Aktualności

 


"Jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych - terroryzm" to tytuł prezentacji - wykładu wygłoszonego przez Ninę Kołek, pracownika Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. w dniu 5 kwietnia 2017 roku.

Terroryzm to stosowanie przemocy przez jedną lub grupę osób w celach politycznych. Jest to wywoływanie trwogi przez pogwałcenie prawa, przymuszanie, zastraszanie w dużej skali tak, aby przez swoje działania wywołać strach na świecie  poprzez porywanie samolotów, podkładanie bomb, zabójstwa i zamachy na instytucje użyteczności publicznej i.t,p.

Terroryści działają w dużych aglomeracjach, w bardzo zaludnionych miejscach i dużych skupiskach ludzi takich jak lotnisko, metro, plaża, kościół, gdzie przez atak można zgładzić lub uszkodzić wiele osób i gdzie łatwo się ukryć. Terroryzm jest zaliczany do stanu Klęski Żywiołowej, bo broń ABC /atomowa, biologiczna, chemiczna/ można użyć wszędzie i w każdych okolicznościach. Są cztery stopnie zagrożenia Alfa, Brawo, Charlie i Delta.

Należy zawsze zwracać uwagę na podejrzane zachowania osób szczególnie cudzoziemców, ale też na dziwnie pozostawione paczki, czy długo parkujące samochody poza wyznaczonymi miejscami w pobliżu kościołów czy miejsc imprez masowych. W sytuacjach zagrożenia należy przede wszystkim zachować spokój, nie dyskutować i nie sprzeciwiać się rozkazom terrorystów czy ratowników. Starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, które mogą pomóc w bezpiecznym opanowaniu sytuacji.


Tekst: Krystyna Marciniak


 

 


10 kwietnia 2017 r.


 

W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty pierwszy numer naszego periodyku. Aby go pobrać, należy kliknąć w tej zakładce na napis "BiuletynUTW_21.pdf". Gorąco zapraszamy do lektury.28 lutego 2017 r.


 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się
1 marca 2017 roku
.

budynek "A" / aula/ UJK
1.termin godzina 17.00
2.termin godzina 17.15


Zarząd

 

 


08 lutego 2017 r.


 

W dniu 25 stycznia 2017 roku słuchacze UTW obejrzeli prezentację nt. Zwierzęta żyjące  w lasach i na łąkach ziemi piotrkowskiej. Prezentację przedstawił Paweł Kowalski – leśnik z Edukacyjnej Osady Leśnej i Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole /koło Piotrkowa Tryb.

Wykładowca pokazał swoje zdjęcia i krótkie filmiki zwierząt żyjących w lasach, na łąkach i wokół zbiorników wodnych w okolicach Piotrkowa Tryb. Prezentował również zdjęcia pięknych kwiatów i porostów rosnących na tych terenach. Każde zdjęcie opatrzone było komentarzem podającym ciekawe, często mało znane  cechy danego zwierzęcia. Pokazane były zdjęcia między innymi: bobrów, bocianów, żab, kaczek, gęsi, węży, sów, dzięciołów, kuropatw, wiewiórek, jaszczurek, nietoperzy, dzików, lisów, wilków, saren, jeleni, danieli, koni polskich.

Prezentacja z pięknymi zdjęciami była bardzo ciekawa. Z zwięzłego i dowcipnego komentarza dowiedzieliśmy się wielu nowych i nieznanych informacji o zwierzętach, które możemy spotkać w czasie spacerów po ziemi piotrkowskiej.

Tekst: M. Hińcza

 


 

 


26 stycznia 2017 r.


 

11 stycznia 2017 roku wysłuchaliśmy wykładu "Na tropach naszych przodków. Genealogia i archiwa rodzinne". Wykład wygłosił mgr Maciej Hubka, pracownik Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Genealogia jest jedną z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniami więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. Wykładowca przedstawił źródła i metody badań genealogicznych, podał dekalog genealoga rodzinnego oraz przekazał wiele cennych uwag i wskazówek do opracowywania rodzinnego drzewa genealogicznego.

