w Piotrkowie Trybunalskim, swoją obecnością ponownie zaszczycił nas znany nam z wcześniejszych wykładów Pan Paweł Kowalski - pasjonat przyrody, leśnik, kierownik osady Leśnej w Kole. Tym razem tematem wykładu była "Zima w lesie".

 

Wykład był wzbogacony o pokaz zdjęć z Rezerwatu Przyrody w Lubiaszowie. Nasi słuchacze mieli możliwość zobaczyć leśne drzewa i krzewy w pięknej, śnieżnej szacie. Ponadto dowiedzieliśmy się wielu szczegółów o sposobach przetrwania zimy i o zachowaniach obronnych zamieszkujących w lasach zwierząt, takich jak: jelenie, sarny, daniele,  dziki, lisy i bobry, a także ptaki: bieliki, puchacze, kruki dzięcioły, sikorki, zięby i sójki. W okresie zimowym można w lesie dostrzec piękne porosty - chrobotki reniferowate i koralikowe. W miesiącu lutym zaczyna kwitnąć olcha i leszczyna.


Wykład był bardzo ciekawy. Uzupełnił wiedzę naszych słuchaczy na temat życia przyrody, zwierząt, owadów i ptaków w miesiącach zimowych.

 

 

Tekst: M. Górka


31 stycznia 2020 r.


 15 stycznia 2020 r. słuchacze UTW uczestniczyli w wykładzie Piotra Gajdy z Muzeum w Piotrkowie Tryb., pt. Historia  pałacu króla Zygmunta Starego w Piotrkowie Trybunalskim.

Budowa pałacu w Piotrkowie była wynikiem decyzji króla Zygmunta Starego. Autor projektu – murator królewski mistrz Benedykt przyjął wieżę jako element formy przestrzennej pałacu, co uznawane było jako wykładnik prestiżu właściciela. Pałac był rezydencją królewską w okresie odbywania w Piotrkowie sejmów, a następnie siedzibą Trybunału Koronnego i starosty piotrkowskiego. Duże zniszczenia zamku nastąpiły w okresie potopu szwedzkiego. Lata zaborów były okresem dalszej dewastacji i niszczenia pałacu. Od 1919 r. obiekt był użytkowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, a od roku 1920 jest siedzibą muzeum piotrkowskiego.


Słuchacze UTW z zainteresowaniem wysłuchali wykładu pełnego ciekawych faktów historycznych dotyczących zamku, Piotrkowa i Polski.

 

 

Tekst: S. Stus


28 stycznia 2020 r.


 Kolory za kołem podbiegunowym to tytuł prezentacji połączonej z wykładem, jaką w dniu 22 stycznia 2020 roku przedstawił dla słuchaczy UTW miłośnik i pasjonat fotografii – Jerzy Krupa.

Wykładowca oprócz wyjaśnienia zjawisk geograficznych jakie występują za kołem podbiegunowym - kręgiem polarnym i informacji o najciekawszych miejscach tych terenów, pokazał fotografie, które wykonał w czasie  swoich wyjazdów do Norwegii.  Ciekawe i piękne miejsca to:


- Tromso - najdalej położone na północ na świecie miasto, liczące około 73 tys mieszkańców – wrota do Arktyki,

- wyspa Senja z pięknymi plażami z białym piaskiem,

- Lofoty - archipelag wysp na Morzu Norweskim, zamieszkały przez około 25 tys. mieszkańców, ze względu na bajeczne widoki chętnie odwiedzany przez turystów.


Jerzy Krupa przedstawił również piękne, kolorowe zdjęcia magicznego spektaklu jakim jest zorza polarna.

Prezenacja była świetnie przygotowana i przedstawiona, podano  w nie oprócz pięknych i kolorowych zdjęć, również wiele ciekawych informacji i ciekawostek. Prezentowane zdjęcia na długo pozostaną w naszej wyobraźni.

 

 

Tekst: M. Hińcza


24 stycznia 2020 r.


  

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

K. Dzikowski

 


Tradycyjnie, jak co roku, 12 grudnia 2019 roku, słuchacze UTW spotkali się w świątecznie udekorowanej sali Arresto na Wieczorze Opłatkowym. W nastrój tego spotkania wprowadziły nas koleżanki i kolega z Koła teatralno-muzycznego przedstawiając piękny, bożenarodzeniowy montaż słowno-muzyczny. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne. Przy tradycyjnych potrawach wigilijnych stworzyliśmy miłą i rodziną atmosferę tego wieczoru.


