Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inauguracja nowego roku akademickiego 2023-2024 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb.

 W dniu 4 października 2023 roku słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęli nowy rok akademicki 2023-2024. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Krzysztof Chojniak – Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski, dr hab. Radosław Lolo –  Prorektor Akademii Piotrkowskiej, Urszula Czubała – członek Rady Miasta Piotrkowa, członkowie Rady Naukowej Stowarzyszenia: dr hab. Jacek Bonarek – Prorektor AP,  dr Błażej Cecota oraz długoletni przewodniczący Rady prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner.

Po odśpiewaniu pieśni Gaudeamus igitur nowoprzyjęci członkowie Stowarzyszenia złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje.

Wykład inauguracyjny pt. Jan Matejko – malarz wyobraźni historycznej Polaków wygłosił Prorektor Akademii Piotrkowskiej  dr hab. Radosław Lolo.

Tekst: Maria Krawiec-Hińcza
Foto:Słuchacze UTW

Inauguracja nowego roku akademickiego 2023-2024 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb.
Przewiń na górę