Przesłanie wykładu to hasło "
Zostań archiwistą rodzinnym". Myślę, że wykład zachęcił wielu z nas do rozpoczęcia kompletowania materiałów i dokumentacji oraz tworzenia drzew genealogicznych swoich rodzin.

Tekst: M. Hińcza

 


 

 


19 stycznia 2017 r.

W zakładce "Nasze Talenty" umieszczona jest informacja o nagrodach i wyróżnieniach słuchaczy UTW w konkursach fotograficznych w 2016 roku. Zapraszamy również do obejrzenia Fotogalerii nagrodzonych zdjęć.


 

 


05 stycznia 2016 r.


 "Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od mroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze"

Kolęda: słowa - K. Dzikowski , muzyka -  S. Krajewski

 

W dniu 21 grudnia 2016 roku słuchacze UTW spotkali się tradycyjnie jak co roku aby dzieląc się opłatkiem złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją montażu słowno-muzycznego Święta Bożego Narodzenia przygotowanego przez członków Koła Poezji UTW. Przy tradycyjnych potrawach wigilijnych, śpiewając wspólnie kolędy stworzyliśmy miłą, serdeczną i rodzinną atmosferę tego spotkania.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego – Krzysztof Chojniak, Sekretarz Starostwa Piotrkowskiego – Ireneusz Czerwiński oraz członkowie Rady Naukowej naszego Stowarzyszenia – Andrzej Felchner i Jacek Bonarek.

Foto: T. Adamus


 


 

 


05 stycznia 2017 r.


 14 grudnia 2016 roku słuchacze UTW spotkali się w Muzeum w Piotrkowie Tryb. aby wspólnie obejrzeć wystawę "Najciekawsze nabytki Muzeum w Piotrkowie w latach 1995-2015". Wprowadzenie do wystawy wygłosił kustosz Muzeum mgr Jacek Ziętek.

Wystawa prezentuje interesujące nabytki, które w formie zakupów, darów i przekazów trafiły do zbiorów Muzeum w latach 1995-2015. Nowe okazy muzealne wzbogaciły zbiory wszystkich działów Muzeum: Archeologię, Historię Sztuki, Militaria, Etnografię, Archiwalia, Numizmatykę. Najcenniejsze nabytki to między innymi: dokumenty związane z Trybunałami, ozdoby kobiece wykopane koło Sulejowa oraz dokumentacja przekazana przez rodzinę piotrkowianina - nauczyciela, malarza, który przeniósł na płótno niemal wszystkie zabytki Piotrkowa i okolic - Franciszka Gnypa.

Wspólne oglądanie wystawy pozwoliło na uzyskanie na bieżąco dodatkowych informacji o prezentowanych okazach od kustosza wystawy, oraz dzielenie się swoimi wrażeniami w gronie znajomych.                                   Tekst i Foto: M. Hińcza


 


 

 


17 grudnia 2016 r.


 7.12.2016 r. wysłuchaliśmy wykładu adiunkta UJK dr Wiesława Rogalskiego nt. "Euro w polskim systemie finansowym".

Przed wykładem przedstawiciel Policji wygłosił krótką prelekcję nt. bezpieczeństwa na drodze, która była wynikiem ubiegłorocznych ankiet wypełnianych dla Policji przez naszych słuchaczy.


Po II wojnie światowej przywódcy zachodniej Europy doszli do wniosku, że pojedyncze państwa same nie podniosą się ze zniszczeń wojennych. Aby zapewnić postęp gospodarczy i społeczny swych państw Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg i Włochy zawiązały Wspólnotę Węgla i Stali.  Z czasem dołączały do nich kolejne państwa. Zawiązano Europejską Wspólnotę Gospodarczą wyznaczając jako główny cel swoich wysiłków stałą poprawę warunków życia i pracy swoich narodów. Państwa EWG zaczęły się bardzo szybko rozwijać. Powołano Parlament Europejski. W 1991 r. zapoczątkowano pracę nad zmodernizowaniem powstałej unii. W ZSRR jest Pierestrojka, upada mur berliński a w Polsce rodzi się demokracja. W 1993 r. podpisano w Maastricht traktat, w  którym zdecydowano przejść do nowego etapu procesu integracji europejskiej z przywiązaniem do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i wolności, pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowaniu ich historii, kultury i tradycji. Postanowiono umocnić demokratyczny charakter i skuteczność działania instytucji, tak, aby były one w stanie lepiej spełniać, w jednolitych ramach instytucjonalnych, powierzone im zadania. Zdecydowano też o ustanowieniu unii gospodarczej i walutowej, w tym jednej i stabilnej waluty a integracji gospodarczej ma towarzyszyć równoczesny postęp w innych dziedzinach. Zdecydowano też realizować wspólną politykę zagraniczną, oraz ułatwienia swobodnego przepływu osób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa swym narodom. 

