WładzeZARZĄD:

Prezes: 
Janina Franczak-Kujawska
Wiceprezes ds. Finansowych: Bogusława Kotas
Wiceprezes ds. Programowych: Michał Stus
Wiceprezes ds. Turystyki i Sportu: 
Anna Nowak
Skarbnik: Urszula Serwa
Sekretarz: Grażyna Kraska
Członek: 
Jolanta Biłek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

Przewodnicząca: 
Lidia Walaszczyk
Członek: 
Maria Górka
Członek: 
Wanda Michalska