Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Historia ubioru od epoki kamienia do średniowiecza”

W dniu 11.10.2023 dla słuchaczy UTW odbył się wykład  mgr archeologii  pani Ewy Kurylak pod tytułem „ Historia ubioru od epoki kamienia do średniowiecza” . Na początku pani prelegent zapoznała nas  z surowcami, z których powstawały pierwsze okrycia ludzi. Były to włókna roślinne, pióra, pasma kory oraz futra i skóry. Ozdoby w postaci naszyjników wytwarzane były z gliny, kości upolowanych zwierząt, muszelek a nawet z bursztynu. Wraz z rozwojem człowieka i zmianą trybu życia  z koczowniczego na osiadły pojawiły się nowe sposoby wytwarzania odzieży. Hodowla owiec pozwoliła na wykorzystania ich wełny. Natomiast uprawa lnu i dalsza jego obróbka pozwoliła na powstanie utkanych płatów materiału, z których można było tworzyć nowe, bardziej odpowiadające potrzebom  odzienie. Kolejne epoki tj. epoka brązu i żelaza to dalszy rozwój sztuki tworzenia  coraz doskonalszych ubrań i ozdób . Wykorzystywane są nowe technologie i nowe materiały np. miedziane oraz brązowe szpile, fibule. Zaczyna rozwijać się sztuka barwienia tkanin. Średniowiecze to kolejny okres w historii , w którym pojawia się wielka różnorodność strojów w zależności od statusu społecznego. Panuje wielka dominacja kolorów. Pani E. Kurylak przedstawiła nam wiele bardzo interesujących informacji dotyczących  rodzajów odzieży ( spódnice, kaftany, nogawice, kaptury łączone z kołnierzami itd.) butów oraz ozdób teraz zupełnie nam nie znanych. Wykład był bardzo ciekawy i z niecierpliwością czekamy na drugą część tej pasjonującej podróży przez wieki.

Tekst: Maria Niemczyk
Foto: Adam Niemczyk, Janina Franczak- Kujawska

„Historia ubioru od epoki kamienia do średniowiecza”
Przewiń na górę