W 1994 r. proces integracji rozpoczęło kolejnych 10 państw w tym Polska, która jest członkiem Unii od 1 maja 2004 roku. Obecnie członkami UE jest 28 państw, jej powierzchnia to 4 mln km kw., mieszka tu 550 mln ludzi i jest to największe porozumienie w dziejach świata.    

Od 1.01.1999 r. wprowadzono do obiegu wspólną walutę euro, którą większość państw już przyjęła. Polska teraz ma zbyt słabą walutę aby wprowadzić u nas euro. Ma to nastąpić w 2020 r.Tekst i Foto: K. Marciniak


 


 

 


14 grudnia 2016 r.


 30 listopada 2016 roku, w Sali „Aresto” odbyła się tradycyjnie, jak co roku, Zabawa Andrzejkowa.

Udział w tegorocznej imprezie wzięło 90 osób, nie tylko członkowie naszego Stowarzyszenia, ale także ich małżonkowie i przyjaciele.

Wieczór rozpoczęto sutym obiadem, przy bogato zastawionych stołach. Były mięsa: na zimno i w sosach, zupa, owoce, ciasta, soki, napoje... Mówiąc krótko - przyjęcie było bogate.

Po obfitym posiłku wodzirej zaprosił do tańców. Jak zawsze na parkiet pierwsze wyszły pary, lecz szybko dołączyła do nich duża rzesza uczestników zabawy.

Tany zaczęły się na „całego”. Tańczono w grupach, tworzono „pociągi”, „kółeczka” kręciły się we wszystkie strony. Jeden solenizant - Andrzej wodził przez pewien czas prym na parkiecie. Popisy taneczne uczestników zabawy były fantastyczne, pełne radości życia i wigoru.

Zabawa trwała do późnego wieczora, z żalem  się rozstawaliśmy obiecując sobie, że w przyszłym roku „Andrzejki” będą jeszcze fajniejsze.Tekst: W. Michalska


 


 

 


14 grudnia 2016 r.


 25 listopada 2016 roku pojechaliśmy  na wycieczkę do Warszawy. Program wycieczki przewidywał zwiedzanie Łazienek Królewskich i Zamku Królewskiego.

Łazienki przywitały nas bezlistnymi drzewami. Miało to dobre strony. Przez gałęzie drzew widać było Pawilon Japoński, Biały Domek w którym za czasów panowania Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego mieszkały tylko kobiety i perspektywę rozciągającą się z Pałacu na Wodzie.

W czasie II Wojny Światowej pałac został przez Niemców  podpalony. Pozostały nieliczne fragmenty ścian, złoceń, kominków. Na ich podstawie odbudowano zabytek.

Pałac Królewski stał niemalże nienaruszony do czasu Powstania Warszawskiego. Niemcy przygotowali Pałac Królewski do wysadzenia dynamitem wiercąc w murach niezliczone otwory. Ale dopiero po Powstaniu Warszawskim ogrom morza ruin pokazuje plan zagłady Stolicy.

Odbudowa Zamku Królewskiego także nie odbyła się bez „wpływu dziejów”. W okresie „słusznie właściwym” porządkowanie terenu Zamku szło bardzo opornie. Po 1965r. wydano zakaz wszystkich publikacji na temat Zamku Królewskiego.
Dopiero 1971 r. podjęto decyzję o odbudowie Zamku. We wrześniu 1981 r. wpisano Zamek Królewski i obszar Starego Miasta w Warszawie na „Listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO”.