W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: wiceprezydent Piotrkowa - Adam Karzewnik,  wiceprzewodniczący Rady Miasta - Ludomir Pęcina, pełnomocnik Prezydenta Piotrkowa - Grzegorz Janowski oraz dyrektor MOK w Piotrkowie- Elżbieta Łągwa-Szelągowska.

 


Tekst/Foto: M. Hińcza


 

 

 


16 grudnia 2019 r.


 

 

 

11 grudnia 2019 roku wykład Piotrkowskie legendy, a historia wygłosił dla słuchaczy UTW dr Błażej Cecota – kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Tryb. i wykładowca Uniwersytetu J. Kochanowskiego.


W sposób bardzo ciekawy przedstawił zawiłą historię początków naszego miasta. Dokumenty mówiące o początkach grodu częściowo spłonęły podczas licznych pożarów miasta, a także podczas burzenia Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku.

 

Pierwsza wzmianka o lokalizacji miasta Piotrkowa pochodzi z 1291 roku. O Piotrkowie pisał między innymi pisarz i poeta Leopold Lewin i Kazimierz Strączyński (XIX w.) - odpowiedzialny za spis zabytków w Królestwie Polskim.

 

Poznaliśmy historię powstania kościółka na Krakowskim Przedmieściu, gdzie wg legendy panował Czarny Bóg wraz z czarownicami, oraz historię powstania Zakonu Bernardynów, gdzie panował Biały Bóg - była to Łysa Górka. Wykładowca przedstawił rolę miasta położonego centralnie na terenie dzisiejszej Polski. Piotrków jest miastem, gdzie swą siedzibę mieli książęta i królowie polscy. Jest miastem pełnym tajemnic o bardzo bogatej historii.


Wykład był bardzo ciekawy, a my możemy być dumni, że mieszkamy w tak ważnym historycznie mieście.

 

 

Tekst: A. Bystrzycka


16 grudnia 2019 r.


 4 grudnia 2019 r. uczestniczyliśmy w wykładzie Piotrków gubernialny. Wykład wygłosił Kamil Walczak, autora książki „Kawa na Petersburskiej...”.


Gubernia piotrkowska powstała w roku 1869 na mocy ukazu cara Aleksandra II, jako jedna z sankcji za Powstanie Styczniowe na ziemiach Królestwa Polskiego. Obejmowała powierzchnię 12.250 km2 ; Największe miasta to: Łódź - 313 tys. os., Częstochowa - 45 tys. os., Piotrków - 31 tys. os. Gubernia piotrkowska była najbardziej rozwiniętym gospodarczo rejonem Królestwa Polskiego – rozwijał się przemysł bawełniany(Łódź), przemysł sukienniczy (Tomaszów) oraz ośrodek górniczo-hutniczy (Zagłębie Dąbrowskie). Lokalizacja władz i urzędów gubernialnych w Piotrkowie podniosła prestiż naszego miasta. Oprócz rozwoju gospodarczego, powstawały obiekty związane z kulturą i sztuką (2 teatry, pierwszy zakład fotograficzny), nastąpił rozwój hotelarstwa i gastronomii. Wraz z nadaniem miastu godności stolicy guberni, uaktywnił się jednak program rusyfikacji, który doprowadził w 1870 r. do zmian nazw wielu miejsc - obecną ul. Słowackiego nazwano Petersburską, a obecna ul. Wojska Polskiego otrzymała nazwę Moskiewskiej.


Książka Kamila Walczaka przedstawia fragment historii naszego miasta. Autor pisząc "zbeletryzowaną opowieść o Piotrkowie końca XIX w.", opierał się na pamiętnikach Franciszka Ksawerego Spahna – bawarczyka, który znalazł w Piotrkowie "drugą swoją ojczyznę"


Książka dostępna w bibliotece UTW.

 

 

Tekst: M. Stus


16 grudnia 2019 r.


  

Członkowie Koła Podróżnik UTW w dniu 25 listopada 2019 roku w ramach „Poznajemy swoje miasto” spotkali się w Centrum Edukacji Browarniczej.

 

W ramach zwiedzania Muzeum Piwowarstwa poznaliśmy historię piotrkowskiego browarnictwa oraz jego znaczenie w dziejach miasta i kraju, od średniowiecza do czasów współczesnych. Zobaczyliśmy prawdziwą instalację browarniczą w miniaturze. Poznaliśmy również proces produkcji piwa od przygotowania słodu do butelkowania, jego liczne gatunki i smaki oraz zasady samodzielnego warzenia piwa. Spotkanie zakończyło się degustacją piw piotrkowskiego browaru Jan Olbracht o nazwie Sekrety Króla i Piernikowy Foch. W sklepie działającym przy Centrum można było zakupić wiele rodzajów piw nie tylko produkowanych przez piotrkowskie browary.

