Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Posiedzenie Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

12 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w osobie opiekuna naukowego prof. dr hab. Andrzeja Felchnera.

W posiedzeniu udział wzięli:

– Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – prof. dr hab. Andrzej Felchner
– Z-ca Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. – Pan Andrzej Kacperek
– Prezes Zarządu UTW – Pani Janina Franczak-Kujawska
– Wiceprezes Zarządu ds. Programowych – Winston Kłodos
– Sekretarz Zarządu – Pani Grażyna Świstak

W trakcie posiedzenia Rady Naukowej omówiono projekt wykładów UTW na semestr 2015/2016. Przedyskutowano najciekawsze tematy, takie jak: bezpieczeństwo osób starszych, sprawowanie opieki nad osobami starszymi, depresja – objawy leczenie, narkotyki, cukrzyca choroba cywilizacji oraz inne ciekawe tematy. Wstępnie omówiono tematy wykładów, które będą wygłoszone przez pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych w dniu 27 kwietnia i 18 maja 2016 r.

Zatwierdzono program wykładów w nowym roku akademickim 2015/2016. W roku akademickim 2015/2016 zaplanowana jest kontynuacja kursów oraz zajęć: kursu komputerowego, kursu języka angielskiego, zajęć gimnastycznych na basenie, gimnastyki, koła plastycznego, koło fotograficznego. Będą zorganizowane dwie wycieczki jednodniowe i jedna trzydniowa. W nadchodzącym roku akademickim organizowane będą wyjścia na spektakle Teatru im. Jaracza w MOK w Piotrkowie Tryb. Dużym wyzwaniem jest organizacja Jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

30 września 2015r. w auli w budynku A UJK odbędzie się inauguracja nowego roku akademickiego UTW. Wystąpiono z prośbą do Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Chojniaka o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego.

Ustalono nadać honorowe członkostwo pięciu członkom UTW na jubileuszu 10-lecia.

Posiedzenie Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Przewiń na górę