Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

O nas

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Łodzi dnia 20 stycznia 2006 roku. Wykłady i zajęcia odbywały się już w 2005 roku, powołano wtedy Komitet Założycielski oraz przygotowywano niezbędne dokumenty do rejestracji Stowarzyszenia. Pierwsza inauguracja roku akademickiego 2006-2007 odbyła się w październiku 2006 roku.

Władzami statutowymi Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane w głosowaniu tajnym na trzyletnią kadencję. Działają także Rada Naukowa, która czuwa nad odpowiednim poziomem merytorycznym działalności Stowarzyszenia oraz Rada Słuchaczy jako forma samorządu studenckiego. Liczba członków Stowarzyszenia w ostatnich latach akademickich wynosi 270-300 osób w tym 10-12% mężczyzn oraz 35% osób posiadających wyższe wykształcenie.

Podstawowe cele działalności podane w Statucie Stowarzyszenia to:

– angażowanie członków do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,

– promocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

– propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów.

Podane w Statucie cele realizowane są między innymi przez:

– cykliczne wykłady z różnych dziedzin takich jak literatura, historia, geografia, psychologia, prawo, medycyna,

– kursy, szkolenia i warsztaty np. języka angielskiego, fotograficzne,

– działalność kół zainteresowań takich jak: Liryka Jesieni, Podróżnik, Wędrowniczki / Nordic Walking/, Hobbystek /rękodzieło/, Fotograficzne Foto-UTW,

– udział w programach dla seniorów prowadzonych np. przez: ŁDK w Łodzi Przystanek 60+, UJK Filia w Piotrkowie Moja mała ojczyzna – w poszukiwaniu utraconego czasu, piotrkowskie przedszkola Senior ekspertem Juniora, Stowarzyszenie ETHNOS Aktywna Przyszłość,

– spotkania z kulturą – wspólne wyjścia i wyjazdy do teatrów, kina i na koncerty,

– spotkania integracyjne takie jak: Piknik Integracyjny, Dzień Kobiet, Andrzejki, Spotkania Wigilijne, Bale Karnawałowe, – wycieczki turystyczne jednodniowe i wielodniowe z przesłaniem „Poznajemy naszą ojczyznę”,

– zajęcia sportowe „W zdrowym ciele, zdrowy duch” aerobik na basenie i salach gimnastycznych, joga, tenis stołowy, Nordic Walking, przejażdżki rowerowe, udział w Olimpiadach dla seniorów,

– działalność informacyjno-wydawnicza: strona internetowa, profil na Facebooku, Biuletyny UTW wydawane w cyklu półrocznym, foldery UTW, wydawnictwa książkowe okolicznościowe z okazji 5-lecia i 10-lecia Stowarzyszenia.

Przewiń na górę