Oglądałam cuda Narodowej Kultury z osobistą refleksją - jak bardzo burzliwa jest historia naszego kraju, jakim bogatym jesteśmy narodem, jak piękne byłyby zbiory narodowe sztuki, gdyby nie burze i meandry historii.Tekst i Foto: W. Michalska


 


 

 


04 grudnia 2016 r.


 23 listopada 2016 roku UTW gościł wykładowcę dr Marcina Kępińskiego, absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego - Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Tematem jego pracy doktorskiej z antropologii kultury była twórczość Witolda Gombrowicza i taki był też temat wykładu. Wykładowca odesłał do lektury książki Joanny Siedleckiej pt. Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu a także do własnej książki pt. Gombrowicza gry z kulturą

Witold Gombrowicz urodził się w 1905 roku w rodzinie szlacheckiej  z 400-letnimi korzeniami ze Żmudzi. Dzieciństwo upłynęło w sielskiej atmosferze dworów między innymi w Małoszycach i we Wsoli. Otoczenie rodziny i licznej służby jak i obciążenie psychiczne po kądzieli ukształtowało panicza Witolda i miało wpływ na jego twórczość. Familia matki aby nie dopuścić do rozproszenia majątku zawierała związki małżeńskie z osobami blisko spokrewnionymi co było przyczyną chorób psychicznych w rodzinie a także jego i matki ekscentryzmu.

Najbardziej znane powieści Gombrowicza określane jako groteskowo-satyryczne to Ferdydurke i Trans-Atlantyk oraz dramat Iwona, księżniczka Burgunda. W 1939 roku emigruje z kraju najpierw do Argentyny, potem do Berlina a następnie do Francji, gdzie umiera w 1969 roku. Pod koniec życia żeni się z Ritą Labrosse z Kanady, której powierza opiekę nad swoją spuścizną pisarską. We Wsoli /okolice Radomia/ dawnym rodzinnym pałacu znajduje się muzeum poświęcone życiu i twórczości pisarza.

Wykład bardzo ciekawy, prelegent natychmiast nawiązał kontakt z audytorium, temat przyjęty został "lekko i przyjemnieʼ".Tekst: O. Zajewska 

 


30 listopada 2016 r.


 "Prokurator - państwo - obywatel" to tytuł wykładu jakiego słuchacze UTW wysłuchali w dniu 16.11.2016 roku. Wykładowcą był Witold Błaszczyk - prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Wykładowca omówił między innymi takie pojęcia jak:  obywatelstwo i naród.

Obywatelstwo - więź prawna łącząca obywatela z państwem na mocy której obywatel ma określone prawa i obowiązki wobec państwa np. służba wojskowa i podatki, a państwo analogicznie ma prawa i obowiązki wobec obywatela. W Polsce obowiązują jako zasady obywatelstwa: prawo ziemi i prawo krwi. Określenie zasad nabycia obywatelstwa /pierwotne i wtórne/ i jego utraty należy wyłącznie do państwa.


Naród - wspólnota o podłożu etnicznym.

Prokurator Błaszczyk przedstawił również obecną strukturę prokuratury w Polsce i jej zadania. Podstawowym zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępności.

Wykład wzbudził duże zainteresowanie o czym świadczą pytania zadawane przez słuchaczy.


Tekst: M. Hińcza

 


 

 


20 listopada 2016 r.


 09.11.2016r. wykładowca Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika – mgr Jadwiga Szulc - przedstawiła prezentację  "Aktywizacja seniorów-zdrowy styl życia".

Wg prowadzonych badań wynika, że społeczeństwo w Polsce starzeje się a nasze zdrowie zależy  aż w  53%  od  naszego stylu życia. Przedstawiona w prezentacji zasada zdrowego stylu życia -  6 x U  ujmuje trafnie jego zasady: urozmaicenie, umiarkowanie, uregulowanie, unikanie, uprawianie ćwiczeń fizycznych i uśmiech na co dzień./


Osoby w wieku 60+, które stosują te zasady pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają ponadto doświadczenie życiowe, kwalifikacje i wolny czas, który mogą zagospodarować korzystając z różnych ofert aktywności np. organizowanych przez UTW.

