Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Cerkwie Piotrkowskie”

„Cerkwie Piotrkowskie” to temat prezentacji, którą przeprowadził dla słuchaczy UTW 07.06.2017 roku gawędziarz – pasjonat lek. med. Leszek Józefacki.

Do czasów współczesnych przetrwała w Piotrkowie tylko jedna cerkiew, przy ulicy Słowackiego, natomiast w historii miasta było ich cztery. Pierwsza, to wiek XVIII, kiedy przybywa z Macedonii grupa Greków. Na ich potrzeby otwarto kaplicę przy obecnym placu Czarneckiego (siedziba PTTK). W miarę jak napływali do miasta Rosjanie, wybudowano, a w niedługim czasie rozbudowano cerkiew prawosławną, która jest przy ul. Słowackiego. Całe wyposażenie przyjechało z Petersburga – wykonane przez najlepszych mistrzów. Na terenie Zamku istniała cerkiew garnizonowa (dla wojska), a dla nauczycieli, ich rodzin i uczniów cerkiew w Gimnazjum Męskim (obecnie I LO im. B. Chrobrego).

Ciekawy temat wykładu i osoba wykładowcy sprawiły,  że aula „ pękała w szwach”.

Tekst: J. Łukasik

„Cerkwie Piotrkowskie”
Przewiń na górę