Akty prawne

  • Statut

    Statut Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim

  • Regulamin

    Regulamin Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim

  • Regulamin Imprez

    Regulamin uczestnictwa członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim w wycieczkach i imprezach