 


Tekst/Foto: M. Hińcza


 

 

 


02 grudnia 2019 r.


 

 

 
23.11.2019 r. w Radomsku odbył się III Międzypokoleniowy Turniej Łuczniczy Senior's CUP i Junior's CUP o puchar Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Radomszczańskiego. Współorganizatorem Turnieju był RUTW Wiem więcej oraz MOSiR.

 

W turnieju rywalizowali zarówno juniorzy jak i seniorzy. Seniorzy to członkowie UTW z Radomska, Częstochowy, Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego. Nasza drużyna pojechała składzie: Adam Knopik, Teresa Frankowska, Lesław Wasiak, Maria Olszkowski i Elżbieta Knopik. Celem imprezy była integracja międzypokoleniowa oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Oprócz zawodów łuczniczych organizatorzy przygotowali różne konkursy sportowo - rekreacyjne, pokazy taneczne i gimnastyczne.  Medale oraz drobne upominki wręczał Prezydent Radomska Jarosław Ferenc oraz prezes RUTW - Anna Kapuściarek. VI miejsce w Turnieju zdobyła słuchaczka naszego UTW Teresa Frankowska. Impreza bardzo udana, przygotowujemy się do następnego Turnieju.Tekst: T. Frankowska
Foto: E. Knopik


 

 


02 grudnia 2019 r.


 27 listopada 2019 roku członkowie UTW wysłuchali wykładu dr Małgorzaty Piotrkowskiej z Muzeum w Piotrkowie Tryb. pt. „Między wojną a pokojem”.

 

Temat wykładu to polityka państw europejskich po I wojnie światowej. Wykładowca przedstawiła wiele faktów nieznanych nawet osobom interesującym się historią Polski. Cały okres międzywojenny to zabiegi dyplomatyczne mocarstw europejskich po "wielkiej wojnie" - niestety bezskuteczne. Niemcy konsekwentnie dążyły do odzyskania utraconej pozycji, a dojście do władzy Hitlera przypieczętowały los Polski, a w konsekwencji Europy. Należy przyznać rację współczesnym historykom, którzy uważają, że I i II wojna światowa to jedna wojna europejska z przerwą dwudziestoletnią. Historia nie zna litości, polityka to gra interesów. Nasz kraj jest przykładem tragicznego losu państwa położonego między mocarstwami.


Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Świadczyła o tym cisza i skupienie słuchaczy.

 

 

Tekst: U. Goska


29 listopada 2019 r.


 20 listopada 2019 roku zajęcia dla licznie zgromadzonych słuchaczy UTW odbyły się w Piotrkowskiej Mediatece. Wykład - prezentację pt. Żródła wiedzy o Piotrkowie Trybunalskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej, poprowadziła Pani Halina Braun – kierownik Działu Informacji Bibliograficznej i Czytelni.


Słuchacze zostali zapoznani z materiałami, w których są zawarte różnorodne informacje związane z naszym grodem. Wzmianki i informacje z różnych okresów dziejów naszego miasta są zamieszczone w książkach, zbiorach ogólnych i regionalnych, słownikach geograficznych i etnograficznych oraz dokumentach kartograficznych.


Dodatkowym urozmaiceniem wykładu było oprowadzenie nas po budynku nowoczesnej Mediateki, co spotkało się z dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy.

 

 

Tekst: M. Górka


22 listopada 2019 r.


 
Zapraszamy do obejrzenia w zakładce NASZE TALENTY zdjęć prezentowanych na wystawie Kwiaty uśmiechem rośliny.

21 listopada 2019 r.


 


13 listopada 2019 roku członkowie UTW spotkali się w piotrkowskiej Cerkwi pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Proboszcz parafii ks. Jan Jakimiuk przedstawił historię prawosławia w Piotrkowie oraz miejsca kultu tej religii. Obecnie Polski Kościół Prawosławny jest kościołem autokefalicznym, czyli samodzielnym, obejmuje wszystkie parafie na terenie Polski, a najwyższą władzą jest Sobór Biskupów.

 

W połowie XVIII wieku do Piotrkowa przybyli Grecy z Macedonii i w 1788 roku otwarto cerkiew w prywatnym domu rodziny Grabowskich (obecnie Plac Czarnieckiego). W latach 1844-1847 wzniesiono obecną, wolnostojącą cerkiew pod wezwaniem Wszystkich Świętych (ul. Słowackiego 15), którą rozbudowano w latach1868-1870, kiedy Piotrków został gubernią. Ks. J. Jakimiuk omówił wnętrze kościoła- ikonostas z ok. 1848 roku, szereg ikon i obrazów oraz obecne obrzędy prawosławne. W czasie spotkania nasi słuchacze zadawali wiele pytań, również dotyczących podstawowych różnic między religiami prawosławną i katolicką oraz obecnej działalności Cerkwi.Tekst/Foto: M. Hińcza


 

 


18 listopada 2019 r.


