Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wycieczka do Tarnowa i Bochni

20-22 sierpnia 2019 roku członkowie UTW byli na wycieczce w Tarnowie i Bochni.

Tarnów to miasto o bogatej historii, w 1330 roku lokacja na prawach niemieckich. Zwiedziliśmy tu Bazylikę katedralną p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z zachowanymi fragmentami gotyku (m.in. stalle) podziwialiśmy wspaniałe pomniki nagrobne rodu Tarnowskich i Sanguszków (renesans i manieryzm). Muzeum Diecezjalne zachwyciło nas kolekcją obrazów i rzeźb sakralnych (najstarsze z XV w.). Podziwialiśmy ratusz z czternastoma maszkaronami w rynku, muzeum regionalne z unikatowymi ogłowiami i bronią. W budynku dworca świetna wystawa malarska – fragmenty panoramy siedmiogrodzkiej  namalowanej przez  Jana Stykę. Byliśmy przy grobowcu gen. Bema i w muzeum poświęconym I wojnie światowej .Odwiedziliśmy też cmentarz żydowski ze wspaniale zachowanymi macewami oraz ruiny synagogi. Byliśmy również na terenach zakładów azotowych, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć secesyjną zabudowę z okresu międzywojennego (1927 r.) oraz przy pomnikach martyrologii z czasów II wojny światowej (miejsce pierwszego transportu do obozu w Oświęcimiu).

Trzeciego dnia wycieczki pojechaliśmy do Bochni. Obejrzeliśmy wspaniałą kolekcję motyli w Muzeum Motyli, następnie zwiedziliśmy bazylikę mniejszą – obok niej rekonstrukcja dzwonnicy z XVI w. Niezapomniane wrażenia dała nam wycieczka w kopalni soli ze świetnymi wizualizacjami pokazującymi historię kopalni, piękną kaplicą i rzeźbami a także pokaz maszyny parowej służącej niegdyś do wydobywania soli.

Pełni wrażeń i zadowoleni  zakończyliśmy zwiedzanie i wróciliśmy do Piotrkowa.

Tekst: H. Tazbir
Foto: H. Tazbir / B. Frańczak

Wycieczka do Tarnowa i Bochni
Przewiń na górę