Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Majówka na Podklasztorzu

W cyklu wycieczek Poznajemy piękno okolic Piotrkowa w dniu 19 maja 2015r. członkowie Koła Miłośników Podróży spotkali się na Majówce w Sulejowie-Podklasztorze. Pogoda była piękna, przeszliśmy (około 8 km.) wałami wzdłuż rzeki Pilicy z Podklasztorza, aż do tzw. małego zalewu. W czasie spaceru podziwialiśmy piękne rozlewiska rzeki, zarośla pełne kwiatów oraz świergot ptaków. Majówkę zakończyliśmy spotkaniem przy grillu.

Tekst: M. Hińcza
Foto: R. Lesińska, M. Hińcza

Majówka na Podklasztorzu
Przewiń na górę