 Zaginione cmentarze Piotrkowa Trybunalskiego to tytuł wykładu,jaki wygłosił dla słuchaczy UTW w dniu 6 listopada 2019 roku dr Błażej Cecota z Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie.


Wykładowca przedstawił historię  cmentarzy, które od wielu lat a nawet wieków są nieczynne, ich miejsca symbolizują często tylko kapliczki, a ich istnienie odkryto np. dopiero przy prowadzonych remontach zabytków.


Piotrków od wieków był miastem wielokulturowym, a więc  każde wyznanie miało swoje cmentarze i krypty. Zaginione cmentarze i krypty o których opowiadał wykładowca:


- katolickie: kościół św. Jakuba - Fara, kościółek Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Krakowskie Przedmieście,  krypty Jezuitów, Dominikanów, Bernardynów, klasztor Franciszkanów (obecnie Mediateka),


- ewangelickie: Meszcze ul. Witosa,  ul. Rejmonta, ul. Krzywa 14, ul Batorego, ul. 3 Maja/ budynek Sanepidu/,


- prawosławne: ul. Słowackiego (kawiarnia Randez Vous) oraz teren obecnej  Cerkwi,


- nieprzypisańców (dla skazańców i zmarłych w czasie epidemii), ul. Narutowicza  44.


Wykład bardzo ciekawy, podający mało znane informacje, nawet dla rodowitych Piotrkowian.

 

 

 

Tekst: M. Hińcza


08 listopada 2019 r.


 Grupa teatralna słuchaczy UTW ROINES działa w Łodzi przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Grupa ta w 2014 r. została zaproszona przez Teatr Narodowy im. Kazimierza Dymka w Łódzi do współrealizacji projektu w ramach IV edycji „Dotknii Teatru" z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

 

Dla tego projektu artystka i reżyserka p. Teresa Radzikowska-Binkowska opracowała spektakl pt.: "Trzy czarownice i diabeł". 23 października 2019 r. grupa ta dla słuchaczy naszego UTW zaprezentowała spektakl pt.: „ Miłość, miłość, miłość".


Na scenie było 7 osób – kobiet. Były recytacje wierszy, śpiewanie piosenek - tematem przewodnim była miłość. Było dużo radości i humoru. Aktorki na scenie czuły się swobodnie, zachęcały do wspólnego śpiewania.

 

Słuchacze UTW w Piotrkowie Tryb. ogromnymi owacjami podziękowali za występ zespołowi oraz Pani reżyser Teresie Radzikowskiej-Binkowskiej.Tekst: R. Ogrodniczak


08 listopada 2019 r.


 16.10.2019  r.  - I wykład semestru zimowego


Temat: Lata dwudzieste, lata trzydzieste…  moda i obyczajowość w Polsce okresu międzywojennego


Wykład przedstawili: zaproszeni goście z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi  : Ewa  Kurylak i Krzysztof Pisera


Lata okresu międzywojennego najczęściej poznajemy poprzez pryzmat filmów z tego okresu; Bodo, Ćwiklińska, Wieniawa-Długoszewski, Jan Kiepura, Hanka Ordonówna, to kluczowe nazwiska artystów tego okresu.


Filmy ukazują zmiany zachodzące w modzie, gdzie obszerne, długie suknie zmieniają kształt na wzór litery „H”, szyte są ze szlachetnych materiałów, wzbogacone haftem i koronką. Mężczyźni ubrani w trzyczęściowe garnitury, noszą buty typu „Al Capone” i wszystkich obowiązuje noszenie kapeluszy.
Lecz obok pięknego wyglądu elit – rozkwita przemysł i gospodarka.


W II Rzeczpospolitej – wielonarodowościowym państwie Polacy stanowili tylko 68,9% ludności, a na Kresach Wschodnich Polacy byli mniejszością narodową.

 

Myśl techniczna w tym okresie zaskakuje innowacyjnością. Parowóz PM36-1 na Światowej Wystawie w Paryżu  w 1938 r. otrzymuje złoty medal. Polska uzyskała 8 miejsce w rankingu światowym, wyprzedzając USA.