Dobra rada dla tych, którzy  się starzeją: "Niech zacisną zęby i z życia się śmieją" /fragment wiersza przypisywanego W. Szymborskiej/.Tekst: J. Łukasik

 


 

 


16 listopada 2016 r.


 Na naszej stronie internetowej została założona nowa zakładka Nasze Talenty, która jest kontynuacją książki Nasze Talenty wydanej przez Stowarzyszenie z okazji 10lecia UTW. Na stronie tej umieszczane będą informacje i zdjęcia osiągnięć  artystycznych, literackich, sportowych słuchaczy UTW. Zapraszamy do przesyłania drogą elektroniczną  materiałów do umieszczenia w tej zakładce. 

W tej chwili możecie Państwo obejrzeć tam zdjęcia prezentowane na wystawie UTW Mało znane zabytki i zakątki Polski.
31 października 2016 r.


 

 

 

26 października 2016 roku członkowie UTW wysłuchali wykładu "Kobiety dynastii Piastów i Jagiellonów" wygłoszonego przez mgr Artura Ostrowskiego.

Historię Średniowiecza pisali mężczyźni, więc przekazów dotyczących kobiet jest niewiele. Jednak gdyby nie żony władców to historia Polski i Europy wyglądałaby inaczej. Zacznijmy od Dobrawy żony Mieszka I. Ta czeska księżniczka doprowadziła do chrztu Mieszka I a później do chrztu Polski w 966 roku. Wraz z wiarą chrześcijańską przychodzi do Polski nowa kultura i poprzez uczonych zakonników także piśmiennictwo. Jej i Mieszka córka Sygryda Storada /Świętosława/ została żoną króla szwedzkiego Eryka a później była królową Danii. Nazywana matką królów, ponieważ jej synowie byli później królami Szwecji, Danii i Anglii. Elżbieta Łokietkówna żona króla Węgier Karola Roberta z dynastii Andegawenów miała znaczny wpływ na politykę polsko-niemiecko-austriacko-węgierską. Była matką Ludwika Węgierskiego zwanego Wielkim. Gdy zmarł Kazimierz Wielki postanowiono, iż królem Polski zostanie król Węgier Ludwik Węgierski wnuk Władysława Łokietka. Po jego śmierci królem Polski została jego córka Jadwiga Andegaweńska, późniejsza święta Kościoła katolickiego, patronka Polski. Na niej kończy się dynastia Piastów, która była bardzo silna w Europie.

Elżbieta Rakuszanka z dynastii Habsburgów była żoną Władysława IV. Ta była prawdziwą matką królów bowiem z ich trzynaściorga dzieci aż 5 synów zostało królami a 3 córki żonami królów.     

Wielki wpływ na losy Polski miała Bona Sforza d’Aragona żona Zygmunta Starego królowa Polski i wielka księżna litewska, księżna Rusi, Prus i Mazowsza itd., księżna Bari i Rosano, spadkobierczyni pretensji do Królestwa Jerozolimy. Jej córka Katarzyna Jagiellonka była żoną Jana III Wazy króla Szwecji i matką Zygmunta III Wazy. A Anna Jagiellonka została żoną elekcyjnie wybranego Węgra Stefana Batorego, który wygrywał wielkie wojny. Niestety, nie mieli potomstwa i po nich królem Polski zostaje Zygmunt III Waza. Nastaje dynastia Wazów.

Za czasów Piastów i Jagiellonów to właśnie kobiety miały największy wpływ na kształtowanie historii i obrazu Polski, ale także Europy. Dzięki nim powstawały mariaże z królami Szwecji, Danii, Rusi, Węgier, Austrii, Anglii a Polska była znaczącym się krajem w Europie.Tekst i Foto: K. Marciniak


 


 

 


31 października 2016 r.


 Łódzki Dom Kultury, 20.10.2016r Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”. Moja obecność tam to odpowiedź na zaproszenie ŁDK, który przygotował ofertę kulturalną skierowaną do seniorów województwa łódzkiego.

Idea, która przyświeca tym działaniom to zwiększenie aktywności artystycznej seniorów, stworzenie im możliwości prezentacji własnej twórczości na poziomie ponadlokalnym.

