WładzeZARZĄD:

prezes: 
Janina Franczak-Kujawska
wiceprezes ds. finansowych: Bogusława Kotas
wiceprezes ds. programowych: Wanda Michalska
wiceprezes ds. kultury fizycznej i sportu: 
Anna Kruszyna
skarbnik: Anna Nowak
sekretarz: Grażyna Świstak
członek: 
Jolanta Biłek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

przewodniczący: 
Danuta Woźniak
członek: 
Maria Górka
członek: 
Lidia Walaszczyk