O nas


Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Łodzi dnia 20 stycznia 2006 roku. Wykłady i zajęcia odbywały się już w 2005 roku, powołano wtedy Komitet Założycielski oraz przygotowywano niezbędne dokumenty do rejestracji Stowarzyszenia. Pierwsza inauguracja roku akademickiego 2006-2007 odbyła się w październiku 2006 roku.

 

Władzami statutowymi Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane w głosowaniu tajnym na trzyletnią kadencję. Działają także Rada Naukowa, która czuwa nad odpowiednim poziomem merytorycznym działalności Stowarzyszenia oraz Rada Słuchaczy jako forma samorządu studenckiego. Liczba członków Stowarzyszenia w ostatnich latach akademickich wynosi 270-300 osób w tym 10-12% mężczyzn oraz 35% osób posiadających wyższe wykształcenie.

 

 

Podstawowe cele działalności podane w Statucie Stowarzyszenia to:

 

- angażowanie członków do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,

 

- promocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

 

- propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów.

 

 

Podane w Statucie cele realizowane są między innymi przez:


- cykliczne wykłady z różnych dziedzin takich jak literatura, historia, geografia, psychologia, prawo, medycyna,

 

- kursy, szkolenia i warsztaty np. języka angielskiego, fotograficzne,

 

- działalność kół zainteresowań takich jak: Liryka Jesieni, Podróżnik, Wędrowniczki / Nordic Walking/, Hobbystek /rękodzieło/, Fotograficzne Foto-UTW,

 

- udział w programach dla seniorów prowadzonych np. przez: ŁDK w Łodzi Przystanek 60+, UJK Filia w Piotrkowie Moja mała ojczyzna - w poszukiwaniu utraconego czasu, piotrkowskie przedszkola Senior ekspertem Juniora, Stowarzyszenie ETHNOS Aktywna Przyszłość,

 

- spotkania z kulturą - wspólne wyjścia i wyjazdy do teatrów, kina i na koncerty,

 

- spotkania integracyjne takie jak: Piknik Integracyjny, Dzień Kobiet, Andrzejki, Spotkania Wigilijne, Bale Karnawałowe, - wycieczki turystyczne jednodniowe i wielodniowe z przesłaniem „Poznajemy naszą ojczyznę”,

 

- zajęcia sportowe „W zdrowym ciele, zdrowy duch” aerobik na basenie i salach gimnastycznych, joga, tenis stołowy, Nordic Walking, przejażdżki rowerowe, udział w Olimpiadach dla seniorów,

 

- działalność informacyjno-wydawnicza: strona internetowa, profil na Facebooku, Biuletyny UTW wydawane w cyklu półrocznym, foldery UTW, wydawnictwa książkowe okolicznościowe z okazji 5-lecia i 10-lecia Stowarzyszenia.

 

 

 

Aktualizacja: wrzesień 2019