Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkanie w Kościele ewangelicko-augsburskim

31 października ewangelicy, luteranie obchodzą święto reformacji. W związku z tym spotkaliśmy się w kościele ewangelicko-augsburskim, aby poznać tę świątynię i jej historię. Poznaliśmy także różnice między wyznaniem katolickim a protestanckim.

Kościół był budowany przez pijarów na przełomie XVII i XVIII wieku jako świątynia katolicka i taką była do 1788 roku. Później pijarzy przenieśli się do kościoła pojezuickiego, a 1795 roku świątynia ta służy wyznawcom protestanckim jako parafia ewangelicko-augsburska w diecezji warszawskiej.

Wzniesiona w stylu barokowym, jako świątynia jednonawowa. Z pierwotnego wyposażenia kościoła został się ołtarz barokowy oraz barokowy z rokokowymi ornamentami chór muzyczny. Organy do kościoła wykonała piotrkowska firma Krukowski.  W 1851 r. pastorem w kościele został ks. Ludwik Muller, który pełnił swą funkcję ponad 50 lat. Przyczynił się do utworzenia szkoły elementarnej rządów ewangelicko-augsburskich a od 1883 r. zamieniono ją na szkołę ogólną bezwyznaniową.

Od 1950 r. przez 40 lat duszpasterzem był ks. prof. dr Jerzy Gryniakow, który bardzo się zasłużył w środowisku kulturalno-naukowym  Piotrkowa. Obecnie od 1998r. funkcję proboszcza i dziekana wojskowego pełni ks. Wiesław Żydel.

Przed wojną kościół liczył sobie ok. 3300 wiernych, obecnie jest ich tylko 85 z regionu piotrkowskiego i radomszczańskiego. Nabożeństwa w kościele odbywają się regularnie. Kościół ten jest bardzo ważnym miejscem w życiu kulturalnym Piotrkowa ze względu na odbywające się tam koncerty m.in. muzyki organowej.

Tekst: Krystyna  Marciniak
Foto: Słuchacze UTW

Spotkanie w Kościele ewangelicko-augsburskim
Przewiń na górę