Pierwszy „Przystanek 60+” to konkurs plastyczny.

Radość osób, które zgłosiły swoją pracę plastyczną i zobaczyły ją na wystawie jest dowodem na to, że pomysł jest trafiony w dziesiątkę.
Wręczenia nagród i wyróżnień odbyło się z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego, przedstawicieli władz samorządowych i mediów.

Gospodarzem  tego pilotażowego spotkania był p. Jacek Sokalski Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury. Uważam, że może być zadowolony ze spotkania.

Zostaliśmy poinformowani o szczegółowej ofercie programowej ŁDK dla seniorów. Będą następne „Przystanki 60+” dot. teatru, muzyki, fotografii i innych.

Bardzo dobrym pomysłem jest, aby w konkursach mogły brać udział, oprócz twórców reprezentujących Domy Kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, także indywidualne osoby 60+ z terenu województwa łódzkiego.Tekst i Foto: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


26 października 2016 r.


 "Skarby Piotrkowa Trybunalskiego - dawne kamienice przy ulicy Słowackiego" to tytuł wykładu jakiego słuchacze UTW wysłuchali w dniu 19.10.2016 roku. Wykład prowadził znany gawędziarz piotrkowski - lek. med. Leszek Józefacki. Wykładowca ograniczył się w swojej prezentacji do kamienic, które zostały zniszczone w czasie bombardowania miasta przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Stały one przy ulicy Słowackiego /Kaliska/ nr 6, 8, 10, 12, 14 w miejscu obecnego Parku Jana Pawła II. Miejsce to mieszkańcy Piotrkowa nazywali Krzywda.

Ulica Słowackiego w wieku XIX i w I połowie XX wieku stanowiła centrum administracyjne i kulturalne miasta. Zbombardowane kamienice to luksusowe, dwupiętrowe domy o pięknej architekturze. Właścicielami kamienic byli Polacy. Podwórka kamienic wraz z ogrodami i oficynami sięgały aż do ul. Narutowicza. Na parterze kamienic mieściły się restauracje, luksusowe sklepy, księgarnia, apteka, punkty usługowe. Na pierwszym piętrze wynajmowano lokale między innymi na gabinety lekarskie, kosmetyczne, kancelarie adwokackie a na drugim piętrze mieszkali właściciele kamienic. Właściciele lokali reklamowali swoje towary w ówczesnych gazetach. Wykładowca cytował niektóre reklamy, treść ich była bardzo podobna do dzisiejszych reklam.

Wykład prowadzony bardzo ciekawie, pozwolił nam poznać życie mieszkańców naszego miasta przed II wojną światową, które znaliśmy przeważnie z opowiadań dziadków i rodziców.Tekst: M. Hińcza


 


 

 


20 października 2016 r.


 13 października 2016 roku pojechaliśmy do Łodzi na koncert. Odbył się w nowym budynku Filharmonii Łódzkiej. Z podziwem oglądaliśmy architekturę ze szkła, metalu, kamienia. Na mnie elegancja, prostota kształtu i szlachetność tworzywa zrobiła ogromne wrażenie.

W spektaklu uczestniczył 50 osobowy skład artystów Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy. Zespół filharmoników prowadzony przez  Vitaliego Kovalchula wprowadzał w atmosferę aktualnie przedstawianych utworów. Program oparty był na znanych ariach operetkowych wodewilowych XIX i XX wieku.

Niesamowite wrażenie odbioru robił śpiew duetów. Połączenie bas-barytonu Alexandra Stryukina i sopranu koloraturowego Aliny Vorokh otwierało wyobraźnię i uczucia. Niepokojąca uroda Kateriny Lian wprowadzała w świat klimatów hiszpańskich. Do występów solistów dawał tło ośmioosobowy balet.

Występ Dymitra Foczanka - tenora, artysty niewysokiego, lecz z nieprawdopodobnie czystym tembrem głosu był dla mnie dużą przyjemnością. Wiśienką na torcie było zaśpiewanie po polsku szlagieru J. Petersburskiego "Brunetki, blondynki"

Spektakl pozostawił niezapomniane wrażenia.Tekst: W. Michalska


 

 


20 października 2016 r.


