Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nasze Talenty – prezentacja talentów artystycznych i sportowych członków naszego Stowarzyszenia UTW

W dniu 23 listopada 2022 roku odbyło się w auli UJK Filia Piotrków Tryb. spotkanie  pt. Nasze Talentyprezentacja talentów artystycznych i sportowych członków naszego Stowarzyszenia UTW.

Koło – Klub Liryka Jesieni  / Roma Ogrodniczak, Grażyna Michałowicz, Teresa Ulcyfer,  Danuta Skupińska, /  przedstawiło  w pięknej  kwiatowej dekoracji montaż słowno-muzycznej pt Ogród Marzeń. Następnie swoje utwory literackie i muzyczne  prezentowali członkowie Stowarzyszenia: Barbara Sakowicz-Zyśk, Hanna Tazbir, Grażyna Michałowska, Wacław Wośko.

Talenty artystyczne naszych słuchaczy: rękodzieło, malarstwo, witraże, fotografie  prezentowane były w formie wystaw.  Pokazano również osiągnięcia sportowe- zdobyte medale i puchary w olimpiadach i zawodach sportowych.

Prezentowane były również prowadzone od wielu lat – Kronika Stowarzyszenia UTW oraz w bardzo ciekawa  Kronika Koła Wędrowniczki – Nordic  Walking.

Licznie uczestniczący w spotkaniu członkowie UTW byli  mile zaskoczeni poziomem artystycznym i sposobem prezentacji talentów naszych koleżanek i kolegów. Uważamy, że podobne prezentacje winny odbywać się również w następnych latach akademickich.  

Tekst:  Maria Krawiec-Hińcza          
Rada Słuchaczy Stowarzyszenia UTW –inicjator i organizator prezentacji        
Zdjęcia: słuchacze UTW

Nasze Talenty – prezentacja talentów artystycznych i sportowych członków naszego Stowarzyszenia UTW
Przewiń na górę