Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Roma Ogrodniczak

Roma Ogrodniczak – sympatyczna, miła, lubiana, zawsze chętna do pomocy jest „właścicielką” wielu talentów, jest po prostu artystką.  Jak mówi „to osamotnienie i chęć aktywności spowodowały, że zaczęłam szukać, co zrobić z nadmiarem wolnego czasu”. Jej wiersz pt. Samotność najlepiej charakteryzuje ten okres.

Jestem sama, samotna
i kto mi podpowie
gdzie zgubić tę samotność.
Przyplątała się do mnie
niechciana, nikomu niepotrzebna.
Ciąży jak zaklęty bagaż.
I każdy dzień, każdy miesiąc
jest coraz trudniejszy.

Słuchaczką naszego Stowarzyszenia jest od 2014 roku. Aktywnie uczestniczy w jego „życiu”, działa w kole Foto-UTW, kole Teatralno-Muzycznym (dawnym kole Liryka Jesieni). Bierze udział również w zajęciach (taniec, recytacje, malarstwo) w Klubie Seniora OEA MOK, oraz w programie ŁDK Przystanek 60+ (plenery, przeglądy). Wystawia swoje prace fotograficzne na wystawach organizowanych przez nasze UTW, a malarskie w przeglądach programu Przystanek 60+  (wyróżnienie za obraz w 2017 i 2018 rok). W zaciszu domowym wykonuje dla siebie i znajomych: dekoracje, ozdoby, stroiki.

Dzięki tak szerokiej aktywności znalazła jak twierdzi „zaspokojenie” swoich emocji i licznych talentów, które odkryła już w szkole podstawowej, a otrzymała je w genach, bo w rodzinie jest przecież uznany malarz.

Tekst: M. Hińcza

Roma Ogrodniczak
Przewiń na górę