 

W zakładce "Biuletyn UTW" jest już dostępny dwudziesty numerem naszego periodyku. Gorąco zapraszamy do lektury.16 października 2016 r.


 
Ze względu na dużą liczbę słuchachy, zaplanowane na jutro spotkanie organizacyjne, odbędzie się o godz. 17.00 w auli budynku A.


 

 


11 października 2016 r.


 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016-2017


Pieśnią Gaudeamus igitur w dniu 5 października 2016 roku członkowie UTW uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki 2016-2017. W uroczystości uczestniczyli: władze Piotrkowa Tryb. - wiceprezydent Andrzej Kacperek, przedstawiciel Rady Miasta -  Jan Dziemdziora, władze UKJ - prof. dr hab. Zygmunt Matuszak oraz członkowie powołanej 20 września 2016 roku Rady Naukowej UTW prof. zw. dr hab. Andrzej Felchne r- UJK, dr hab. Jacek Bonarek - UJK, dr Marta Walak – Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Tryb. , dr Błażej Cecota – Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Tryb.

Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje. Wykład inauguracyjny "Mity i fakty wojny polsko-rosyjskiej /polsko-bolszewickiej/ 1919-1920" wygłosił  prof. dr hab. Zygmunt Matuszak. Przed inauguracją otwarta została wystawa fotograficzna członków UTW - Mało znane zabytki i zakątki Polski oraz prezentowana była Kronika UTW.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii autorstwa Stanisława Jakubczaka.


FOTOGALERIA

 


Tekst: M. Hińcza10 października 2016 r.


 

 

0BYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW II kadencja 2016-2019

Obywatelski Parlament Seniorów zebrał się 3 października 2016 r. Jest to już II kadencja OPS, który jest organizacją środowisk polskich seniorów, tj. Uniwersytetów  Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, gminnych rad seniorów oraz innych organizacji senioralnych.


OPS ma charakter apolityczny i neutralny światopoglądowo.


Podczas sesji miały miejsce wystąpienia np. Adama Bodnara Rzecznika  Praw Obywatelskich, Krzysztofa Kwiatkowskiego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Władysława Kosiniak-Kamysza b. Ministra Pracy i Polityki Społecznej także Krystyny Lewkowicz Przewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu I  i  II kadencji dot. polityki senioralnej w Polsce, prawach osób starszych, aktywności społecznej osób starszych.

Podczas sesji zostali wybrani: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Prezydium OPS II kadencji.

OPS jednoczy różne środowiska senioralne i skutecznie reprezentuje interesy i wyraża stanowisko osób starszych, przyczynia się do upowszechnienia wiedzy o zróżnicowanych potrzebach osób starszych i możliwości ich zaspokajania poprzez edukację, badanie potrzeb oraz inspirowanie właściwej polityki społecznej i gospodarczej państwa.

Delegatem ze strony Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest
Prezes UTW - Janina Franczak-Kujawska.Tekst i Foto: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


10 października 2016 r.


 1 października 2016 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”, której organizatorem była Komisja Polityki Senioralnej przy udziale Ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska wskazała, że rady seniorów których jest w Polsce 255 odgrywają rolę integracyjną i koordynującą w działaniach na rzecz polityki społecznej w środowisku lokalnym.

Bardzo ciekawe było wystąpienie Wiceprezydenta Gdyni dot. sukcesów i wyzwań w zakresie  polityki senioralnej. Gdynia, jako pierwsze polskie miasto uzyskało certyfikat „ Miasto przyjazne starzeniu”.

Wystąpił także prof. dr hab.  Jerzy Szyszkowski z
Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Mówił na temat samorządowej  pomocy społecznej wobec  ludzi starych.

Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się przedstawiciele organizacji seniorskich, parlamentarzyści i członkowie Rady Ministrów oraz eksperci, rozmawiali o współpracy gminnych rad seniorów a władzą samorządową.

Tekst i Foto: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


10 października 2016 r.


