Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

ZMAGANIA SPORTOWE IX-X 2023

Słuchacze UTW  w Piotrkowie Tryb. chętnie  uczestniczą w różnego rodzaju zawodach sportowych i Senioriadach. Ostatnie tygodnie obfitowały w tego rodzaju w imprezy.

Dnia 16 września, w Łazach, nad zalewem Mitręga odbyła się XV Olimpiada Seniorów , w której uczestniczyli zawodnicy z 54 Uniwersytetów  z całej Polski oraz drużyny z Ukrainy i Grecji. Nie zabrakło sportowców z naszego stowarzyszenia. Startowali oni aż w 8 dyscyplinach, co świadczy o różnych preferencjach naszych zawodników.

Natomiast w dniu 23 września nasza drużyna brała udział spotkaniu „Integracja przez sport i zabawę” zorganizowanym przez Radę Seniorów Powiatu Piotrkowskiego  w miejscowości Gorzkowice. Nasi sportowcy zajęli II miejsce, czego im serdecznie gratulujemy. Oprócz zmagań sportowych  dużą przyjemność sprawił występ Zespołu Pieśni i Tańca Gorzkowice.

Kolejnym wydarzeniem sportowym była Olimpiada w Radomsku w dniu 7 października. Celem Olimpiady było, podobnie jak i poprzednich zawodów, popularyzacja kultury fizycznej wśród seniorów, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja środowisk seniorów. Ogółem do zawodów przystąpiło 8 drużyn, w tym z naszego Stowarzyszenia UTW – dwie drużyny. Zmagania, którym towarzyszyły ogromne emocję, zakończyły się zdobyciem pierwszego miejsca przez jedną z reprezentujących nas drużyn. Druga drużyna uplasowała się tuż za podium, na IV miejscu. Gratulujemy medali i dyplomów!

Pamiętajmy przy tym ,że najważniejsze jest zdrowie i radość, którą daje uprawianie sportu.

Tekst: Maria Niemczyk na podstawie: Janina Franczak-Kujawska, Teresa Frankowska
Foto: Adam Niemczyk ,Janina Franczak-Kujawska, Teresa Adamus

ZMAGANIA SPORTOWE IX-X 2023
Przewiń na górę