Budownictwo: to budynek Sejmu 1925-28, Tor Wyścigów Konnych 1931-39,
a w 1938 r. powstał dla Warszawy plan metra.

Komunikacja to Luxtorpeda - uzyskująca prędkość do 115km/h i pokonujący trasę Kraków-Zakopane w 2godz i 18 minut.

Rozwija się Centralny Okręg Przemysłowy i powstaje Port w Gdyni, a Władysław Grabski wprowadza reformę walutową scalającą waluty trzech zaborców.

 

Do dziś z zachwytem patrzę na ten okres rozwoju naszego Państwa i ze zdumieniem myślę, że trwał on tylko 20 lat.

 

 

 

Tekst: W. Michalska


30 października 2019 r.


 Dnia 8 października 2019 roku grupa słuchaczy UTW uczestniczyła w Wojewódzkich Obchodach Dnia Seniora. Organizatorem był Urząd Marszałkowski w Łodzi. Na uroczystości pani Prezes naszego UTW - Janina Kujawska otrzymała podziękowania za pracę w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Łódzkiego I kadencji.

 

 

Wystąpili dla zgromadzonych:

 

- Kabaret "Młodzi Duchem" z Krośniewic,

 

- Kabaret "Kabaret bez Nazwy" z Lipiec Reymontowskich,

 

- Duet Czesława Majewskiego & Janusza Tylmana "Śpiewające fortepiany - koncertowo i z humorem".

 

 

Pełni muzyki i w dobrych humorach powróciliśmy do Piotrkowa.

 

 

Tekst: R. Lesińska


30 października 2019 r.


  

Hymnem studenckim Gaudeamus igitur członkowie Stowarzyszenia UTW w dniu 2 października 2019 roku uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki 2019-2020. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Krzysztof Chojniak - prezydent Piotrkowa Tryb., Mariusz  Staszek – wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Tryb., Krystyna  Czechowska -  radna  Rady  Miasta , członkowie Rady Naukowej Stowarzyszenia z UJK - prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner i dr hab. Jacek Bonarek, dr Marta Walak - Muzeum w Piotrkowie, dr Błażej Cecota – Centrum Informacji Turystycznej, Wanda Amarantidou - przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego.

 

Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje członkowskie. Wykład inauguracyjny pt. III brygada Legionów Polskich 1915-1917 w walce o niepodległość Polski wygłosiła dr Marta Walak – dyrektor Muzeum w Piotrkowie.


W holu przed aulą UJK została otwarta wystawa fotograficzna członków UTW pt. Kwiaty uśmiechem rośliny.

 

 


 

 

 


09 października 2019 r.


 

 

 

W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty szósty numer naszego periodyku. Gorąco zapraszamy do lektury.09 października 2019 r.


  

Pod hasłem „Zdrowy Senior", 28 września 2019 r., odbyła się VI SPARTAKIADA SENIORÓW w Radomsku. Udział w Spartakiadzie wzięło 5 drużyn, w tym 4 drużyny z Radomska i jedna drużyna z Piotrkowa. Celem rywalizacji jest propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja kultury fizycznej wśród seniorów, a także integracja międzyludzka. Odbyły się następujące konkurencje: bieg z woreczkiem na głowie (slalom), toczenie piłki (slalom), podawanie piłki nad głową, rzuty do celu woreczkiem, bieg z obręczą.


Klasyfikacja - miejsca:


1. UTW  Piotrków Trybunalski

2. RUTW  Społeczna Akademia Nauk Radomsko

3. RUTW „Wiem Więcej"

4. Klub Złota Jesień

5. P. Z. Emerytów i Rencistów.


Pierwsze 3 drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a zawodnicy pamiątkowe medale.  Zawody zakończyły się wspólną zabawą przy muzyce oraz pamiątkowym zdjęciem z prezydentem Radomska. BRAWO MY!!!!!


Tekst: T. Frankowska   
Foto: M. Kaczor


 

 

 


07 października 2019 r.


 

 

 


Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
odbędzie się 02.10.2019 r. (środa), o godzinie 17:00, w auli budynku "A" Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tyb., ul Słowackiego 116.

OBOWIĄZUJĄ BIRETY!


 

 


16 września 2019 r.


 

 


ZAPISY DO STOWARZYSZENIA UTW
DLA NOWYCH CZŁOKÓW


odbywać się będą w biurze (budynek B UJK, ul. Słowackiego 116, pokój nr 6), w dniach:


04-05.09.2019 r. w godz. 15.00-17.00
11-12.09.2019 r. w godz. 15.00-17.00
18-19.09.2019 r. w godz. 15.00-17.00
02 września 2019 r.