 1.10.2016 r. w Międzynarodowym Dniu Seniora uczestniczyliśmy w olimpiadzie sportowej Zdrowy Senior w Radomsku. Olimpiadę zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku oraz Fundacja Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty Dla Każdego.

Celem olimpiady było: popularyzacja kultury fizycznej wśród seniorów, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja seniorów. W olimpiadzie uczestniczyło 5 drużyn: UTW Radomsko, UTW Tomaszów Maz., UTW Koziegłowy, UTW Piotrków Tryb. oraz Klub Seniora w Radomsku.

Rozegrano 9 konkurencji:  wyścig z woreczkiem na głowie, toczenie piłki, zawody łucznicze, slalom zręcznościowo-sprawnościowy, rzuty do celu, tor przeszkód, rzut piłką lekarską, tunel, slalom. Wszystkie konkurencje rozgrywano w drużynach 8-osobowych.

W ogólnej punktacji wygrało nasze Stowarzyszenie UTW Piotrków Tryb. Otrzymaliśmy puchar, medale orazokolicznościowe, upominki.

Gospodarze oprócz świetnej organizacji zapewnili nam też obiad i słodkie przekąski. Pogoda i humory oraz kibice dopisali, impreza była bardzo udana.Tekst: K. Marciniak


 

 


07 października 2016 r.


 20 września 2016 r. podpisaliśmy porozumienie w sprawie powołania Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dotychczas funkcjonujące porozumienie utraciło aktualność. Dlatego Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miasto Piotrków Trybunalski i Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie postanowiły powołać w nowym składzie Radę Naukową jako organ doradczy UTW.

W skład Rady wchodzą:

  • Pani prof. dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk,
  • Pani dr Marta Walak,
  • Pan dr Błażej Cecota,
  • Pan prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,
  • Pan dr hab. Jacek Bonarek,
  • Pan prof. zw. dr hab. Marian Kępiński,
  • Pan dr Marcin Kępiński.


Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym gwarantującym utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć.Tekst: J. Franczak-Kujawska


 


 

 


25 września 2016 r.


  

...znowu spotkaliśmy się na szlaku

7 września 2016 roku byliśmy na wycieczce w Ogrodzieńcu, Górze Birów i Złotej Górze. To tylko "odrobina" Szlaku Orlich Gniazd.

Gród na Górze Birów – to rekonstrukcja drewnianej osady okresu wczesnego średniowiecza, która istniała już od połowy XIII wieku.

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu jest jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów na szlaku. Malowniczo położony pośród wapiennych skał o fantazyjnych kształtach, nadaje warowni magiczny wygląd. Usytuowany na górze Janowskiego 515 m. n.p.m. Największy okres świetności przypada na rządy Seweryna oraz Stanisława Bonara, którzy rozbudowując zamek uczynili z niego renesansową rezydencję magnacką. Zwiedzając Muzeum Zamkowe zobaczyliśmy eksponaty związane z historią zamku i okolic. Zbrojownia Zamku, to pokaz uzbrojenia na przestrzeni epok. Sala tortur, to wystawa narzędzi i technik katowskich. Karczma Rycerska umiejscowiona w dawnych zamkowych spichlerzach ugościła nas smacznym obiadem.

W nieprzypadkowej bliskości Jasnej Góry w Parku Miniatur Sakralnych w Złotej Górze pokazane są miniatury najpiękniejszych bazylik i sanktuariów. Spacerując alejami Parku mogliśmy przejść na "Ty" z architekturą sakralną, zachwycić wykonaniem miniatur, przemierzyć biblijne ogrody, spotkać postacie z Pisma Świętego – jednym słowem – odnaleźć swój skrawek nieba. Największa na świecie statua Jana Pawła II /14 m/ pożegnała zwiedzających.

Dużo wrażeń jak na jeden dzień. Pora wracać do domu….Tekst: D. Wożniak
Foto:
J. Franczak-Kujawska


 


 

 


20 września 2016 r.


 
Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
odbędzie się dnia 05.10.2016 r. o godzinie 17:00, w auli budynku "A" Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tyb. ul Słowackiego 116.

OBOWIĄZUJĄ BIRETY!


 

 


15 września 2016 r.


 

 

 

Liczba odwiedzin: